ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 15 Μεταβατικές διατάξεις

 

1. Κάθε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού εκπαιδευτικού, διετούς διάρκειας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 682/1977, η οποία ολοκληρώνεται εντός του 2020, λήγει στις 31/8/2020 και καταβάλλεται η νόμιμη αποζημίωση, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν τη μετατροπή τους σε αορίστου χρόνου.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, σύμβαση εργασίας ιδιωτικού εκπαιδευτικού, διετούς διάρκειας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 682/1977, η οποία συμπληρώνεται εντός του 2021, μετατρέπεται αυτοδικαίως σε αορίστου χρόνου.
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, παύει αυτοδικαίως και καταργείται κάθε διαδικασία ελέγχου της νομιμότητας και της καταχρηστικότητας ή μη καταγγελίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού εκπαιδευτικού, που εκκρεμεί ενώπιον της ανεξάρτητης Επιτροπής του άρθρου 30 του Ν. 682/1977.

 • 16 Ιουλίου 2020, 19:57 | ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ

  Το Νομοσχέδιο αυτό είναι πασιφανές ότι είναι καθυπόδειξη των Σχολαρχών και γενικά των επιχειρηματιών.

 • Οι καταργούμενες διατάξεις αναφέρονται γενικά ενώ θα έπρεπε να επισημαίνονται στο σύνολό τους ρητά.

 • 16 Ιουλίου 2020, 13:02 | Δ.Σ. του Συλλόγου Καθηγητών της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

  Ο αυστηρός έλεγχος της νομιμότητας και της καταχρηστικότητας ή μη, σύναψης ή καταγγελίας οποιασδήποτε σύμβασης εργασίας ιδιωτικού εκπαιδευτικού από τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Παιδείας, επιβάλλεται προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα της παρεχόμενης παιδείας και η εγκυρότητα των τίτλων σπουδών.
  Χωρίς την κρατική εποπτεία επί των ιδιωτικών σχολείων, τα σχολεία μετατρέπονται σε αμιγώς εμπορικές επιχειρήσεις. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η συχνή εναλλαγή του διδακτικού προσωπικού χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η παιδαγωγική διάσταση.

 • 16 Ιουλίου 2020, 00:24 | ΤΖΕΝΗ ΚΩΣΤΟΥΣΗ

  Δυστυχώς δεν έχουν καταλάβει ότι ο Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός δεν είναι Υπάλληλος και είναι ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ της εκπαίδευσης. Η δουλειά του εκπαιδευτικού δεν τελειώνει στο Σχολείο συνεχίζεται και στο σπίτι. Μήπως πληρώνεται για όλες αυτές τις ώρες προετοιμασίας σε καθημερινή βάση; Ένας εργαζόμενος σε Super market όταν γυρίζει σπίτι του κάνει τα ίδια με τον Εκπαιδευτικό; Οι υπερωρίες που κάνει ο Εκπαιδευτικός στο Σχολείο(Βαθμολογίες, Ενημέρωση Γονέων τα απογεύματα, Πολιτιστικές-Αθλητικές εκδηλώσεις τα απογεύματα, Εκδρομές Σ/Κ , Bazzar Χριστουγέννων-Πάσχα Σ/Κ κλπ). πληρώνονται; Ποιός τελικά στηρίζει το Σχολείο; Πριν από λίγα χρόνια, όταν η προηγούμενη κυβέρνηση ήθελε να τους επιβάλει ΦΠΑ 23%. τότε έλεγαν, ότι δεν μπορεί το κράτος να τους αντιμετωπίζει ως εμπορικές επιχειρήσεις, τη στιγμή που παρέχουν Δημόσιο αγαθό. Τώρα αυτά ξεχάστηκαν. Εκεί ήταν καλή η ΟΙΕΛΕ. Λυπάμαι!

 • 15 Ιουλίου 2020, 17:55 | Νικήτας

  Μπράβο στην Υπουργό. Το καθεστώς της συνδικαλιστικής προστασίας των ακατάλληλων εκπαιδευτικών πρέπει να καταργηθεί για να πάει μπροστά η παιδεία και η χώρα.

