Άρθρο 01 – Εργαστήρια Δεξιοτήτων

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων εισάγεται πιλοτικά στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση δράση με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων», η οποία συνίσταται στη δοκιμαστική προσθήκη νέων θεματικών κύκλων στο Νηπιαγωγείο και στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Δημοτικού και του Γυμνασίου με σκοπό την ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές. Με όμοια απόφαση ορίζονται η χρονική διάρκεια εφαρμογής της πιλοτικής δράσης, ο αριθμός, η διάρκεια και το περιεχόμενο των νέων θεματικών κύκλων και των επιμέρους θεματικών ενοτήτων καθενός εξ αυτών, ο αριθμός και η γεωγραφική κατανομή των σχολικών μονάδων στις οποίες εισάγεται η πιλοτική δράση, το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων που εφαρμόζεται στις μονάδες αυτές, οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών στους οποίους ανατίθεται η διδασκαλία των νέων θεματικών κύκλων και ενοτήτων, ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της πιλοτικής δράσης, συμπεριλαμβανομένων της οργάνωσης και υλοποίησης σχετικών επιμορφωτικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων.
2. Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής δράσης της παρ. 1, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής συντάσσει έκθεση αποτελεσμάτων και γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφορικά με την εισαγωγή ή μη των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων σε όλες τις σχολικές μονάδες Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου, ή άλλως τη διενέργεια ή μη νέας πιλοτικής δράσης.

 • 6 Μαΐου 2020, 07:59 | Ευαγγελία

  Εκφράζω την έντονη αντίθεσή μου στη συγκεκριμένη πρόβλεψη περί ένταξης της «Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης» ως θεματικής ενότητας στα «εργαστήρια δεξιοτήτων», που θα ξεκινήσουν δοκιμαστικώς -σύμφωνα με την παραπάνω αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου- από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και δη, τα νηπιαγωγεία.
  Η σεξουαλική αγωγή των παιδιών γίνεται από τους γονείς που είναι οι πρώτοι και φυσικοί παιδαγωγοί των παιδιών. Γίνεται δε, στον κατάλληλο χρόνο ανάλογα με την ωριμότητα του παιδιού, την ανάπτυξη και τις ξεχωριστές -ανά περίπτωση ανάγκες- που προκύπτουν από την ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα και της προσωπικότητα του κάθε παιδιού. Τον ιδανικό αυτό χρόνο, μπορεί να διακρίνει μόνον ο γονέας που παρακολουθεί από κοντά την ανάπτυξη, φυσική και ψυχοπνευματική, του παιδιού του. Γίνεται επίσης, στον κατάλληλο χώρο που δεν είναι άλλο, από το ασφαλές, γεμάτο αγάπη και στοργή στενό οικογενειακό περιβάλλον.
  Οιαδήποτε παρέμβαση στο εξαιρετικά ευαίσθητο αυτό θέμα, συνιστά ενέργεια απαράδεκτη, αφού εγκυμονεί κινδύνους για την ψυχική υγεία και το μέλλον του παιδιού.
  Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μια τέτοια πιλοτική ενέργεια θα δημιουργήσει εντάσεις και προβλήματα και δεν θα γίνει αποδεκτή από την πλειοψηφία των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών της πρωτοβάθμιας.

 • 6 Μαΐου 2020, 07:59 | Χριστίνα Π.

  Το θεωρώ πολύ χρήσιμο να υπάρχει μια πρώτη προσέγγιση για το θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ακόμη και στις μικρές ηλικίες από κάποιον ειδικό εκπαιδευτικό με κατάλληλο -για την κάθε ηλικία- υλικό. Πρέπει το θέμα αυτό να απενεχοποιηθεί και να αντιμετωπίζεται όπως όλα τα υπόλοιπα θέματα.

 • Στο περιεχόμενο των θεματικών κύκλων των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων προτείνουμε να εισάγονται κοινωνικά ζητήματα με σαφή και ρητό τρόπο, και ειδικά τα ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα. Η αναπαραγωγή του κοινωνικού στιγματισμού, των διακρίσεων και η έλλειψη ορατότητας ενισχύονται από την αποσιώπηση τέτοιων ζητημάτων και δυστυχώς αυτός είναι μέχρι τώρα ο κανόνας.
  Μεταξύ αυτών των θεματικών κύκλων προτείνουμε να περιλαμβάνεται σε όλες τις τάξεις η Σεξουαλική Αγωγή με μορφή συμπεριληπτική (Comprehensive Sexuality Education), που δε θα εξαντλείται στη μελέτη της ανθρώπινης σεξουαλικότητας παραθέτοντας μόνο βιολογικά δεδομένα για την αναπαραγωγική διαδικασία. Αντίθετα, θα περιλαμβάνει την διάσταση του κοινωνικού φύλου, τις γνωστικές, κοινωνικές, συναισθηματικές, σχεσιακές και σωματικές πτυχές της και θα επεκτείνεται σε ζητήματα συναισθημάτων, αισθήσεων, έλξεων, σχέσεων, συναίνεσης, ορίων, χωρισμού, απώλειας, δέσμευσης, επιθυμίας, εικόνας σώματος, ανθρώπινης ποικιλομορφίας (αναπηρία η άλλη σωματοτυπική κατάσταση), αυτοπεποίθησης-αυταξίας καθώς και να γίνεται σπειροειδής προσέγγιση σε ζητήματα έμφυλης βίας, σεξουαλικής παρενόχλησης / κακοποίησης, ομοφοβικού, τρανσφοβικού και ιντερφοβικού εκφοβισμού, διαδικτυακού εκφοβισμού, πορνογραφίας, κ.α.

 • 6 Μαΐου 2020, 07:58 | Ioanna

  Διαφωνώ κάθετα με τη σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στα σχολεία.
  Αυτό είναι δουλειά του γονιού.

 • 6 Μαΐου 2020, 07:53 | ΓΙΩΤΑ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΚΑΘΕΤΑ!!!!

 • 6 Μαΐου 2020, 07:52 | Χρήστος

  Διαφωνώ με την εισαγωγή της σεξουαλικής αγωγής ήδη από τις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Κι αυτό γιατί:
  Α. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένας αντικειμενικός βιολογικός λόγος για να γίνει κάτι τέτοιο
  Β. Είναι μια θεματική που αναφέρεται στην ίδια την υπόσταση του ανθρώπου, δεν είναι απλά μια δεξιότητα. Άρα είναι ευθύνη καθαρά των γονέων η «διδασκαλία» της.
  Γ. Οι όποιοι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να το διδάξουν, εκτός από γνώση και σχετική εκπαίδευση, θα πρέπει να έχουν και ήθος. Και αυτό δεν το εξασφαλίζει κανένα πτυχίο ούτε μπορεί να το εγγυηθεί κανένας νόμος.
  Δ. Τα διάφορα προγράμματα που έχουν ήδη καταρτιστεί και εγκριθεί από το Υπουργείο ως προαιρετικά (πχ «Φρίξος») είναι κατ’ εμέ απαράδεκτα και πολύ επικίνδυνα. Αυτό δείχνει ότι οι σχετικές επιτροπές του Υπουργείου δεν είναι κατάλληλες για τον έλεγχο και την έγκριση των προγραμμάτων που σχεδιάζεται να εισαχθούν επισήμως πια.

 • 6 Μαΐου 2020, 07:52 | Γιώτα

  Χριστός Ανέστη! θεωρώ ότι είναι ανεύθυνο και αντιπαιδαγωγικό να ενταχθεί η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στο χώρο του σχολείου.Το θέμα αυτό είναι καθαρά θέμα των γονιών ή και κάποιων ειδικών.Επιπλέον,το κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό ανάπτυξης. Η ενημέρωση πρέπει να γίνεται προσωπικά με το παιδί, ανάλογα πότε το ίδιο Θα εκδηλώσει την ανησυχία και όχι σε μια αίθουσα με 24 παιδιά στα πλαίσια του σχολείου. Το πιθανότερο είναι να γελοιοποιηθεί το όλο θέμα.

