• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΙΡΗΝΗ Ι.' | 15 Ιουλίου 2020, 02:15

    Είναι απαραίτητο να υπάρχουν σαφή διαφανή αξιοκρατικά αξιολογικά κριτήρια επιλογής διευθυντών και υποδιευθυντών για κάθε σχολική μονάδα είτε ιδιωτικής είτε δημόσιας εκπάιδευσης. Έτσι η εποτεία της πολιτείας βρίσκεται κοντά στο σχολείο και στους εκπαιδευτικούς και αποφεύγονται αυθαιρεσίες, ευνοιοκρατία, ασυδοσίες και προβλήματα σε πολλά επίπεδα.