• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΟΥ Γ.' | 15 Ιουλίου 2020, 02:07

    Αλήθεια πως θα διασφαλιστούν οι τίτλοι σπουδών ενός Ιδιωτικού Σχολείου, όταν ένας Εκπαιδευτικός μπορεί να απολυθεί στη μέση της χρονιάς και μάλιστα αναιτιολόγητα;