 • 6 Μαΐου 2020, 07:51 | Ιωάννης Σωτηρόπουλος

  Το Νομοσχέδιο στερείται στοχοθετήσεως, δεν έχει τον στόχο της «αναβάθμισης»!
  Η σκοποθέτηση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. 1566/1985 είναι κατώτερη της επιδιώξεως των «Δεξιοτήτων του 21ου αιώνα»;
  Η σοφή παιδαγωγική αρχή «όταν ωριμάσει ο μαθητής έρχεται ο δάσκαλος» ισχύει και για την προτεινόμενη εισαγωγή της «Σεξουαλικής Διαπαιδαγωγήσεως».
  Αντιλαμβάνομαι τις πιέσεις που δέχεται η χώρα μας όπως και όλες οι εντεταγμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες να εισαγάγουν (διάβαζε: να επιβάλουν) το μάθημα αυτό ως «υποχρεωτικό για όλους τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαιδεύσεως» (άρθ. 43 πρόταση ψηφίσματος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2013/2040(INI)) όπου επίσης δηλώνεται «ότι η εκπαίδευση αυτή αποτελεί απαραίτητο μέρος του σχολικού αναλυτικού προγράμματος για την εκπλήρωση των προτύπων της ΠΟΥ για την Ευρώπη» (άρθρ. 4).
  Δεν είμαστε εθνικιστές ή ρατσιστές! Λίγο να ενημερωθή κάποιος για το τί προβλέπει το πρόγραμμα αυτό θα αντιληφθεί ότι οι επιμέρους κοινωνίες αγνοούνται.
  Οι ελληνικές και ορθόδοξες Χριστιανικές παραδόσεις μας έχουν δοκιμασθεί αιώνες και μάλιστα στα τετρακόσια χρόνια της τουρκοκρατίας και κράτησαν ζωντανό το Έθνος!
  Θα τα πετάξουμε λοιπόν και θα βάλουμε τον πανσεξουαλισμό «σεξουαλικοποιώντας» τα αθώα παιδάκια του <νηπιαγωγείου και των «αποϊερώνοντας» στα μάτια των μεγαλυτέρων το μέγα μυστήριο της αναπαραγωγής της ζωής;
  Ο κ. Κουντουράς Ιωάν. Καθηγητής του ΑΠΘ έχει δημοσιεύσει έρευνα στην οποία καταδεικνύεται ότι η «θρησκευτικότητα των εφήβων συνδέεται με πολύ χαμηλά ποσοστά παραβατικότητας» την αγνοούμε αυτή την επιστημονική γνώμη;

 • 6 Μαΐου 2020, 07:48 | Κωνσταντίνος

  Αναφορικά με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση θέλω να υπενθυμίσω την παροιμία «κάθε πράμα στον καιρό του». Και δεν νομίζω ότι το Νηπιαγωγείο είναι καιρός κατάλληλος για τέτοια πράματα. Ας τα αφήσουμε για αργότερα όταν θα αρχίσει να ξυπνά στα παιδιά το γενετήσιο ένστικτο.
  Ως Διευθυντής Σχολικής Μονάδας Δ.Ε. παλιότερα σε συνεργασία και με τους εκπαιδευτικούς είχαμε πάρει σχετική πρωτοβουλία για την ενημέρωση των μαθητών μας από ειδικούς, η οποία ήταν πετυχημένη, όπως είπαν οι μαθητές μας.

 • 6 Μαΐου 2020, 07:48 | Στέλλα Ηλιοπούλου

  Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι ένα θέμα πολύ λεπτό.
  θέλω να εκφράσω ως μητέρα τις ανησυχίες μου για το περιεχόμενο, τον τρόπο και κυρίως την καταλληλότητα του ατόμου που θα αναλάβει το υπεύθυνο αυτό έργο ώστε να μην αποβεί επιζήμιο για τον ψυχισμό των παιδιών μας.
  Αν δεν μπορεί να εξασφαλισθεί η λεπτότητα και η διάκριση στο χειρισμό των θεμάτων αυτών είμαι αντίθετη στη θεσμοθέτηση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγισης στο σχολείο.

 • 6 Μαΐου 2020, 07:46 | Ελένη Γούσα

  Είναι τουλάχιστον απαράδεκτο, για να μην πω ειρωνικό και κυνικό, το γεγονός ότι εν μέσω πανδημίας θέλετε να περάσετε ένα τόσο σοβαρό νομοσχέδιο με «εικονική» διαβούλευση λίγων ημερών και χωρίς αναλυτικές παρουσιάσεις και εμπεριστατωμένες τεκμηριώσεις των εισηγήσεων σας! Αυτό είναι ανεπίτρεπτο και προσβάλει την νοημοσύνη του λαού, αν όχι την εμπιστοσύνη που σας έδειξε, την οποία καταστρατηγείτε διαρκώς, κάτι που με λειπεί ιδιαιτέρως.
  Όσον αφορά το άρθρο 01 – Εργαστήρια δεξιοτήτων, πολύ καλός σαν τίτλος αλλά, όλα γενικά κι αόριστα. Παρόλα αυτά, είναι ένα πιλοτικό μεν, υποχρεωτικό δε πρόγραμμα που επιχειρείτε να εφαρμοστεί στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, και για το λόγο αυτό χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Ειδικά τα νηπιαγωγεία, και κατ’επέκταση τα δημοτικά, αποτελούν κομβικό σημείο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως ενδιαφέρον για μάθηση, κοινωνικοποίηση, ικανότητα κατανόησης και έκφρασης, δημιουργική σκέψη κ.α., εφόδια που θα ενισχύσουν το παιδί για την περαιτέρω προσαρμογή του στο παιδαγωγικό σύστημα, αλλά και στο κοινωνικό περιβάλλον αργότερα ως πολίτη του κράτους. Ωστόσο, πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προτεραιότητα στο παιχνίδι και σε δράσεις που βοηθάνε στην ανάπτυξη αντίληψης του περιβάλλοντος και δημιουργίας κριτικής σκέψης και όχι τόσο στη χρήση των νέων τεχνολογιών, με τις οποίες πλέον είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένα και που γνωρίζουμε δυστυχώς ότι διασπούν την προσοχή τους αρκετά, τα εκπαιδεύουν να σκέφτονται με τον τρόπο που υποδεικνύουν εκείνα, και προκαλούν ένα σωρό άλλα προβλήματα, όπως αποξένωση από τα άλλα παιδιά, ακόμα και βίαιες συμπεριφορές και αντιδράσεις λόγω της χρήσης τους. Άλλωστε, στις παιδικές ηλικίες η χρήση των υπολογιστών, των κινητών κτλ. κανονικά πρέπει να είναι εξαιρετικά περιορισμένη και δεν συστήνεται από τους ειδικούς, καθώς κουράζει τα μάτια και τον εγκέφαλο των μικρών παιδιών, ενώ παράλληλα δημιουργεί εθισμό (βλ. Ενδεικτικά σχετική έρευνα https://www.ethnos.gr/ellada/15589_i-mastiga-tis-othonis-500-paidia-sto-paidon-gia-apexartisi-vid). Θα ήταν προτιμότερο, να γίνει μια επένδυση για σχολεία με κήπους, που να έχουν στοιχεία του περιβάλλοντος, όπου τα παιδιά θα παρακολουθούν και θα βιώνουν το πως λειτουργεί η φύση και θα αλληλεπιδρούν μαζί της, μαθαίνοντας να την σέβονται, παρά δράσεις όπως η ρομποτική κτλ. Τόση θεματολογία στις ηλικίες του νηπιαγωγείου και του δημοτικού με τόσο εξειδικευμένα θέματα που δεν είναι σε θέση να τα επεξεργαστούν τα παιδιά είναι εντελώς άστοχη και περιττή.
  Το αποκορύφωμα βέβαια είναι αυτή η εμμονή της επιβολής μαθήματος σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, και κυρίως στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, κάτι που με βρίσκει ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΗ, και εμένα και τον ΣΥΖΥΓΟ μου. Επιδιώκεται η πρώιμη σεξουαλικοποίηση των παιδιών μας ενώ, ούτε βιολογικά, ούτε ψυχικά, ούτε γνωσιακά είναι έτοιμα για τέτοια ερεθίσματα και επεξηγήσεις, και δεν τους χρειάζονται σε μια τόσο τρυφερή ηλικία, που χαρακτηρίζεται από αθωότητα και ανεμελιά, κάτι φυσιολογικό και μονάκριβο. Επιπλέον, σε καμία περίπτωση το συγκεκριμένο θέμα δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο σχολείο, από τη στιγμή που κάθε οικογένεια έχει τις δικές τις σταθερές αλλά και πεποιθήσεις σχετικά με την ανατροφή των παιδιών της, και αυτό αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμά της! Δηλαδή, ακόμα και ασπιρίνη δεν μπορεί να χορηγηθεί στα παιδιά μας χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των γονέων, αλλά να τους εμφυσήσετε αυτά που θεωρείτε εσείς σχετικά με την διάθεση του σώματος και κατ’επέκταση της ψυχής τους, δεν χρειάζεται ούτε καν να μας ρωτήσετε. Πόση υποκρισία…… Εάν υπήρχε γνήσιο ενδιαφέρον πραγματικά για τα παιδιά μας, δεν θα προωθούσατε την ανάδειξη της σεξουαλικότητάς τους με τόσο ζήλο, ώστε να τα εκθέτετε σε κινδύνους περιέργειας, σύγχυσης, εμμονών και ίσως και ψυχολογικών προβλημάτων και μάλιστα χωρίς την έγκριση των γονέων, αλλά θα προωθούσατε τον θεσμό της οικογένειας και την ηθική προετοιμασία τους επ’ αυτού, δεδομένων των πολλαπλών διαζυγίων και των προβλημάτων υπογεννητικότητας και αμβλώσεων, προβλήματα που δεν φαίνεται ωστόσο να σας προβληματίζουν τόσο, αν και μαστίζουν την κοινωνία μας. Άλλωστε είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι θεσμοθετείτε χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τις γνώμες και τα δικαιώματα των γονέων, καθώς και τις απόψεις ειδικών επιστημόνων και πνευματικών ανθρώπων του τόπου, και μάλιστα ενώ διαβιούμε σε μία χώρα που έχει επιτυχημένη αναφορά αιώνων στην ελληνορθόδοξη παιδεία και την πατερική παράδοση, που παραμένουν πάντοτε επίκαιρες αλλά τίθενται στο περιθώριο του δήθεν εκσυγχρονισμού.
  Για τους παραπάνω λόγους και άλλους πολύ περισσότερους που και άλλοι γονείς φαίνεται να παραθέτουν, δεν επιτρέπουμε την συναισθηματική κακοποίηση των παιδιών μας μέσω ενημέρωσής τους για ένα τόσο λεπτό και ευαίσθητο ζήτημα, για το οποίο ο οποιοσδήποτε που θα αναλάβει, ενδεχομένως με προσωπικές εμπειρίες ή πεποιθήσεις ή βάσει προγράμματος (όπως έχει δωθεί ένα δείγμα με το πρόγραμμα Φρίξος), μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση ή άλλα θέματα στα παιδιά μας. Για το λόγο αυτό απαιτούμε την μη υλοποίηση του προγράμματος ή τουλάχιστον τη δυνατότητα απαλλαγής για όσους το επιθυμούν, καθώς η επιβολή του παραπέμπει σε άλλα πολιτεύματα και όχι στο δημοκρατικό που θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε στην πατρίδα μας.

