• Σχόλιο του χρήστη 'Αντώνιος ΄Ικουτας' | 12 Ιανουαρίου 2010, 14:28

    Άριστα !! Εύγε !!! Όμως Θεσμική κατωχύρωση των πόρων και θεσμική δυνατότητα ενδοσυνεργασιών !! Καταργούνται σε μεγάλο ποσοστό οι μεσάζοντες και κατοχυρώνουμε προϊντα και αυτοδύναμη συμμετοχική ανάπτυξη με κίνητρα και αρχικώς θεσμικά βηθήματα !!