• Σχόλιο του χρήστη 'Liana' | 12 Ιουλίου 2020, 13:54

    Η παρουσία των ιδιοκτητών στους συλλόγους διδασκόντων ήταν μια πραγματικότητα που τώρα νομιμοποιείται κιόλας. Βέβαια, το σύννομο δεν είναι απαραίτητα και ηθικό. Ποια κοινωνία, ποιο σχολείο ποιοι μαθητές ωφελούνται από τρομοκρατημένους εκπαιδευτικούς;