 • 6 Μαΐου 2020, 07:45 | Βασιλική Λ.

  Είναι αναγκαία και επιβεβλημένη η αναθώρηση του 1ου άρθρου, εξαιρώντας την Σεξουαλική Αγωγή από τα εργαστήρια δεξιοτήτων για τους εξής λόγους:
  1. Η έννοια της Σεξουαλικής Αγωγής είναι ασύμβατη με την ηλικία των νηπίων, τόσο ασύμβατη που μόνο αρνητικές συνέπειες μπορεί να έχει για τον ψυχικό κόσμο των παιδιών. Τα παιδιά του νηπίου ήδη μαθαίνουν τα στοιχειώδη για το ανθρώπινο σώμα και αυτό είναι υπεραρκετό για αθώα παιδάκια τα οποία μόλις πριν από 2-3 χρόνια αποχωρίστηκαν την πάνα και δεν έχουν αποκτήσει πλήρη έλεγχο στο σώμα τους.
  2. Τα παιδιά του Δημοτικού επίσης διαφέρουν δραματικά στο ενδιαφέρον και στην δεκτικότητα που έχουν στις σεξουαλικές αναζητήσεις. Ποιον σκοπό θα εξυπηρετήσει η εισαγωγή της Σεξουαλικής Αγωγής στο δημοτικό; Έχουμε αποδείξεις από χώρες στις οποίες έχει εφαρμοστεί η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ότι η ψυχική ανάπτυξη των παιδιών εξελίσεται υγιώς; Μαρτυρίες εκπαιδευτικών και γονέων μιλούν για έκθεση των αθώων ψυχών και τρυφερών υπάρξεων των παιδιών μας σε οπτικοακουστικό υλικό και πρακτικές για τα οποία είναι παντελώς ανέτοιμα και ανώριμα ώστε να συλλάβουν την πραγματική τους διάσταση, με αποτέλεσμα να προκαλούν συχνά τραυματικές εμπειρίες στα παιδιά. Είναι προτιμότερο το Υπουργείο να ασχοληθεί με την εκπαίδευση των γονέων πώς να νουθετούν τα παιδιά τους σε θέματα σεξουαλικής αγωγής, ώστε εκείνοι, ως καθ’ύλην αρμόδιοι – καθώς γνωρίζουν το παιδί τους, την ιδιοσυγκρασία του, τα ενδιαφέροντά του – να το κατευθύνουν σωστά στα θέματα σεξουαλικής αγωγής. Δεν πρόκειται για κανόνες συντακτικού ή μαθηματικών. Πρόκειται για ένα θέμα που σχετίζεται άμεσα με την ψυχική υγεία των αυριανών ενηλίκων και με τις αξίες της κάθε οικογένειας.
  3. Σε ότι αφορά στο Γυμνάσιο είναι πάλι εύλογα τα ερωτήματα: Ποιος είναι ο σκοπός και ποια τα στοιχεία που έχουμε από άλλες χώρες που εφάρμοσαν την σεξουαλική διαπεδαγώγηση στα σχολεία ότι η ψυχική ανάπτυξη των εφήβων εξελίσεται υγιώς; Μειώθηκαν τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα; Μειώθηκαν οι ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες ή οι αμβλώσεις; Τα στοιχεία δεν το επιβεβαιώνουν. Υπάρχουν στοιχεία και μαρτυρίες που δείχνουν αντίθετα αποτελέσματα.
  Οι γνώσεις που λαμβάνουν τα παιδιά για το ανθρώπινο σώμα και την λειτουργία του μέσω του μαθήματος της βιολογίας είναι αυτές που χρειάζονται ως πληροφορίες για την υγιή τους ψυχική ανάπτυξη.
  Παρακαλώ κυρία Υπουργέ, ως νέα μητέρα που είστε, παρακαλώ θερμά αποσύρετε την σεξουαλική αγωγή από τα «εργαστήρια δεξιοτήτων» των μικρών παιδιών. Έχουμε ευθύνη να προστατέψουμε τα παιδιά μας. Έχουμε ευθύνη ως γονείς για την ψυχική τους υγεία.
  Με εκτίμηση

 • 6 Μαΐου 2020, 07:45 | Νικολέττα Ρ.

  Ο νοσηλευτής που έχει proficiency και παιδαγωγική επάρκεια μπορεί να διδάξει αγγλικά στα σχολεία; Ο νοσηλευτής που ασχολείται χρόνια με ένα άθλημα και έχει διακρίσεις σε αγώνες μπορεί να διδάξει γυμναστική στα σχολεία; Ο νοσηλευτής που έχει παιδαγωγική επάρκεια από την ΑΣΠΑΙΤΕ ή από μεταπτυχιακό μπορεί να δουλέψει ως δάσκαλος; Ο νοσηλευτής που έχει μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή μπορεί να δουλέψει ως ειδικός παιδαγωγός; Όχι βέβαια. Για ποιο λόγο, λοιπόν, θεματικές υγείας να τις διδάσκουν εκπαιδευτικοί με σεμινάριο (ή χωρίς) και όχι επαγγελματίες υγείας; Η υγιεινή, οι πρώτες βοήθειες, η διατροφή, τα ΣΜΝ, το κάπνισμα κτλπ δεν πρέπει να διδάσκονται από επαγγελματίες που τα έχουν σπουδάσει; Προγράμματα αγωγής υγείας μπορούν να αναλάβουν οι σχολικοί νοσηλευτές, είναι άλλωστε στα καθήκοντα τους. Επιβάλλεται, όμως, να μπει και μάθημα αγωγής υγείας στη δευτεροβάθμια.

