• Σχόλιο του χρήστη 'Ευθύμιος Μητρόπουλος' | 2 Δεκεμβρίου 2020, 23:36

    Αξιότιμη κα Υπουργέ Ο Όμιλος Εταιρειών Τσάκου, που ιδρύθηκε το 1970 από τον καπτ. Παναγιώτη Τσάκο από το 2010 δημιούργησε στο νησί της Χίου το Κοινωφελές Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» ένα διεθνές κέντρο ναυτικής έρευνας, ναυτικής παράδοσης και ναυτικής εκπαίδευσης.To Κοινωφελές Ίδρυμα “Μαρία Τσάκος” το 2018 ιδρύει το πρώτο Ναυτικό, Ιδιωτικό, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Λύκειο (ΕΠΑΛ/ Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων), «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών - TEENS» στη Χίο. Ένα Επαγγελματικό Λύκειο, άρτια εξοπλισμένο, εργαστηριακό εξοπλισμό, με υπερσύγχρονους προσομοιωτές και μηχανουργείο αλλά και με ένα ευρωπαϊκών μεθόδων πρόγραμμα εκπαίδευσης. Οι μαθητές και μαθήτριες του Λυκείου έχουν την ευκαιρία κατά την διάρκεια των τριών τάξεων του, να γνωρίσουν τα ναυτικά και ναυτιλιακά επαγγέλματα, τις δυνατές διεξόδους σε επαγγέλματα που άπτονται της ναυτιλίας. Σε μία τόσο δυναμικά εξελισσόμενη επαγγελματική αγορά, ο όμιλος προσπαθεί να διασφαλίσει την άρτια εκπαίδευση των νέων παιδιών, και να τα φέρει σε επαφή με τον κόσμο της ναυτιλίας, ώστε να μπορούν να εισέλθουν σε αυτόν όποτε και εάν εκείνα το επιλέξουν. Το όραμα και οι στόχοι του εγχειρήματός μας αυτού ταυτίζονται πλήρως με αυτά του νομοσχεδίου για το οποίο σας συγχαίρουμε παρέχοντας επαγγελματική ναυτική εκπαίδευση για τη βελτίωση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, επιτυγχάνοντας την αποτελεσματικότερη προσαρμογή και την ανταπόκρισή της στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας, λαμβανομένου υπόψη ότι η ναυτιλία είναι το κατεξοχήν διεθνοποιημένο περιβάλλον απασχόλησης. Η δημιουργία αυτού του κέντρου αριστείας ναυτικής εκπαίδευσης αποτελεί έμπρακτο παράδειγμα ουσιαστικής συμβολής των κοινωνικών εταίρων με την απευθείας διασύνδεση της αγοράς εργασίας με την εκπαίδευση συνδυάζοντας επίσης άριστα τη μάθηση στον χώρο εργασίας και την παροχή πρακτικής άσκησης επί των πλοίων, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση της κατάλληλης πιστοποίησης που προβλέπει η εθνική, ενωσιακή και διεθνής νομοθεσία για την άσκηση του ναυτικού επαγγέλματος. Να σημειωθεί ότι η Ελληνόκτητη Ναυτιλία είναι πρώτη στον κόσμο με περίπου 5000 πλοία και απασχολεί άνω των 200.000 ναυτικών διαφόρων ειδικοτήτων. Δυστυχώς όμως ο αριθμός των Ελλήνων ναυτικών που υπηρετούν είναι μικρότερος από 15.000 και διαρκώς συρρικνώνεται παρά το γεγονός ότι υφίστανται χιλιάδες θέσεις εργασίας με πολύ ικανοποιητικές αμοιβές. Τα επαγγελματικά λύκεια ναυτικής κατεύθυνσης μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα και να δώσουν επαγγελματική διέξοδο σε χιλιάδες νέους και νέες. Επί της αρχής σημειώνεται ότι το καταρτισθέν νομοσχέδιο αποτελεί πλέον εμπράκτως το θεσμικό πλαίσιο που αποτελεί αδήριτη ανάγκη για την ανάδειξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ως έναν ισότιμο βασικό πυλώνα για την ενίσχυση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας στην χώρα μας με την άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας. Η ναυτιλία διαχρονικά υποστήριξε και επένδυσε στον τομέα αυτό με έμφαση στις τελευταίες νομοθετικές βελτιωτικές παρεμβάσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπου επιτρέπεται, μέσω επιπρόσθετης θαλάσσιας υπηρεσίας και εκπαίδευσης στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, επιτρέπεται στους απόφοιτους των ΕΠΑΛ/ Τομέα ναυτιλιακών επαγγελμάτων να ανελιχθεί μέχρι τον βαθμό του Πλοιάρχου ΕΝ και Μηχανικού Α’ Τάξης. Ειδικότερα, και όσον αφορά την κατ’ άρθρον εξέταση θα θέλαμε να σημειώσουμε τα ακόλουθα: 1. Άρθρο 5 (Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) 1.1 Στο τέλος της παραγράφου 2α προτείνεται να προβλεφθεί και εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αιτιολόγηση Προκειμένου καλυφθεί παντιοτρόπως η ενημέρωση του Συμβουλίου όταν εξετάζει θέματα ναυτικής εκπαίδευσης. 