• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος' | 6 Μαΐου 2020, 07:52

    Διαφωνώ με την εισαγωγή της σεξουαλικής αγωγής ήδη από τις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Κι αυτό γιατί: Α. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένας αντικειμενικός βιολογικός λόγος για να γίνει κάτι τέτοιο Β. Είναι μια θεματική που αναφέρεται στην ίδια την υπόσταση του ανθρώπου, δεν είναι απλά μια δεξιότητα. Άρα είναι ευθύνη καθαρά των γονέων η "διδασκαλία" της. Γ. Οι όποιοι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να το διδάξουν, εκτός από γνώση και σχετική εκπαίδευση, θα πρέπει να έχουν και ήθος. Και αυτό δεν το εξασφαλίζει κανένα πτυχίο ούτε μπορεί να το εγγυηθεί κανένας νόμος. Δ. Τα διάφορα προγράμματα που έχουν ήδη καταρτιστεί και εγκριθεί από το Υπουργείο ως προαιρετικά (πχ «Φρίξος») είναι κατ' εμέ απαράδεκτα και πολύ επικίνδυνα. Αυτό δείχνει ότι οι σχετικές επιτροπές του Υπουργείου δεν είναι κατάλληλες για τον έλεγχο και την έγκριση των προγραμμάτων που σχεδιάζεται να εισαχθούν επισήμως πια.