• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΙΡΗΝΗ Ι.' | 15 Ιουλίου 2020, 01:55

    Από τη μια δεν έχει το ρόλο που πρέπει ο σύλλογος διδασκοντων σύμφωνα με άρθρο του παρόντος νομοσχεδΊου. Από την άλλη πώς θα μπορεί να προστατευτεί η ελευθερία και η αυτονομία του συλλόγου των διδασκόντων με την παρουσία του εργοδότη; Ο ιδιοκτήτης και κάθε μέλος, εταίρος ή μέτοχος του ιδιοκτήτη, δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να παρίσταται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση του συλλόγου των διδασκόντων, ανεξαρτήτως αν είναι εκπαιδευτικός ή όχι, καθώς αυτό, μπλοκάρει τους εκπαιδευτικούς δημιουργει εκφοβισμό με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκφράσουν ελεύθερα τη γνώμη τους οι εκπαιδευτικοί.Η διάταξη χρειάζεται να απορριφθεί.