• Σχόλιο του χρήστη 'Θανάσης Σ' | 13 Ιανουαρίου 2010, 10:47
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

    Ο συνδιασμός μεγάλων ΟΤΑ (νέοι Δήμοι) και Τοπικών Συμβουλίων σε επίπεδο σημερινού Δημοτικού Διαμερίσματος (χωριού), διασφαλίζει αφενός τις "οικονομίες κλίμακος" και αφετέρου το κίνητρο και τη δυνατότητα συμμετοχής του πολίτη, στα οποία απέτυχε το σχέδιο "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ". Όμως, όσον αφορά τα Τοπικά Συμβούλια θα πρέπει: α.οι αρμοδιότητές τους να μην υπόκεινται σε εκχώρηση κατόπιν απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και να έίναι αποκλειστικές β. να προβλέπονται κάποιοι (περιορισμέμοι έστω) οικονομικοί πόροι που να προκύπτουν στη βάση π.χ. του πληθυσμού και όχι εάν και εφόσον το επιθυμεί η Δημοτική Αρχή. Τέλος, θα είναι πολύ θετικό το γεγονός της κατάρτισης ενιαίων ψηφοδελτίων για τα Τοπικά Συμβούλια, προκειμένου να αποφεύγονται ανούσιες τις περισσότερες φορές, διασπάσεις στις τοπικές κοινωνίες.