• Σχόλιο του χρήστη 'Στέλιος' | 14 Ιουλίου 2020, 14:38

    αυτονόητο. Και θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η δυνατότητα ακόμα και άμα δεν είναι εκπαιδευτικός. Σχολείο και εκπαιδευτικοί τον ίδιο σκοπό εξυπηρετούν. Να προσφέρουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες. Και η τελική ευθύνη είναι στη διοίκηση. Η οποία άλλωστε έχει επιλέξει προσλάβει και συντονίζει τους εκπαιδευτικούς.