 • 15 Ιουλίου 2020, 16:28 | Κων/να Ρουμανά

  απελευθέρωση απολύσεων, εργασιακός παράδεισος…..
  Και μια ψύψχραιμη και μετριοπαθής φωνή που αξίζει να ακουστεί: https://www.kathimerini.gr/1087512/opinion/epikairothta/politikh/idiwtikoi-ekpaideytikoi?fbclid=IwAR1aPae2ahH1ZCDvSegDQC_nKGNVfLLBu-gbM5UzY0MC_J4WR0zB8ixE2a0

 • 15 Ιουλίου 2020, 03:04 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Φ.

  Το Νομοσχέδιο είναι αντισυνταγματικό!! Τα σχολεία δεν είναι μαγαζιά.

 • 15 Ιουλίου 2020, 03:03 | ΖΩΗ Σ.

  Η παιδεία είναι Δημόσιο αγαθό και έτσι πρέπει να παραμείνει.

 • 15 Ιουλίου 2020, 03:02 | ΔΗΜΟΥ Γ.

  Το Νομοσχέδιο αυτό αιχμαλωτίζει την Εκπαίδευση στα συμφέροντα των Ιδιοκτητών και της αγοράς.

 • 15 Ιουλίου 2020, 03:02 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΩ Γ.

  Η απελευθέρωση των Απολύσεων στους Ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς είναι απαράδεκτη αφού θα σηματοδοτήσει το τέλος της αξιοκρατίας των Εκπαιδευτικών που θα κρίνονται μόνο από τους Σχολάρχες.

 • 15 Ιουλίου 2020, 03:01 | ΤΖΕΝΗ ΚΩΣΤΟΥΣΗ

  Δυστυχώς δεν έχουν καταλάβει ότι ο Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός δεν είναι Υπάλληλος και είναι ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ της εκπαίδευσης. Η δουλειά του εκπαιδευτικού δεν τελειώνει στο Σχολείο συνεχίζεται και στο σπίτι. Μήπως πληρώνεται για όλες αυτές τις ώρες προετοιμασίας σε καθημερινή βάση; Ένας εργαζόμενος σε Super market όταν γυρίζει σπίτι του κάνει τα ίδια με τον Εκπαιδευτικό; Οι υπερωρίες που κάνει ο Εκπαιδευτικός στο Σχολείο(Βαθμολογίες, Ενημέρωση Γονέων τα απογεύματα, Πολιτιστικές-Αθλητικές εκδηλώσεις τα απογεύματα, Εκδρομές Σ/Κ , Bazzar Χριστουγέννων-Πάσχα Σ/Κ κλπ). πληρώνονται; Ποιός τελικά στηρίζει το Σχολείο; Πριν από λίγα χρόνια, όταν η προηγούμενη κυβέρνηση ήθελε να τους επιβάλει ΦΠΑ 23%. τότε έλεγαν, ότι δεν μπορεί το κράτος να τους αντιμετωπίζει ως εμπορικές επιχειρήσεις, τη στιγμή που παρέχουν Δημόσιο αγαθό. Τώρα αυτά ξεχάστηκαν. Εκεί ήταν καλή η ΟΙΕΛΕ. Λυπάμαι!

 • 14 Ιουλίου 2020, 10:55 | Αναστάσιος Σ.

  Η απελευθέρωση των απολύσεων στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς είναι απαράδεκτη αφου θα σηματοδοτήσει το τέλος της αξιοκρατίας των εκπαιδευτικών που θα κρίνονται μόνο από τους σχολάρχες, φυσικά με βασικό κριτήριο όχι το παιδαγωγικό τους έργο αλλά το ποσό υπάκουοι είναι και πόσο εξυπηρετούν τα οικονομικά τους συμφέροντα . Με αυτό τον τρόπο πλήττεται άμεσα η ισοτιμία των τίτλων σπουδών ανάμεσα στην ιδιωτική και δημόσια εκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό έργο πρεπει να αντιμετωπίζεται ως λειτούργημα και όχι να εξομοιωθεί με τις υπηρεσίες σουπερμάρκετ.

