• Σχόλιο του χρήστη 'Μιχάλης Πασπαλάς' | 4 Ιουλίου 2021, 21:19

    Ο "Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης" του άρθρου 6 σε κάθε Διεύθυνση Π Εκπαίδευσης, είναι μια νέα "δομή", η οποία ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ. Δημιουργείται ένα νέο σώμα 110 περίπου στελεχών, για να διεκπεραιώσει έργο που ήδη εκτελείται ή μπορεί να εκτελεστεί με ευχέρεια, από το Διευθυντή Εκπαίδευσης, τον Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων και (ιδιαιτέρως) τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Με αυτόν τον τρόπο, προάγεται η ανούσια γραφειοκρατία, σπαταλούνται πολύτιμοι πόροι ανθρώπινου δυναμικού και επιβαρύνεται αλόγιστα ο φορολογούμενος πολίτης, εξαιτίας των υψηλών επιδομάτων και των νέων λειτουργικών εξόδων που θα φέρει αυτή η νέα «δομή». Επίσης, είναι αναμενόμενο ότι θα επιφέρει πολυαρχία, σύγχυση (και σύγκρουση) αρμοδιοτήτων και επιδιώξεων των στελεχών και ένα διαρκές «πηγαινέλα» απόψεων-εισηγήσεων-Αποφάσεων στην τοπική ιεραρχία.