 • 6 Μαΐου 2020, 07:34 | Ιωάννης Μακρυμανωλάκης

  Αλοίμονό σας και περάσετε τέτοιο νομοσχέδιο γι τα παιδιά μας….δεν σας φτάνουν τόσα αντίχριστοι και ανώμαλοι νόμοι που πέρασε η προηγούμενη κυβέρνηση…εσείς συνεχείζετε την ανωμαλία; Ο κάθε δάσκαλος ή δασκάλα ,που δεν ξέρω και εγώ τι σεξουαλικές προτιμίσεις μπορει να έχει , και θα μιλάει στα παιδιά μου για τετοια πράγματα; θα μας βρείτε μπροστά σςς…

 • Η εισαγωγή «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» που προτείνεται από το νέο νομοσχέδιο κρίνεται ως ένα βήμα που εν δυνάμει θα μπορούσε να συμβάλει στην αναβάθμιση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και αναγνωρίζεται ως μια θετική πρωτοβουλία. Ωστόσο, χρειάζονται πολύ σημαντικές διευκρινίσεις σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας των Εργαστηρίων ώστε να διασφαλιστεί ότι θα αποτελέσουν Εργαστήρια σκέψης, διαλόγου και δράσης και όχι ένα ακόμα διδακτικό αντικείμενο.

  Ένα από τα πλαίσια δράσης μας είναι η Ατζέντα 2030 ή 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, πλαίσιο αναφοράς και για τις κυβερνητικές πολιτικές. Ο Στόχος 4 ορίζει “Ποιοτική Εκπαίδευση” για όλους έως το 2030, ενώ ο Υποστοχός 4.7 αναφέρει ρητά το θέμα της καλλιέργειας δεξιοτήτων.

  «Μέχρι το 2030 θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι μαθητές αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, μεταξύ άλλων μέσω της εκπαίδευσης για αειφόρο ανάπτυξη και βιώσιμου τρόπου ζωής, των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ισότητας των φύλων, της προώθησης μιας κουλτούρας ειρήνης και μη βίας, της παγκόσμιας εκπαίδευση, και της εκτίμηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της συμβολής του πολιτισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη.» Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 4, άρθρο 7.

  Σε αυτό το πλαίσιο η εισαγωγή “Εργαστηρίων Δεξιοτήτων” κρίνεται ως θετικό βήμα και έχουμε ήδη θέσει στη διάθεση του ΙΕΠ τα σχετικά εκπαιδευτικά εγχειρίδια που έχουν αναπτυχθεί προς αυτή την κατεύθυνση ως πιθανές πηγές άντλησης εκπαιδευτικού υλικού. Ωστόσο, για να υπάρχει πραγματικό όφελος προς όλους τους μαθητές και το σχολείο να αποτελέσει ένα πεδίο άσκησης δημοκρατίας, κριτικής σκέψης και δράσης θέλουμε να θέσουμε τα ακόλουθα σημεία:

  Το εργαστήρια δε θα πρέπει να αποτελούν ένα ακόμα διδακτικό αντικείμενο ούτε να αξιολογούνται ατομικά οι μαθητές/τριες για τη συμμετοχή με τους ίδιους όρους που ισχύουν στα υπόλοιπα διδακτικά αντικείμενα.

  Αντίστοιχα, το εκπαιδευτικό υλικό που θα υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς δε θα πρέπει να έχει τη μορφή σχολικού εγχειριδίου με ύλη που οφείλουν οι εκπαιδευτικοί να καλύψουν, αλλά είναι προτιμότερο να είναι μια “εργαλειοθήκη” με πλούσιο υλικό από όπου θα μπορούν να αντλούν πληροφορίες οι εκπαιδευτικοί.

  Προτείνουμε τη δομή που διατρέχει τα εργαστήρια Μη τυπικής εκπαίδευσης που υλοποιούν οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και αυτό είναι το μοντέλο: Μαθαίνω- Σκέφτομαι-Δρω. Η γνώση είναι το πρώτο βήμα για το οποίο ο εκπαιδευτικός είναι το κεντρικό πρόσωπο, χωρίς όμως αυτό να αποκλείει και τους/τις μαθητές/τριες. Τα 2 επόμενα βήματα όμως είναι προϊόν συνεργασίας ολόκληρης της σχολικής τάξης. Οι μαθητές/τριες με αυτόν τον τρόπο γίνονται συνδιαμορφωτές της γνώσης και ενεργοί μέτοχοι της σκέψης και της δράσης.

  Τα εργαστήρια δεξιοτήτων θα πρέπει να προωθούν τις Δεξιότητες της Παγκόσμιας Εκπαίδευσης (Global Education). Είναι όλο και πιο εμφανές ότι ζούμε σ’ έναν περίπλοκο και παγκοσμιοποιημένο κόσμο, με νέες παγκόσμιες τάσεις και ζητήματα. Η παγκόσμια διάσταση αποτελεί μέρος της καθημερινής μας ζωής και δημιουργεί προκλήσεις, ιδίως στους νέους, στο να εκφράσουν τη δική τους ενημερωμένη άποψη, τα συναισθήματά τους και να αναλάβουν δράση. Το επίσημο σχολικό σύστημα αντιπροσωπεύει τον ασφαλέστερο χώρο, χωρίς περιορισμούς, ώστε οι μαθητές να έχουν την ευκαιρία να μαθαίνουν, να αναστοχάζονται και να δοκιμάζουν νέες δεξιότητες απαραίτητες για την παγκόσμια κοινωνία, στην οποία ζουν. Οι προτεινόμενες δεξιότητες είναι: Συστημική σκέψη, Προνοητική δεξιότητα, Κανονιστική δεξιότητα, Στρατηγική δεξιότητα, Δεξιότητα συνεργασίας , Δεξιότητα κριτικής σκέψης, Δεξιότητα αυτεπίγνωσης , Δεξιότητα επίλυσης προβλημάτων

 • 6 Μαΐου 2020, 07:30 | ελευθερια β

  διαφωφω καθετα

 • 6 Μαΐου 2020, 07:30 | Νικολέττα Ρ.

  Με αφορμή τα αρνητικά σχόλια παραθέτω το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την ποινικοποίηση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στην Πολωνία:

  1. υπενθυμίζει ότι η σεξουαλική υγεία έχει θεμελιώδη σημασία για τη συνολική υγεία και την ευεξία των ατόμων, των ζευγαριών και των οικογενειών, καθώς και για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των κοινοτήτων και των χωρών και ότι η πρόσβαση στην υγεία, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα·

  2. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις εξαιρετικά ασαφείς, ευρείες και δυσανάλογες διατάξεις στο νομοσχέδιο, που επιδιώκει εκ των πραγμάτων την ποινικοποίηση της διάδοσης της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης σε ανηλίκους και του οποίου το πεδίο εφαρμογής απειλεί δυνητικά όλα τα άτομα, και ιδίως όσους παρέχουν σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών, τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, τους δημιουργούς, τους εκδότες, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τους δημοσιογράφους και τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες, με έως και τριετή φυλάκιση για τη διδασκαλία σχετικά με την ανθρώπινη σεξουαλικότητα, την υγεία και τις προσωπικές σχέσεις· εξακολουθεί να ανησυχεί για το γεγονός ότι το εν λόγω νομοσχέδιο θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στους εκπαιδευτικούς και ότι ένα από τα κύρια εμπόδια για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι το γεγονός ότι δεν υποστηρίζονται οι εκπαιδευτικοί·

