• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΩ Γ.' | 14 Ιουλίου 2020, 04:11

    Η παρουσία του Ιδιοκτήτη στις Συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων καταργεί την εκπαιδευτική ελευθερία. Η διάταξη αυτή πρέπει να αποσυρθεί.