• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΤΡΑΤΟΣ' | 1 Ιουλίου 2021, 23:35

    Δεν είναι δυνατόν τα μεταπτυχιακά με 120 πιστωτικών μονάδων να βαθμολογούνται το ίδιο με αυτά των 90 και Των 60 μονάδων, κάπως έχουν περισσότερα μαθήματα, χρόνο που αφιερώνεται και εργασίες.