• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΜΕΩΝ' | 4 Ιουλίου 2021, 20:29

    Ο φόρτος εργασίας για τους δ/ντές είναι σίγουρα τεράστιος με αυτά που διαπιστώνουμε στα άρθρα του νόμου. Δεν υπάρχει πουθενά πρόβλεψη για γραμματειακή υποστήριξη και για τα πολυδύναμα σχολεία έναν ¨Γενικών Καθηκόντων¨. Κάνοντας μια προβολή της όλης διαδικασίας που θα ακολουθήσει και των προβλημάτων που έρχονται, νομίζω δεν θα είναι πολλοί αυτοί/ές που θα αιτηθούν για τη θέση διευθυντή/τριας. Θα έπρεπε να εφαρμοστεί ο νόμος πιλοτικά και να καταγράψουν τα θετικά και τα αρνητικά σημεία που θα προκύψουν στη πράξη. Έτσι, αφού γίνουν διορθώσεις, αλλαγές, τροποποιήσεις, εφαρμόζουν ένα νόμο που θα αλλάξει πραγματικά τα δεδομένα στην ελληνική εκπαίδευση.