• Σχόλιο του χρήστη 'Δ.Σ. του Συλλόγου Καθηγητών της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας' | 16 Ιουλίου 2020, 13:02

    Ο αυστηρός έλεγχος της νομιμότητας και της καταχρηστικότητας ή μη, σύναψης ή καταγγελίας οποιασδήποτε σύμβασης εργασίας ιδιωτικού εκπαιδευτικού από τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Παιδείας, επιβάλλεται προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα της παρεχόμενης παιδείας και η εγκυρότητα των τίτλων σπουδών. Χωρίς την κρατική εποπτεία επί των ιδιωτικών σχολείων, τα σχολεία μετατρέπονται σε αμιγώς εμπορικές επιχειρήσεις. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η συχνή εναλλαγή του διδακτικού προσωπικού χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η παιδαγωγική διάσταση.