• Σχόλιο του χρήστη 'Ναντια' | 6 Μαΐου 2020, 06:48

    Διαφωνώ με την ένταξη προγραμμάτων σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στο Νηπιαγωγείο ή στο δημοτικό, έστω και σε πιλοτική μορφή.Η οικογένεια φέρει την αποκλειστική (φυσική και νομική)ευθύνη για την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών.Η ενημέρωση των παιδιών για θέματα σεξουαλικότητας πρέπει να γίνεται εξατομικευμένα και να λαμβάνεται υπ΄όψιν ο χαρακτήρας του παιδιού, η ωριμότητά του, η ιδιοσυγκρασία του (ευαίσθητο ή αυθόρμητο, διαχυτικό ή συνεσταλμένο κλπ) ώστε να μην προκληθεί κάποια τραύμα.Διαφορετικά προκαλείται ισοπέδωση και είναι αντιπαιδαγωγικό. Ποιος θα διδάξει στα παιδία μας όλα αυτά, όταν ο νηπιαγωγός δεν μπορεί να διδάσκει για παράδειγμα, γυμναστική;;Τα πιλοτικά προγράματα που από 2017 εφαρμόζονται δεν σεβονται την αντίθεση των γονέων, ούτε προσωπικά δεδομένα, ούτε τις οικογενειακές αρχές και επεμβαίνουν με την πρόφαση της πρόληψης βλάπτοντας ποικιλοτρόπως τα παιδια.Γίνονται το όχημα για να γίνουν τα παιδιά πειραματόζωα (Παλαιότερο βίντεο που μπορούσε να ελένξει ο γονέας και εγκρίνοταν από την ευρωπαική ένωση για τον ίδιο σκοπό, αναφέρεται ως ακατάλληλο γιατί λέει φοβίζει τα παιδια, ενω το νέο υλικό το δείχνει η πράξη ακατάλληλο.Και γιατί δεν υπάρχει η πλήρης έκθεση του νέου υλικού στους γονείς;Το υλικό είναι άκαιρο ηλικιακά). - Τό ίδιο συμβαίνει και με τα αγγλικά. - Μόνο σύγχυση και αποπροσανατολισμός προκαλείται. Πνευματική κακοποίηση. Τα αποτελέσματα απ το εξωτερικό συγκαλύπτονται. Προκαλούν πειραματισμούς που οδηγούν σε αντίθετα από τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Με τη χρήση του νέου λεξιλογίου - ορολογία γενετικής ανατομίας - τα παιδια βλέπουν ότι προκαλούν την προσοχή και επιμένουν προκλητικά και φυσικά αποκαθηλώνεται ο γονιός που δεν ξέρει και εξυψώνεται το σχολείο που ξέρει, γνώση στείρα και σε τίποτα απαραίτητη στους υποτιθέμενους σκοπούς της προληψης. Αλλά και αν όλα πρέπει να λέγονται όπως είναι, γιατί μπήκε ο σκαντζόχοιρος ή δυο κουβάρια, ως όχημα της γνώσης και μάλιστα με το να τους προσδίδουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά; Ακριβώς, επειδή η σεξουαλική σχέση είναι ιερή, για τον λόγο αυτό δεν μπορεί να επέμβει κάποιος ξένος σε αυτό το θέμα για να προωθήσει στο μυαλό του νηπίου γνώμες, θεωρίες και γνώσεις κατά τη δική του (του παρεμβαίνοντος) εκτίμηση, ιδεολογία και κοσμοθεωρία. Αλλά και κατά το νόμο οι γονείς είναι οι μοναδικοί υπεύθυνοι για το είδος της διαπαιδαγώγησης του παιδιού τους και βεβαίως και της σεξουαλικής, ιδιαίτερα στην ευαίσθητη νηπιακή και παιδική του ηλικία. Αυτό ορίζει η νομοθεσία, όπως και η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στην οποία ρητά αναφέρεται: «1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη σέβονται το δικαίωμα του παιδιού για ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας. 2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη σέβονται το δικαίωμα και το καθήκον των γονέων ή, κατά περίπτωση, των νομίμων εκπροσώπων του παιδιού, να το καθοδηγούν στην άσκηση του παραπάνω δικαιώματος κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του» (άρθρο 14, παρ. 1, 2). Εξάλλου υπάρχει εκτεταμένη επιστημονική βιβλιογραφία που υποδεικνύει τις σωματικές και ψυχολογικές συνέπειες πάνω στα παιδιά αυτής της πρώιμης και άκαιρης ενασχόλησής τους με τη σεξουαλικότητα. Υπάρχουν βιωματικές εμπειρίες παιδιών και οικογενειών που υπέστησαν τραύματα από αυτή την εκπαίδευση. Ο σεβασμός παραθεωρείται χάριν της οικειότητας και μετά παραγνωριζόμαστε σε κάθε επίπεδο...Είναι ταυτόχρονα και αντιεπιστημονικό (να πηγαίνουν από το ειδικό στο γενικό, ακόμα δε γνωρίζουν πολλα βασικά αλλά να μαθαίνουν αυτά) και φυσικά και αντίθρησκο (αν χάσεις τη φυσική αγνότητα του νου και της ψυχής πρόωρα πώς να συνεχίσεις στις χριστιανικές αξίες.) Ο αγώνας της εγκράτειας, της σεμνότητας, της αγνότητας, της μονογαμίας απαξιώνεται με αυτά τα προγράμματα. Περιφρονείται ο πνευματικός αγώνας των νέων που επιθυμούν να προσέλθουν αγνοί στο γάμο τους και ο αγώνας όσων θα ήθελαν να ακολουθήσουν το δρόμο του Ορθόδοξου μοναχισμού. Όσο "δικαίωμα" είναι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση με αυτόν τον τρόπο, άλλο πολύ μεγαλύτερο και αναφέρετο δικαίωμα είναι η παιδικότητα και η αθωότητα των παιδιών. Αυτά τα προγράμματα προσβάλλουν εκτός από τα παιδιά και τη νοημοσύνη του γονέα. Δεν παραχωρούμε την κηδεμονία των παιδιών μας. Δε θα περάσει ο σύγχρονος γενιτσαρισμός. Θα αγωνισθούμε για να σώσουμε τα παιδιά μας από τέτοιου τύπου αλλοτρίωση Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας.