• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΩ Γ.' | 14 Ιουλίου 2020, 14:44

    Ο Διευθυντής θα πρέπει να φροντίζει για τη λήψη κάθε μέτρου το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του Σχολείου, φροντίζει να γίνει το Σχολείο στοιχειώδης μονάδα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα διοικητικά, παιδαγωγικά και επιστημονικά. Στην πράξη η επιλογή από τον Ιδιοκτήτη χωρίς κριτήρια καταστρατηγεί όλα τα παραπάνω.