Άρθρο 80 Πόροι

 

 1. Οι πόροι ενός Ξ.Π.Σ. μπορούν να προέρχονται από: α) τέλη φοίτησης, β) δωρεές, χορηγίες και πάσης φύσεως οικονομικές ενισχύσεις, γ) κληροδοτήματα, δ) πόρους από ερευνητικά έργα ή προγράμματα, ε) επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στ) από ιδίους πόρους του οικείου Α.Ε.Ι..
 2. Η διαχείριση των πόρων της παρ. 1 πραγματοποιείται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι. ή του Α.Ε.Ι. το οποίο έχει αναλάβει τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος σε περίπτωση διιδρυματικού προγράμματος. Με απόφαση της Συγκλήτου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., καθορίζεται το ποσοστό παρακράτησης της παρ. 5 του άρθρου 59 του ν. 4485/2017, ενιαία για όλα τα Ξ.Π.Σ. του Α.Ε.Ι..
 • Δεν μπορεί να υπάρχει διαχωρισμός Ελλήνων και Ευρωπαίων υποψηφίων. Αυτό σίγουρα θα τύχει ενστάσεων. Με βάση το άρθρο 16 δεν μπορούν να υπάρξουν δίδακτρα σε προπτυχιακές σπουδές και επομένως είτε τα Ξενόγλωσσα ΠΣ δε θα δίνουν τίτλο επιπέδου πτυχίου/Διπλώματος είτε δεν θα έχουν δίδακτρα.
  Προσωπικά θα συμβούλευα να πάρουν τον χαρακτήρα των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής που λειτούργησαν επί υπουργίας του αείμνηστου Γεράσιμου Αρσένη. Άρα Ξενόγλωσσα Προγράμματα που δίνουν πτυχίο υπό την αιγίδα ενός ή περισσοτέρων τμημάτων, δωρεάν για Έλληνες και Ευρωπαίους, με τέλη για τρίτους και με κριτήρια επιλογής ανάλογα των παλιών ΠΣΕ (βιογραφικού και κοινωνικά).

 • 4 Μαΐου 2020, 14:17 | Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος

  Η αναφορά των τελών φοίτησης (διδάκτρων) ως πρώτο πόρο των ΞΠΣ και την κρατική επιχορήγηση ως μόλις πέμπτο, αποδεικνύει την επιθυμία χρέωσης διδάκτρων στα ΞΠΣ.
  Ας γίνει κατανοητό το εξής: η χρηματοδότηση των ΞΠΣ, όπως κάθε ΠΣ, επιβάλλεται να προέρχεται από το κράτος, από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η Κυβέρνηση πρέπει να παύσει να αναζητά τρόπους να αποφύγει τη Συνταγματική της υποχρέωση για χρηματοδότηση των ΑΕΙ. Το δικαίωμα σε δημόσια και δωρεάν Παιδεία είναι αναφαίρετο και οικουμενικό, δεν περιορίζεται μόνο στους Έλληνες. Οι αλλοδαποί φοιτητές, οι οποίοι θα χρηματοδοτήσουν ήδη την ελληνική αγορά για τη στέγαση, τη σίτιση, και την καθημερινότητά τους, έχουν το ίδιο δικαίωμα στη δωρεάν Παιδεία που έχουν οι ημεδαποί φοιτητές. Δεν πρέπει να τους βλέπει η κυβέρνηση ως δυνάμει «πελάτες» ενός εμπορευματοποιημένου δικαιώματος. Η Παιδεία δεν είναι εμπόρευμα και η παροχή της δεν πρέπει να αποσκοπεί στο κέρδος. Η εμπορευματοποίηση και τιμολόγηση ενός δικαιώματος το μετατρέπει σε προνόμιο, και υψώνει οικονομικούς και ταξικούς φραγμούς στους φοιτητές, ημεδαπούς και αλλοδαπούς.

  Επιβάλλεται τα Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών να είναι δωρεάν για τους φοιτητές!

 • 24 Απριλίου 2020, 21:08 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ

  Δεν καταλαβαίνω γιατί οι πόροι για τα Ξ.Π.Σ δύνανται να προέρχονται απο τον κρατικό προυπολογισμο, όταν τα χρήματα δεν επαρκούν για να καλυψουν τις ανάγκες της δημόσιας παιδείας.Λογικά τα Ξ.Π.Σ πρέπει να είναι αυτοχρηματοδοτούμενα, άν όχι κερδοφόρα.