• Σχόλιο του χρήστη 'Στέλιος' | 14 Ιουλίου 2020, 14:47

    ο νόμος αυτός καταργεί περιορισμούς, εμπόδια θεσμοθετημένα από την προηγουμένη κυβέρνηση. Για πρώτο βήμα θετικό είναι, χρειάζονται όμως και επόμενα, ποιο τολμηρά βήματα για περισσότερη αυτονομία και ευελιξία όχι μόνο στα ιδιωτικά αλλά και τα δημόσια σχολεία. Χρειάζονται να καθοριστούν ελάχιστοι εκπαιδευτικοί στόχοι και να επιτραπεί σε πρώτη φάση σε ιδιωτικά, πρότυπα και πειραματικά σχολεία να διαμορφώνουν ελεύθερα το πρόγραμμά τους με μόνο περιορισμό την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων. Εκτός από την αυτονομία στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Χρειάζονται ποιο τολμηρά βήματα και στη διοικητική αυτονομία αλλά και την οικονομική. Θα μπορούσαν πρότυπα και πειραματικά να έχουν συγκεκριμένη κρατική χρηματοδότηση και να τους επιτραπεί να αναζητούν και άλλες πηγές. Παράλληλα να αποκτήσουν ελευθερία στην κατανομή των δαπανών αλλά και στην επιλογή προσωπικού Στους γονείς που επιλέγουν μη κρατικό σχολείο, θα έπρεπε να τους επιστρέφετε μέρος της δαπάνης από την οποία απαλλάσσουν το κράτος.