• Σχόλιο του χρήστη 'Αικατερίνη Κυριακοπούλου, Νομικός' | 6 Μαΐου 2020, 06:57

    Χριστός Ανέστη! Διαφωνώ απόλυτα με την νέου τύπου, αντιεπιστημονική, αντιπαιδαγωγική και αντορθόδοξη "Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών από το Νηπιαγωγείο...!". Το να θέλει κάποιος να "επιβάλλει" τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σε παιδιά και μάλιστα στην ευαίσθητη ηλικία των 5, 6, 7 ετών, παρακάμπτοντας ουσιαστικά τους φυσικούς, αλλά και νομικά υπεύθυνους για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, γονείς, και μάλιστα όταν πρόκειται για τη σεξουαλική τους διαπαιδαγώγηση, είναι απαράδεκτο, αλλά οπωσδήποτε και πνευματικά πολύ επικίνδυνο. ΄Οταν ένα παιδί-νήπιο (αλλά και σε μεγαλύτερη ηλικία), έχει κάποιες ερωτήσεις ή απορίες για τα τόσο λεπτά αυτά θέματα, οι γονείς του, γνωρίζοντας το παιδί τους καλλίτερα από τον καθένα, μπορούν και πρέπει με διάκριση, να του απαντούν, ανάλογα με την ωριμότητά του. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει να του εξάπτουν τη φαντασία και να του δημιουργούν επιπλέον ερωτήματα, που ίσως δεν θα τα είχε καν σκεφτεί. Η ψυχή του παιδιού, κατά τους Πατέρες της Εκκλησίας μας, πρέπει να διατηρείται αθώα και καθαρή, όσο περισσότερο γίνεται. Αύτή την παιδική αθωότητα και καθαρότητα, συμβουλεύει κι εμάς, τους ενήλικες, ο Θεάνθρωπος Χριστός να αποκτήσουμε ξανά και να τη διατηρήσουμε, με τη δική Του Χάρη και τον πνευματικό μας αγώνα:"΄Αμήν λέγω ὑμῖν, ¨ος ἐάν μή δέξηται τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μή εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν"(Λουκ. 15, 17).