• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΠΥΡΟΣ' | 16 Ιουλίου 2020, 19:38

    Καλλιεργείται η δυνατότητα να προκύψουν φαινόμενα αδήλωτης εργασίας και φοροδιαφυγής.