  3. επαναλαμβάνει σθεναρά ότι η πρόσβαση σε πλήρεις και κατάλληλες για την εκάστοτε ηλικία πληροφορίες σχετικά με τη σεξουαλική και την αναπαραγωγική υγεία και η πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, του οικογενειακού προγραμματισμού, των μεθόδων αντισύλληψης και της ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης είναι απαραίτητη για τη δημιουργία μιας θετικής προσέγγισης με σεβασμό για τη σεξουαλικότητα και τις σεξουαλικές σχέσεις, καθώς και τη δυνατότητα να βιώνονται ασφαλείς σεξουαλικές εμπειρίες, απαλλαγμένες από καταναγκασμό, διακρίσεις και βία· ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πλήρη και κατάλληλη για την εκάστοτε ηλικία διαπαιδαγώγηση για τη σεξουαλικότητα και τις σχέσεις για τους νέους στα σχολεία·

  4. υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση αυτή αποτελεί απαραίτητο μέρος του σχολικού αναλυτικού προγράμματος για την εκπλήρωση των προτύπων της ΠΟΥ για την Ευρώπη με σκοπό την εκπαίδευση και την προστασία των νέων· επιβεβαιώνει ότι η εκπαίδευση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει θέματα όπως ο γενετήσιος προσανατολισμός και η ταυτότητα του φύλου, η σεξουαλική έκφραση, οι σχέσεις και η θετική συναίνεση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με αρνητικές συνέπειες ή πτυχές, όπως τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ) και ο ιός HIV, η ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, η σεξουαλική βία και οι επιβλαβείς πρακτικές, όπως είναι η αθέμιτη παρενόχληση (grooming) και ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων·

  5. υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση, πέραν του ότι αποτελεί αυτοτελές θεμελιώδες δικαίωμα, συνιστά προϋπόθεση για την άσκηση άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, όπως κατοχυρώνονται από το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), το Σύνταγμα της Πολωνίας και τον Χάρτη· τονίζει ότι, αντί να προστατεύει τους νέους, η έλλειψη ενημέρωσης και εκπαίδευσης σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλικότητα θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ευημερία των νέων, με αποτέλεσμα να είναι πιο ευάλωτοι και λιγότερο προετοιμασμένοι για την αναγνώριση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της κακοποίησης και της βίας, συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας και των επιγραμμικών μορφών κακοποίησης, όπως η βία στον κυβερνοχώρο, η διαδικτυακή παρενόχληση και η εκδικητική πορνογραφία· πιστεύει ότι η ολοκληρωμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση έχει επίσης θετικό αντίκτυπο στο ζήτημα της ισότητας των φύλων, μεταξύ άλλων με την αλλαγή των επιβλαβών προτύπων και στάσεων των φύλων έναντι της έμφυλης βίας, με τη συμβολή στην πρόληψη της βίας από τον σύντροφο και του σεξουαλικού εξαναγκασμού, την εξάλειψη της σιωπής γύρω από τη σεξουαλική βία, τη σεξουαλική εκμετάλλευση ή κακοποίηση, και την ενίσχυση της ικανότητας των νέων να ζητούν βοήθεια·

  6. τονίζει τη σημασία της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, ιδίως για τα κορίτσια και τους νέους ΛΟΑΔΜ, οι οποίοι πλήττονται ιδιαίτερα από άνισα πρότυπα φύλου· τονίζει ότι η εκπαίδευση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τη διδασκαλία των νέων πάνω στις σχέσεις που έχουν ως βάση την ισότητα των φύλων, τη συγκατάθεση και τον αμοιβαίο σεβασμό, ως μέσο για την πρόληψη και την καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων, της ομοφοβίας, της τρανσφοβίας και της βίας λόγω φύλου· σημειώνει ότι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση δεν οδηγεί σε πρώιμη σεξουαλική δραστηριότητα·

  7. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 23 της οδηγίας 2011/93/ΕΕ καλεί τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας, να λάβουν κατάλληλα μέτρα, από κοινού με τις οικείες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και να μειωθεί ο κίνδυνος να καταστούν τα παιδιά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης ή εκμετάλλευσης·

  8. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στην παροχή σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης· ζητεί να είναι διαθέσιμοι κατάλληλοι χρηματοδοτικοί πόροι για τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς μέσω των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων σε επίπεδο ΕΕ, όπως το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 και το πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες», καθώς και άλλα πιλοτικά σχέδια της ΕΕ που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο σε αυτόν τον τομέα·

  9. καταδικάζει τις πρόσφατες εξελίξεις στην Πολωνία που αποσκοπούν στην παραπληροφόρηση, τον στιγματισμό και την απαγόρευση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, και ιδίως το σκληρό, ακατάλληλο και εσφαλμένο περιεχόμενο της αιτιολόγησης που προβάλλει το νομοσχέδιο· καλεί το Πολωνικό Κοινοβούλιο να μην εγκρίνει το προτεινόμενο νομοσχέδιο και να διασφαλίσει ότι οι νέοι έχουν πρόσβαση σε ολοκληρωμένη σεξουαλική αγωγή και ότι όσοι παρέχουν τέτοια εκπαίδευση και ενημέρωση τυγχάνουν στήριξης με συγκεκριμένο και αντικειμενικό τρόπο·

  10. καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει το ζήτημα αυτό και άλλες καταγγελίες για παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Πολωνία στο πλαίσιο των υφιστάμενων ακροάσεών του για την κατάσταση στην Πολωνία, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ·

  11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στον Πρόεδρο, στην Κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο της Πολωνίας, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

  Καλό είναι να διαβάσετε και που βασίζεται: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_EL.html

  Επομένως, κα Κεραμέως θα πράξετε τα αυτονόητα ή θα βασιλεύσει ο σκοταδισμός; Εννοείται ότι αρμόδια για την διαπαιδαγώγηση θα πρέπει να είναι διεπιστημονική ομάδα με νοσηλευτές, ψυχολόγους κ.α. και όχι εκπαιδευτικοί με ένα απλό σεμινάριο.

 • 6 Μαΐου 2020, 07:29 | Παναγιώωτα Π.

  Ως πολύτεκνη μητέρα θεωρώ καταστροφική την πρώιμη διέγερση και αφύπνιση της σεξουαλικότητας στα παιδιά μας και μάλιστα από περίεργα και επικίνδυνα προγράμματα… Η “ενημέρωση”αυτή θα φέρει μεγάλη αναστάτωση και αλλοίωση στην όλη προσωπικότητα και τον ψυχισμό του παιδιού, με ολέθριες συνέπειες για όλη του τη ζωή.
  Όχι, κατηγορηματικό όχι, σε πειραματισμούς που θέτουν σε κίνδυνο την ψυχική υγεία των παιδιών μας και την ομαλή εξέλιξη της ζωής των! Αφήστε ήσυχους εμάς τους γονείς να έχουμε αυτή την λεπτή και κρίσιμη ενημέρωση των παιδιών μας σύμφωνα με τις δικές μας αξίες και αρχές, με την διάκριση, την προσοχή, την υπευθυνότητα και την αγάπη μας!

 • 6 Μαΐου 2020, 07:24 | αχιλλευς

  διαφωνω καθετα

 • 6 Μαΐου 2020, 07:24 | Παπαδημητράκης Φανούριος

  Και τι θα μαθαίνουν τα νήπιά μας, και μάλιστα υποχρεωτικά, με το καινούριο μάθημα σεξουαλικής αγωγής που θέλουν οι αρμόδιοι να εισαγάγουν;
  Από λίγο παλαιότερο παρόμοιο πρόγραμμα για τα νηπιαγωγεία («Φρίξος»), μαθαίνουμε ότι τα νήπια θα διδάσκονται μεταξύ άλλων: «όσα αφορούν την ανθρώπινη αναπαραγωγή με αντίστοιχη αναπαράσταση της σεξουαλικής πράξης, την ευχαρίστηση στο άγγιγμα του ιδίου σώματος (αυνανισμός) ἢ του άλλου, τα διάφορα(!) είδη οικογένειας, την ομοφυλοφιλία…» Φρίξον, ήλιε!… (Ντρέπομαι που μετέφερα εδώ τα ανωτέρω, αλλά είναι αναγκαίο)
  Και θέλετε να συναινέσουμε στη εισαγωγή μαθήματος τέτοιας ποιότητας; Όχι, βέβαια… Το απορρίπτουμε με όση δύναμη έχουμε, καθώς αποδοκιμάζουμε και αυτούς που το προτείνουν…
  Από το πλήθος των αρνητικών σχολίων θα καταλάβατε ότι αυτά δεν απηχούν απλώς διαφορετική άποψη ή αντίρρηση, ούτε απλώς έντονη διαφωνία, αλλά εκφράζουν ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ.
  Το ερώτημα είναι: θα τη λάβετε υπόψη για να αποσύρετε την απαράδεκτη καινοτομία ή η διαβούλευση θα αποδειχθεί παραπλάνηση των αφελών και, κατ’ επέκταση, η δημοκρατία νεκρό γράμμα;…

