• Σχόλιο του χρήστη 'Ioannis A' | 12 Ιουλίου 2020, 09:48

    Η κυβέρνηση εκτελεί επιχειρηματικές εντολές και εργάζεται, όχι για την αναβάθμιση της ποιότητας της Παιδείας, αλλά για τη μετατροπή του χώρου της εκπαίδευσης σε ένα απέραντο πεδίο ασύδοτης αγοραίας δραστηριότητας. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