• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Παπασημακοπούλου' | 2 Ιουλίου 2021, 08:53

    Χωρίς ψυχομετρικά τεστ για όλους και υποχρεωτικά τα στελέχη να έχουν περάσει από κάποια σχολή διοίκησης προσωπικού, τα νομοσχέδια δεν θα φέρουν αλλαγή και νέο αέρα στην εκπαίδευση. Αλλά, και τα δύο αυτά, είναι οι καυτές πατάτες σε κάθε κυβέρνηση που δεν θέλει να της κάψει τα χέρια.