 • 6 Μαΐου 2020, 07:23 | Ειρήνη

  Ως πολύτεκνη μητέρα διαφωνώ κάθετα με τη σεξουαλικη διαπαιδαγώγηση των παιδιών στο σχολείο! Το θέμα είναι πολύ λεπτό και άπτεται ειδικού χειρισμού μέσα στην οικογένεια και μόνο!Αν ξεκινήσει το πρόγραμμα αυτό τα παιδιά θα χάσουν την αθωότητά τους απ τα νηπιακά τους χρόνια, θα πονηρέψουν και θα μάθουν όλες τις ανωμαλίες σαν κάτι φυσιολογικό. Τρέμω και μόνο που το σκέφτομαι. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα να μην ισχύσει το πρόγραμμα αυτό!!!

 • 6 Μαΐου 2020, 07:20 | Βαλσαμία Σ.

  Διαφωνώ με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών,ιδιαίτερα στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό. Αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, που ο χειρισμός του απαιτεί σεβασμό και εξαρτάται από από την ωριμότητα και τις ανάγκες κάθε παιδιού. . Προσωπικά, για τα δικά μου παιδιά δεν εκχωρώ το δικαίωμα αυτής της διαπαιδαγώγησης σε κανένα. Το σχολείο έχει άλλο ρόλο.

 • 6 Μαΐου 2020, 07:16 | σωτηρια

  Διαφωνώ με την εισαγωγή της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στην εκπαίδευση, από το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό, που προσβάλλει τις Χριστιανικές αξίες και δυναμιτίζει τα θεμέλια της Ελληνικής Οικογένειας

 • 6 Μαΐου 2020, 07:14 | Μαρία

  Ως μητέρα τριών παιδιών και εκπαιδευτικός, διαφωνώ κάθετα με την εισαγωγή της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης τόσο στην προσχολική όσο και στη σχολική ηλικία. Ας αφουγκραστούμε και τους σοφούς παιδαγωγούς μας: «Δεν είναι εύκολο πράγμα να μιλήσεις στα παιδιὰ για το σεξ, χωρὶς τον κίνδυνο να τα φοβίσεις, να τα γεμίσεις με αηδία ή το χειρότερο να τα οδηγήσεις σε εκτραχηλισμούς».Ευάγγελος Παπανούτσος
  Μια τόσο λεπτὴ και σοβαρὴ διαπαιδαγώγηση δεν μπορεί να φύγει απὸ τα χέρια των κατ᾿ εξοχὴν αρμοδίων, των ΓΟΝΕΩΝ.
  Γνωρίζοντας τα αρνητικά αποτελέσματα που έχει φέρει σε άλλες σκανδιναβικές χώρες πώς σκεφτήκατε να το φέρετε και στην Ελλάδα μας!
  Επιτέλους ας αγαπήσουμε αυτή τη χώρα που μας γέννησε!
  Ας μάθουμε στα παιδιά μας, τις αρχές και τις αξίες με τις οποίες μεγάλωσε και γαλουχήθηκε και μεγαλούργησε αυτό το έθνος!
  Περιμένουμε να σεβαστείτε τις ανησυχίες μας.

 • 6 Μαΐου 2020, 07:10 | Τριτσαρώλη Βασιλική

  Διαφωνώ με την εισαγωγή μαθήματος σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στο νηπιαγωγείο για τους εξής λόγους…
  Κατά πρώτον σύμφωνα με το νόμο οι γονείς είναι οι μοναδικοί υπεύθυνοι για το είδος της διαπαιδαγώγησης του παιδιού τους, σαφώς και της σεξουαλικής,ιδιαίτερα δε στη νηπιακή και παιδική ηλικία.Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναφέρει: «1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη σέβονται το δικαίωμα του παιδιού για ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας. 2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη σέβονται το δικαίωμα και το καθήκον των γονέων ή, κατά περίπτωση, των νομίμων εκπροσώπων του παιδιού, να το καθοδηγούν στην άσκηση του παραπάνω δικαιώματος κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του» (άρθρο 14, παρ. 1, 2). Το αυτό αναφέρει και η «Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» σχετικά με την επιλογή του είδους της παιδείας που θα επιλέξουν οι γονείς για τα παιδιά τους (πόσο μάλλον για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγησή τους): «Οι γονείς έχουν, κατά προτεραιότητα, το δικαίωμα να επιλέγουν το είδος της παιδείας που θα δοθεί στα παιδιά τους» (άρθρο 26, παρ. 3)

  Κατά δεύτερον η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα. Η προσέγγιση οφείλει να είναι εξατομικευμένη, με σεβασμό και συμμόρφωση προς την προσωπικότητα και τις συναισθηματικές ή άλλες ανάγκες κάθε παιδιού.Το κακοποιημένο παιδί, το παιδί που έχει ήδη ερεθίσματα χρήζουν ιδιαίτερου χειρισμού και όχι μαζικής προσέγγισης. Η σωστή στιγμή για να αναπτύξουν οι γονείς με τα παιδιά τους μια τέτοια συζήτηση είναι όταν τα παιδιά θέσουν «ερωτήσεις». Αυτή είναι η άποψη και θέση της πλειοψηφίας των ειδικών. Θέση που έρχεται σε αντίθεση με μια οριζόντια και ισοπεδωτική προσπάθεια επιβολής της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα νήπια. Επομένως, ο γονέας θα μιλήσει στο παιδί του με βάση τα ερωτήματα που το ίδιο το παιδί του θέτει. Οι απαντήσεις θα είναι απλές, κατανοητές χωρίς πολλά επιστημονικά επικαλύμματα. Δεν θα πρέπει να υπάρχει επέκταση σε πράγματα που δεν απασχολούν το παιδί. Με τις όποιες αδυναμίες ή ατέλειες, το παιδί είναι καλύτερο να μάθει από τους γονείς του, όπως οι ίδιοι κρίνουν, με βάση την ηλικία και τα ενδιαφέροντά του, γιατί κανείς άλλος δεν μπορεί να κατανοήσει την ψυχή του παιδιού τους όπως εκείνοι..

  Ένας άλλος σοβαρός λόγος διαφωνίας είναι ότι η ενασχόληση με θέματα σεξουαλικού ενδιαφέροντος είναι για τη νηπιακή ηλικία εντελώς άκαιρη και πρώιμη. Μπορεί να ενθαρρύνει μια πρώιμη περιέργεια των μικρών παιδιών και να τα οδηγήσει σε «πειραματισμούς», γεγονός που θα οδηγήσει σε αντίθετα, από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.Μπορεί να προβάλλει θέματα διαφυλικότητας, διαφορετικότητας, διαπροσωπικών και οικογενειακών σχέσεων στα νήπια, που ακόμη δεν έχουν εμπειρία των θεμάτων, ούτε έχουν ώριμη σκέψη ώστε να μπορούν να τα χειρισθούν ανεξάρτητα. Πολύ περισσότερο πολλά παιδιά αγνοούν το ίδιο το αντικείμενο των σεξουαλικών σχέσεων, ώστε οι σχετικές αναφορές δημιουργούν μπέρδεμα ή και άκαιρη ενασχόληση.