1.2 Στην παράγραφο 3δ και όσον αφορά τη δημιουργία νέων τομέων και ειδικοτήτων να περιλαμβάνεται και η εισήγηση από τα Κλαδικά Συμβούλιο Δεξιοτήτων και τους φορείς του ιδιωτικού τομέα Αιτιολόγηση Προκειμένου συλλεχθούν προτάσεις και εν συνεχεία αξιολογηθούν όπως στην περίπτωση της ναυτιλίας θα μπορούσε στον τομέα ναυτικών επαγγελμάτων να προβλεφθεί η ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου/ Ηλεκτρονικού του Εμπορικού Ναυτικού. 1.3 Στην παράγραφο 4 η πρόβλεψη δημιουργίας Κλαδικών Συμβουλίων Δεξιοτήτων αποτελεί μία σημαντική παράμετρο στο νέο σύστημα. Παρακαλούμε να ληφθεί υπόψη ότι Ιδρύματα ειδικά στη ναυτική εκπαίδευση θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό έργο προς την λειτουργία του Κλαδικού Συμβουλίου Δεξιοτήτων για τη ναυτιλία. Αξίζει να σημειωθεί ο κατεξοχήν παραδοσιακός ρόλος του Ιδρύματος Ευγενίδου στη συμβολή του μεταξύ άλλων στη ναυτική εκπαίδευση ενώ θέτουμε και το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος στη διάθεση της Πολιτείας. 2. Άρθρο 17 (Ίδρυση των Πρότυπων ΕΠΑΛ) 2.1 Στην παράγραφο 2α η πρόβλεψη να μπορούν να χαρακτηρίζεται πρότυπο ΕΠΑΛ και Λύκειο που ανήκει σε νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι ιδιαίτερα σημαντική και θα μας επιτρέψει να εκκινήσουμε άμεσα τη διαδικασία για τον χαρακτηρισμό του ΤΕΕΝΣ, το οποίο αποτελεί διαρκής επιδίωξή μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουμε ξεκινήσει ήδη τις διαδικασίες πιστοποίησης του ΕΠΑΛ κατά ISO 9001:2015. 3. Κεφάλαιο Στ’ (Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική Κατάρτιση – Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας) Προτείνεται να προβλεφθεί πρακτική άσκηση και μαθητεία κατ’ αντιστοιχία του άρθρου 27 που αφορά τα ΙΕΚ και να επιτραπεί η πρακτική άσκηση και στους μαθητές των ΕΠΑΛ. Επίσης τόσο για την πρακτική άσκηση όσο και για την μαθητεία να προβλεφθεί είναι δυνατόν να χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή/ και ενωσιακούς πόρους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, όπως προβλέπται και στην παράγραφο 4 του άρθρου 27 για τα ΙΕΚ. Αιτιολόγηση Για τα ΕΠΑΛ/ Τομέα ναυτιλιακών επαγγελμάτων τούτο αποτελεί κύρια δράση δεδομένου ότι από την εθνική νομοθεσία απαιτούνται 24 μήνες θαλάσσια υπηρεσία πριν την απόκτηση του πιστοποιητικού ναυτικής ικανότητας Ανθυποπλοιάρχου και Μηχανικού Γ΄ τάξης. Σημειώνεται ότι οι μαθητές δύνανται να ναυτολογούνται και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στη Β’ Λυκείου (θερινή περίοδο) και μετά την αποφοίτησή τους. Να σημειώσουμε ότι θεωρείται πολύ σημαντική η πρόβλεψη της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 40 παράγραφος 6, όπου για πρώτη φορά αναγνωρίζεται η ανάγκη δημιουργίας του θεσμού της μαθητείας και για τις ναυτικές ειδικότητες αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζονται και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους που χρήζουν κοινής ρύθμισης με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διαφοροποιούμενη από τις υπόλοιπες ειδικότητες των ΕΠΑΛ. Η Πολιτεία λίαν προσφάτως εξασφάλισε την επιδότηση από ΕΣΠΑ των α’ και β’ εξαμηνιαίας διάρκειας θαλάσσιων εκπαιδευτικών ταξιδιών των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Με το νομοσχέδιο αυτό δίδεται η ευκαιρία να τεθούν οι βάσεις εξασφάλισης της επιδότησης της υποχρεωτικής θαλάσσιας υπηρεσίας και των αποφοίτων ΕΠΑΛ ναυτικού τομέα. Με αυτές τις διαρθρωτικές ρυθμίσεις εκτιμάται ότι θα πολλαπλασιασθεί ο αριθμός των νέων που επιθυμούν να ακολουθήσουν το ναυτικό επάγγελμα και να είναι επιλέξιμοι για την πρακτική τους άσκηση, δηλαδή τη ναυτολόγησή τους, από τη βιομηχανία θαλασσίων μεταφορών. Με εκτίμηση Ευθύμιος Μητρόπουλος Πρόεδρος Κοινωφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος