• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΟΥ Γ.' | 15 Ιουλίου 2020, 03:02

    Το Νομοσχέδιο αυτό αιχμαλωτίζει την Εκπαίδευση στα συμφέροντα των Ιδιοκτητών και της αγοράς.