  Τέλος θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα που μπορεί να «ενοχλεί» τους εκπαιδευτικούς, όμως είναι ένας υπαρκτός φόβος για τους γονείς.Πως μπορεί ο γονέας να είναι σίγουρος πως η διαπαιδαγώγηση του σχολείου, δεν θα εξελιχθεί σε πληροφόρηση για τρόπους και πρακτικές που προσφέρουν σεξουαλική ικανοποίηση, πως δεν θα συνοδεύεται από εποπτικό υλικό που θα δημιουργεί περιέργεια ή πως δεν θα αφορά ενημέρωση για αποκλίσεις της σεξουαλικότητας από την κανονικότητα, που θα μπερδέψει τα παιδιά. Όλα αυτά δεν είναι προϊόν «επιστημονικής φαντασίας», ήδη έχουν παρατηρηθεί σε άλλες «προοδευμένες» χώρες! Τα αποτελέσματα των ερευνών και η ύπαρξη βιβλιογραφίας σχετικά με τις επιπτώσεις που έχει η πρώιμη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση εδώ και δεκαετίες σε «προοδευμένες» χώρες θα πρέπει σοβαρά να απασχολήσει τους ειδικούς και στη δική μας χώρα.
  Εάν θέλουμε να έχουμε ορθή, ασφαλή, επιστημονική και αποτελεσματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στην εκπαιδευση θα πρέπει, κατα την προσωπική μου γνώμη, να ξεκινά αυτή, με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων, από το γυμνάσιο και μετά. Ήδη για τα ελληνικά δεδομένα οι έφηβοι έχουν εδω και χρόνια απο το γυμνάσιο ενημέρωση για τέτοια θέματα μέσα στα πλαίσια άλλων εκπαιδευτικών πεδίων. Στο νηπιαγωγείο δεν πρέπει να τίθεται καν τέτοιο θέμα. Στο δημοτικό δε, θα μπορούσε να υπάρχει ενημέρωση από τον ειδικό εκπαιδευτή από την πέμπτη ή την έκτη τάξη αλλά στους γονείς.Έτσι οι γονείς θα μπορούν να μεταδώσουν στα παιδιά τους, όταν και με τον τρόπο που κρίνουν, σύμφωνα με τα παραπάνω, τις γνώσεις και τις αλήθειες για μια ουσιαστική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση που θσ προσφέρει στο παιδί συναισθηματική ασφάλεια και ταυτόχρονα αγωγή και παιδεία.

 • 6 Μαΐου 2020, 07:04 | Εύη Μαρκάκη

  Μέσα από τη δύσκολη αυτή περίοδο που περνάει η χώρα μας αλλά και ολόκληρος ο πλανήτης, αναδείχθηκε η αξία και η σημασία της Φυσικής Αγωγής για την σωματική και ψυχική υγεία των ανθρώπων. Επίσης, μέσα από πλήθος μελετών τα τελευταία χρόνια, στη χώρα και στο εξωτερικό, παρουσιάζονται τα οφέλη της ήπιας σωματικής άσκησης για την προαγωγή της υγείας παιδιών και ενηλίκων. Επομένως, η Φυσική Αγωγή θα πρέπει να ενταχθεί στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου για την μάθηση ήπιων κινητικών δεξιοτήτων και την εισαγωγή των νηπίων στην κουλτούρα ενός υγιεινού τρόπου ζωής που θα οδηγήσει σε υγιείς πολίτες στο μέλλον. Η Φυσική Αγωγή όπως εντάσσεται στην εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στα νηπιαγωγεία, θα πρέπει να γίνεται από πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής οι οποίοι και έχουν το επιστημονικό υπόβαθρο που απαιτείται.

 • 6 Μαΐου 2020, 07:03 | Ελπίδα

  Ποιο το νόημα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης σε μικρά παιδιά; τι ακριβώς θα διδάσκεται και από ποιον;; Πώς θα διασφαλίζεται ότι δεν πρόκειται για σεξουαλική παρενόχληση των παιδιών ή προπαγάνδα υπέρ συγκεκριμένων ομάδων που συνιστούν μόδα της εποχής; Και πολλές άλλες απορίες πολύ σοβαρές που δεν χωρούν εδώ. Προχειρότητες του υπουργείου που προσπαθούν να τις προωθήσουν ύπουλα και ύποπτα και που σίγουρα δεν έχουν ως σκοπό το καλό των παιδιών μας. Μην υποτιμάτε την νοημοσύνη μας κύριοι και κυρίες του Υπουργείου. Δεν απευθύνεστε σε κοπάδι. Θα μας βρείτε σπέναντί σας.

 • 6 Μαΐου 2020, 07:01 | ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΗ

  Διαφωνούμε κάθετα. Η εισαγωγή της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στην ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, καθώς θα επιφέρει σύγχυση και πρόωρη έξαψη του σεξουαλικού ενδιαφέροντος και της περιέργειας κ.α. Αξιώνουμε από το αρμόδιο υπουργείο να είναι πιο προσεκτικοί στους σχεδιασμούς που αφορούν τις ευαίσθητες και άδολες παιδικές ψυχές!!!

 • 6 Μαΐου 2020, 06:59 | Ευγενία

  Χριστός Ανέστη!
  Διαφωνώ κάθετα με την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση γιατί τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία δεν έχουν κατάλληλο επίπεδο ωριμότητας και πρόωρη ενημέρωση που αφορά τόσο ευαίσθητο και λεπτό θέμα μπορεί να βλάψει σοβαρά την ψυχική και πνευματική υγεία των παιδιών.
  Έπειτα θεωρώ ότι οι μοναδικοί υπεύθυνοι για κάθε είδους διαπαιδαγώγησης των παιδιών είναι οι ΓΟΝΕΊΣ και ΌΧΙ η ΠΟΛΙΤΕΊΑ.

 • 6 Μαΐου 2020, 06:59 | Γκιουλογλου Χρηστινα

  Aπαραδεκτο!!!!!!
  Δεν θα στείλω τα παιδιά μου σxoλειο.
  Θα βρω αλλοτροπο μόρφωσης!

 • 6 Μαΐου 2020, 06:57 | Αικατερίνη Κυριακοπούλου, Νομικός

  Χριστός Ανέστη!
  Διαφωνώ απόλυτα με την νέου τύπου, αντιεπιστημονική, αντιπαιδαγωγική και αντορθόδοξη «Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών από το Νηπιαγωγείο…!». Το να θέλει κάποιος να «επιβάλλει» τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σε παιδιά και μάλιστα στην ευαίσθητη ηλικία των 5, 6, 7 ετών, παρακάμπτοντας ουσιαστικά τους φυσικούς, αλλά και νομικά υπεύθυνους για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, γονείς, και μάλιστα όταν πρόκειται για τη σεξουαλική τους διαπαιδαγώγηση, είναι απαράδεκτο, αλλά οπωσδήποτε και πνευματικά πολύ επικίνδυνο. ΄Οταν ένα παιδί-νήπιο (αλλά και σε μεγαλύτερη ηλικία), έχει κάποιες ερωτήσεις ή απορίες για τα τόσο λεπτά αυτά θέματα, οι γονείς του, γνωρίζοντας το παιδί τους καλλίτερα από τον καθένα, μπορούν και πρέπει με διάκριση, να του απαντούν, ανάλογα με την ωριμότητά του. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει να του εξάπτουν τη φαντασία και να του δημιουργούν επιπλέον ερωτήματα, που ίσως δεν θα τα είχε καν σκεφτεί. Η ψυχή του παιδιού, κατά τους Πατέρες της Εκκλησίας μας, πρέπει να διατηρείται αθώα και καθαρή, όσο περισσότερο γίνεται. Αύτή την παιδική αθωότητα και καθαρότητα, συμβουλεύει κι εμάς, τους ενήλικες, ο Θεάνθρωπος Χριστός να αποκτήσουμε ξανά και να τη διατηρήσουμε, με τη δική Του Χάρη και τον πνευματικό μας αγώνα:»΄Αμήν λέγω ὑμῖν, ¨ος ἐάν μή δέξηται τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μή εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν»(Λουκ. 15, 17).

