• Σχόλιο του χρήστη 'Αλέξανδρος Α.' | 16 Ιουλίου 2020, 17:08

    Με το νομοσχέδιο αυτό για άλλη μια φορά ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός αντιμετωπίζεται σαν ένας απλός υπάλληλος μιας επιχείρησης. Κι ενώ η εργασία του έχει πολλά στοιχεία καινοτομίας, ευρηματικότητας, εθελοντικής προσφοράς για την ανάδειξη του έργου του, το οποίο αξιολογείται καθημερινά από εργοδότη και γονείς, καλείται τώρα να λειτουργήσει σε ένα πλαίσιο εργασιακής ανασφάλειας και να αξιολογηθεί όχι με παιδαγωγικά κριτήρια, αλλά με κριτήρια αγοράς ώστε να εξυπηρετεί και τα ανάλογα συμφέροντα.