• Σχόλιο του χρήστη 'SV' | 11 Ιουλίου 2020, 11:06

    Όταν θα απολύεται ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός, θα αναγνωρίζεται η προυπηρεσία του για τους πίνακες των αναπληρωτών; Ευχαριστούμε για την διάκριση. Μάλλον όσοι προσφέρουμε το ίδιο έργο στον ίδιο χώρο εργασίας δεν μπορούμε να είμαστε και ίσοι.