 • 6 Μαΐου 2020, 06:53 | Γκιουλογλου Χρηστινα

  Απαράδεκτο!!!!!!!!!
  Φεύγουν τα παιδιά από το σπίτι για να μορφωθούν και να γίνουν ανεξάρτητοι ολοκληρωμένοι άνθρωποι ,χρήσιμοι στην κοινωνία.
  Και αντι γι αυτό,ι προσπαθούν να τα κάνουν;
  Δεν φθάνει η απελευθέρωση η σημερινή με τα τόσες συνέπειες;
  Δυστυχισμένα παιδιά ,διαλυμένες οικογένειες,κατεστραμμένα άτομα .
  Δεν την καταλαβαίνουν?
  Δεν τις βλέπουν?
  Η θέλουν να αυξησουν κ άλλο τα δυστιχισμενα παιδιά;
  Μάλλον το τελευταίο!
  Όποιος έχει παιδιά ,ξέρει κ όποιος δεν διαμαρτύρεται συναινει

 • 6 Μαΐου 2020, 06:52 | Σχολική νοσηλεύτρια

  Τα προγράμματα αγωγής υγείας πρέπει να γίνονται από επαγγελματίες υγείας. Οι σχολικοί νοσηλευτές, οι οποίοι πρέπει να μπουν μαζικά στα σχολεία, μπορούν να τα αναλάβουν.

 • 6 Μαΐου 2020, 06:48 | Ναντια

  Διαφωνώ με την ένταξη προγραμμάτων σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στο Νηπιαγωγείο ή στο δημοτικό, έστω και σε πιλοτική μορφή.Η οικογένεια φέρει την αποκλειστική (φυσική και νομική)ευθύνη για την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών.Η ενημέρωση των παιδιών για θέματα σεξουαλικότητας πρέπει να γίνεται εξατομικευμένα και να λαμβάνεται υπ΄όψιν ο χαρακτήρας του παιδιού, η ωριμότητά του, η ιδιοσυγκρασία του (ευαίσθητο ή αυθόρμητο, διαχυτικό ή συνεσταλμένο κλπ) ώστε να μην προκληθεί κάποια τραύμα.Διαφορετικά προκαλείται ισοπέδωση και είναι αντιπαιδαγωγικό. Ποιος θα διδάξει στα παιδία μας όλα αυτά, όταν ο νηπιαγωγός δεν μπορεί να διδάσκει για παράδειγμα, γυμναστική;;Τα πιλοτικά προγράματα που από 2017 εφαρμόζονται δεν σεβονται την αντίθεση των γονέων, ούτε προσωπικά δεδομένα, ούτε τις οικογενειακές αρχές και επεμβαίνουν με την πρόφαση της πρόληψης βλάπτοντας ποικιλοτρόπως τα παιδια.Γίνονται το όχημα για να γίνουν τα παιδιά πειραματόζωα (Παλαιότερο βίντεο που μπορούσε να ελένξει ο γονέας και εγκρίνοταν από την ευρωπαική ένωση για τον ίδιο σκοπό, αναφέρεται ως ακατάλληλο γιατί λέει φοβίζει τα παιδια, ενω το νέο υλικό το δείχνει η πράξη ακατάλληλο.Και γιατί δεν υπάρχει η πλήρης έκθεση του νέου υλικού στους γονείς;Το υλικό είναι άκαιρο ηλικιακά). – Τό ίδιο συμβαίνει και με τα αγγλικά. – Μόνο σύγχυση και αποπροσανατολισμός προκαλείται. Πνευματική κακοποίηση. Τα αποτελέσματα απ το εξωτερικό συγκαλύπτονται. Προκαλούν πειραματισμούς που οδηγούν σε αντίθετα από τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Με τη χρήση του νέου λεξιλογίου – ορολογία γενετικής ανατομίας – τα παιδια βλέπουν ότι προκαλούν την προσοχή και επιμένουν προκλητικά και φυσικά αποκαθηλώνεται ο γονιός που δεν ξέρει και εξυψώνεται το σχολείο που ξέρει, γνώση στείρα και σε τίποτα απαραίτητη στους υποτιθέμενους σκοπούς της προληψης. Αλλά και αν όλα πρέπει να λέγονται όπως είναι, γιατί μπήκε ο σκαντζόχοιρος ή δυο κουβάρια, ως όχημα της γνώσης και μάλιστα με το να τους προσδίδουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά; Ακριβώς, επειδή η σεξουαλική σχέση είναι ιερή, για τον λόγο αυτό δεν μπορεί να επέμβει κάποιος ξένος σε αυτό το θέμα για να προωθήσει στο μυαλό του νηπίου γνώμες, θεωρίες και γνώσεις κατά τη δική του (του παρεμβαίνοντος) εκτίμηση, ιδεολογία και κοσμοθεωρία. Αλλά και κατά το νόμο οι γονείς είναι οι μοναδικοί υπεύθυνοι για το είδος της διαπαιδαγώγησης του παιδιού τους και βεβαίως και της σεξουαλικής, ιδιαίτερα στην ευαίσθητη νηπιακή και παιδική του ηλικία. Αυτό ορίζει η νομοθεσία, όπως και η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στην οποία ρητά αναφέρεται: «1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη σέβονται το δικαίωμα του παιδιού για ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας. 2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη σέβονται το δικαίωμα και το καθήκον των γονέων ή, κατά περίπτωση, των νομίμων εκπροσώπων του παιδιού, να το καθοδηγούν στην άσκηση του παραπάνω δικαιώματος κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του» (άρθρο 14, παρ. 1, 2). Εξάλλου υπάρχει εκτεταμένη επιστημονική βιβλιογραφία που υποδεικνύει τις σωματικές και ψυχολογικές συνέπειες πάνω στα παιδιά αυτής της πρώιμης και άκαιρης ενασχόλησής τους με τη σεξουαλικότητα. Υπάρχουν βιωματικές εμπειρίες παιδιών και οικογενειών που υπέστησαν τραύματα από αυτή την εκπαίδευση. Ο σεβασμός παραθεωρείται χάριν της οικειότητας και μετά παραγνωριζόμαστε σε κάθε επίπεδο…Είναι ταυτόχρονα και αντιεπιστημονικό (να πηγαίνουν από το ειδικό στο γενικό, ακόμα δε γνωρίζουν πολλα βασικά αλλά να μαθαίνουν αυτά) και φυσικά και αντίθρησκο (αν χάσεις τη φυσική αγνότητα του νου και της ψυχής πρόωρα πώς να συνεχίσεις στις χριστιανικές αξίες.) Ο αγώνας της εγκράτειας, της σεμνότητας, της αγνότητας, της μονογαμίας απαξιώνεται με αυτά τα προγράμματα. Περιφρονείται ο πνευματικός αγώνας των νέων που επιθυμούν να προσέλθουν αγνοί στο γάμο τους και ο αγώνας όσων θα ήθελαν να ακολουθήσουν το δρόμο του Ορθόδοξου μοναχισμού. Όσο «δικαίωμα» είναι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση με αυτόν τον τρόπο, άλλο πολύ μεγαλύτερο και αναφέρετο δικαίωμα είναι η παιδικότητα και η αθωότητα των παιδιών. Αυτά τα προγράμματα προσβάλλουν εκτός από τα παιδιά και τη νοημοσύνη του γονέα.
  Δεν παραχωρούμε την κηδεμονία των παιδιών μας.
  Δε θα περάσει ο σύγχρονος γενιτσαρισμός.
  Θα αγωνισθούμε για να σώσουμε τα παιδιά μας από τέτοιου τύπου αλλοτρίωση Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας.

 • 6 Μαΐου 2020, 06:33 | Κωνσταντίνος Γκόγκας

  Το θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης δεν μπορεί να είναι υποχρεωτικό χωρίς την συναίνεση των γονέων και ειδικά από τόσο μικρές και αθώες ηλικίες του νηπιαγωγείου, δημοτικού ακόμα και γυμνασίου. Αυτά είναι ευαίσθητα θέματα και άπτονται της οικογενείας πρωτίστως, η οποία αν κριθεί σκόπιμο θα απευθυνθεί σε ειδικούς και συμβουλές. Μπορούν να δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα στις παιδικές ψυχές και μεγάλη σύγχυση, καθώς απουσιάζει η βιολογική και ψυχική ωριμότητα, και είναι απολύτως φυσιολογικό. Δεν θέλουμε να πονηρεύονται από μικρά τα παιδιά μας και δεν έχουμε εμπιστοσύνη για την διαπαιδαγώγησή τους στο συγκεκριμένο θέμα σε οποιονδήποτε άλλο εκτός από εμάς τους κηδεμόνες τους. Μην προβείτε σε τέτοια ενέργεια που είναι και μη δημοκρατική.