• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος Γκόγκας' | 6 Μαΐου 2020, 06:33

    Το θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης δεν μπορεί να είναι υποχρεωτικό χωρίς την συναίνεση των γονέων και ειδικά από τόσο μικρές και αθώες ηλικίες του νηπιαγωγείου, δημοτικού ακόμα και γυμνασίου. Αυτά είναι ευαίσθητα θέματα και άπτονται της οικογενείας πρωτίστως, η οποία αν κριθεί σκόπιμο θα απευθυνθεί σε ειδικούς και συμβουλές. Μπορούν να δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα στις παιδικές ψυχές και μεγάλη σύγχυση, καθώς απουσιάζει η βιολογική και ψυχική ωριμότητα, και είναι απολύτως φυσιολογικό. Δεν θέλουμε να πονηρεύονται από μικρά τα παιδιά μας και δεν έχουμε εμπιστοσύνη για την διαπαιδαγώγησή τους στο συγκεκριμένο θέμα σε οποιονδήποτε άλλο εκτός από εμάς τους κηδεμόνες τους. Μην προβείτε σε τέτοια ενέργεια που είναι και μη δημοκρατική.