• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ' | 16 Ιουλίου 2020, 19:37

    Περιορίζεται η άσκηση των καθηκόντων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών με τρόπο αξιοπρεπή, όπως αρμόζει σε ένα ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ!