• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΣΤΑΣ' | 2 Ιουλίου 2021, 10:18

    Άρθρο 31: Θεωρώ ότι πρέπει να μοριοδοτείται και η συμμετοχή σε υπηρεσιακά Συμβούλια (ΠΥΣΔΕ κλπ), αφού είναι μεγάλο σχολείο για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του όλου συστήματος, όπου και απαιτείται ευρύτερη γνώση και υπευθυνότητα. Άρθρο 31, δ): Θεωρώ ότι ο αριθμός ISBN δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο σε εκδοτικούς οίκους αλλά να περιλαμβάνει και αυτοεκδόσεις ή εκδόσεις από άλλους φορείς. Η αδυναμία πρόσβασης σε εκδοτικό οίκο (και υπάρχουν πολλοί ευνόητοι λόγοι) δεν σημαίνει εξ ορισμού και ντε φάκτο ότι μειώνει την αξία της δημοσίευσης. Ευχαριστώ.