 • 13 Ιουλίου 2020, 11:32 | Κατερίνα Γλέζου

  Η νομιμότητα και η καταχρηστικότητα ή μη καταγγελίας οποιασδήποτε σύμβασης εργασίας ιδιωτικού εκπαιδευτικού θα πρέπει να ελέγχεται αυστηρά από ανεξάρτητη αρχή ή την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Όχι στις ελεύθερες συμβάσεις και απολύσεις!  
  Η άρση της εποπτείας της λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων και, κυρίως, της υπηρεσιακής και λειτουργικής εξομοίωσης του ιδιωτικού εκπαιδευτικού με τον δημόσιο εκπαιδευτικό, από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην ποιότητα της παρεχόμενης παιδείας και επομένως και στην εγκυρότητα των τίτλων σπουδών.
  Απαραίτητη η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών προκειμένου να παρέχουν ποιοτικό εκπαιδευτικό έργο ελεύθερα χωρίς το φόβο να υφίστανται διώξεις ή να υποκύπτουν σε πιέσεις/εκβιασμούς.

 • 12 Ιουλίου 2020, 12:44 | Στέλιος

  Προσπάθησα να βρω επιχειρήματα – λόγους για τους οποίους οι ρήτρες μονιμότητας στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς μπορεί κάποτε να ήταν χρήσιμες. Και τα επιχειρήματα που βρήκα ήταν «για καλύτερη εκπαίδευση»!!!
  Για να μην πιέζονται οι εκπαιδευτικοί να βάζουν βαθμούς…
  Δηλαδή για αυτό πρέπει να είναι μόνιμοι νηπιαγωγοί και δάσκαλοι στο δημοτικό? Το ενδεχόμενο να μην προετοιμάζονται σωστά ή να μην κάνουν σωστά τη δουλειά τους, στηριζόμενοι στο απυρόβλητο της μονιμότητας δεν υπάρχει?
  Και άμα οι δάσκαλοι έχουν ανάγκη να μην μπορεί να τους καθοδηγήσει ο εργοδότης, το ίδιο δεν θα έπρεπε να έχουμε και για τους δημοσιογράφους στα ιδιωτικά ΜΜΕ ή και στους γιατρούς στο ιδιωτικά νοσοκομεία?
  Ξέρουμε όμως όλοι γιατί υπήρχαν ρήτρες μονιμότητας. Για ένα και μόνο λόγο. Διότι παραδοσιακά οι υπουργοί παιδείας έβαζαν εμπόδια στην ιδιωτική εκπαίδευση. Διότι ήταν ευκολότερο να τρικλοποδιάζουν την ιδιωτική από το να βελτιώνουν τη δημόσια

  Με αυτό το νόμο θυμηθήκαμε ξανά ότι τα σχολεία έχουν πρώτη προτεραιότητα τον μαθητή. Διότι οι νομοθετικές παρεμβάσεις των προηγούμενων χρόνων έβαζαν βαρίδια στην ιδιωτική εκπαίδευση κάτι που φάνηκε και στα αποτελέσματα της τελευταίας pisa.
  Αυτός ο νόμος απλά βγάζει αχρείαστους περιορισμούς που λειτουργούσαν σε βάρος των μαθητών. Ακυρώνει εμπόδια στην πρόοδο και την δημιουργία

 • 11 Ιουλίου 2020, 21:50 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

  ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΑΚΡΑΙΑ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ.ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΑΥΤΙΣΗ ΜΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ.
  ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ, ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ ΤΟΥ.
  ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ/ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΝ ΟΤΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΕΝ ΒΕΛΤΙΩΝΕΤΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ, ΠΑΡΑ ΜΟΝΟΝ ΤΟ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΩΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
  ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΟΤΙ ΔΙΑΚΥΒΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΙΣΟΤΙΜΟ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.

