• Σχόλιο του χρήστη 'Ροσσολάτος Γιάννης' | 13 Ιανουαρίου 2010, 08:24

    Έχω να κάνω μιά απλή πρόταση γιά τη στέγαση των αναγκών που θα προκύψουν από την εφαρμογή της απαραίτιτης , γιά την Ελλάδα διοικητικής μεταρρύθμισης "Καλλικράτης". Προτείνω ¨ολα τα Ολυμπιακά ακίνητα, που δεν πρόλαβε να Πάρει ο Εφρέμ, Να δοθούν από ΤΏΡΑ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση , για να στεγάσει, πρώτα εκει, τις τεράστιες ανάγκες της, που θα προκείψουν,από την ΜΕΓΆΛΗ μεταρρύθιση που ασφαλώς Πρέπει να γίνει Τ Ώ Ρ Α χωρίς καμιά αναβολή. Εφορμόστε θεσμικά, και τον ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι απαραίτητο να συνδεθούν οι κάτοικοι μεταξύ τους με μιά ιδέα γιά την ανάπτυξη και την αγάπη του συνανθρώπου τους. Σκεφθήτε το και εφαρμόστε το , είναι απαραίτητο.