• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ' | 14 Φεβρουαρίου 2023, 11:58

    «Άρθρο 31Δ 1. Οι Διευθυντές και οι Υποδιευθυντές Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αξιολογούνται μία (1) φορά κατ’ έτος κατάρτισης, μετά από τη λήξη του δεύτερου εξαμήνου κατάρτισης, ως εξής: α) Οι Διευθυντές Ι.Ε.Κ. αξιολογούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τους εκπαιδευτές και τους καταρτιζόμενους. β) Οι Υποδιευθυντές Ι.Ε.Κ. αξιολογούνται από τον Διευθυντή Ι.Ε.Κ., τους εκπαιδευτές και τους καταρτιζόμενους. γ) εάν η αξιολόγηση των Διευθυντών από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης έχει μεγάλες αποκλίσεις ως προς τον χαρακτηρισμό, τότε υπερτερεί η αξιολόγηση των καταρτιζομένων και εκπαιδευτών. Εάν οι χαρακτηρισμοί της αξιολόγησης συμπίπτουν τότε παραμένει ως έχει, ενώ σε άλλη περίπτωση υπερισχύει η καλύτερη αξιολόγηση. δ) εάν η αξιολόγηση των Υποδιευθυντών από τον Διευθυντή Ι.Ε.Κ. έχει μεγάλες αποκλίσεις ως προς τον χαρακτηρισμό, τότε υπερτερεί η αξιολόγηση των καταρτιζομένων και εκπαιδευτών. Εάν οι χαρακτηρισμοί της αξιολόγησης συμπίπτουν τότε παραμένει ως έχει, ενώ σε άλλη περίπτωση υπερισχύει η καλύτερη αξιολόγηση.