 • 11 Ιουλίου 2020, 20:12 | Μαρία

  Τι θα ισχύει με την προϋπηρεσία όσων οι συμβάσεις γίνουν αορίστου χρόνου αναγκαστικά πλέον; Συμβάσεις που θα έληγαν άλλα παρατείνονται λόγω προστασίας της μητρότητας θα γίνουν κι εκείνες αορίστου χρόνου;

 • 11 Ιουλίου 2020, 20:09 | Μαρία

  Τι θα ισχύσει για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που θα συμπλήρωναν τη διετία τους το ’21; Θα αναγνωριστεί η προϋπηρεσία τους αν απολυθούν μελλοντικά ως αορίστου χρόνου; Οι φετινοί συνάδελφοι των οποίων οι διετείς συμβάσεις λήγουν τον Αύγουστο είναι κατοχυρωμένοι;
  Όλοι οι αξιοπρεπείς εκπαιδευτικοί που μπορούν, να φύγουν ΑΜΕΣΑ από τα σχολεία-καταστήματα που οραματίζονται οι κάθε λογής άσχετοι με το χώρο της ΠΑΙΔΕΙΑΣ! Να δούμε ποιος θα μείνει να μορφώνει τα παιδιά της ιδιωτικής.. Εκτός αν δεν τους ενδιαφέρει καθόλου η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης..Με αγορασμένους τίτλους και τροποποιημένες βαθμολογίες!! Δημόσιο αγαθό είναι η ΠΑΙΔΕΙΑ, όχι μαγαζάκι που πουλάει απολυτήρια με εκφοβισμένους υπαλλήλους σε μόνιμη κατάθλιψη!

 • 11 Ιουλίου 2020, 19:13 | theo

  Δηλαδή 10 έτος δικαστήριο για τελεσιδικία καταχρηστικότητα
  Πόσοι εργαζόμενοι έχουν τέτοια οικονομική δυνατότητα

 • 11 Ιουλίου 2020, 11:06 | SV

  Όταν θα απολύεται ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός, θα αναγνωρίζεται η προυπηρεσία του για τους πίνακες των αναπληρωτών;

  Ευχαριστούμε για την διάκριση.

  Μάλλον όσοι προσφέρουμε το ίδιο έργο στον ίδιο χώρο εργασίας δεν μπορούμε να είμαστε και ίσοι.

 • 10 Ιουλίου 2020, 17:00 | Panos

  Με το άρθρο αυτό αίρεται επιτέλους η απαράδεκτη πρόβλεψη των Νόμων Φίλη και Γαβρόγλου, που ήθελαν οι εργαζόμενοι στα ιδιωτικά σχολεία να απολαμβάνουν ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας σε σχέση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Όλες οι αντιδράσεις σε αυτή τη διάταξη είναι προσβλητικές για το σύνολο των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα και υποβιβάζουν το έργο τους.

 • 10 Ιουλίου 2020, 16:02 | Λεοπόλδος Αυγερινός

  Απουσία της Πολιτείας από την ιδιωτική εκπαίδευση θα φέρει πτώση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, παράνομες συναλλαγές για αγορά τίτλων, ανισότητα και ανισοτιμία. Πλήτετται έτσι και η Δημόσια ΕΚπαίδευση.

 • 10 Ιουλίου 2020, 10:52 | ΑΚ

  «παύει αυτοδικαίως και καταργείται κάθε διαδικασία ελέγχου της νομιμότητας και της καταχρηστικότητας ή μη καταγγελίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού εκπαιδευτικού».

  ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ; Να μην υπάρχει κανένας έλεγχος στην καταγγελία της σύμβασης; Όταν ο λόγος καταγγελίας θα είναι οι αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές ενός εκπαιδευτικού με προϋπηρεσία είκοσι και πλέον ετών, θα απολύεται εν μία νυκτί;
  Ποιο είναι το ιδιωτικό σχολείο που οραματίζεστε; Επιδιώκετε τα ιδιωτικά σχολεία να λειτουργούν υπό καθεστώς καταστημάτων λιανικής;