• Σχόλιο του χρήστη 'Θανάσης Σ' | 13 Ιανουαρίου 2010, 11:50

    Σύμφωνα με τα πορίσματα της Ανεξάρτητης Αρχής, οι Δήμοι αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα διαφανούς λειτουργίας....Δεν αρκεί η δημοσίευση των πράξεων στο διαδίκτυο... Ορισμένες απλές προτάσεις: 1.Καθιέρωση από το Υπουργείο ενός απλού και κατανοητό για τον πολίτη που δεν έχει γνώσεις λογιστικής, ΄Προτύπου' που με σύντομο αλλά ουσιαστικό τρόπο να απεικονίζει σε κάθε χρονική φάση την οικονομική κατάσταση του Δήμου/Περιφέρειας. Το 'Πρότυπο' αυτό να είναι διαθέσιμο ανλά πάσα στιγμή και να δημοσιεύεται κάθε χρόνο και ιδιαίτερα στην αρχή και στο τέλος κάθε θητείας, αρχής γενομένης από την ανάληψη των καθηκόντων των νέων αρχών...Ετσι, ο απλός πολίτης θα μπορεί να είναι ενήμερος... 2.Εφαρμογή σύγχρονων Λογιστικών Προτύπων λειτουργίας και οικονομικής διαχείρισης για όλους τους Δήνμους/Περιφέρειες ΑΜΕΣΑ (και όχι με την άρνηση ή την καθυστέρηση των προηγούμενων χρόνων). Δεν νοείται σήμερα, το καφενείο ενός μικρού χωριού να τηρεί λογιστικά βιβλία και ο Δήμος της περιχοχής με τζίρο εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, να συντάσσει προϋπολογισμό και απολογισμό σε ένα "μπακαλόχαρτο" άνευ αξίας. 3. Όπως η χώρα μας έχει αναλάβει έναντι της Ε.Ε. υποχρέωση ως προς το ύψος του ετήσιου ελλείμματος και του συνολικού χρέους, έτσι και οι ΟΤΑ (Δήμοι/Περιφέρειες)θα πρέπει εκ του νόμου να έχουν σαφείς, αντίστοιχες υποχρεώσεις, με αυστηρές επιπτώσεις σε περίπτωση ασυνέπειας. Και επειδή, ειδικά οι νέοι Δήμοι θα ξεκινήσουν με τεράστια ελλείμματα, θα πρέπει να καταρτίσουν πλάνα εξυγίανσης τα οποία θα πρέπει να αποτυπώνονται στους ετήσιους προϋπολογισμούς. Ότι δηλαδή υποχρεώνεται να κάνει και η χώρα μας... 4. Πρόβλεψη ασφαλιστικών δικλείδων όσον αφορά την είσπραξη ήδη θεσμοθετημένων (ή και νέων) τελών, για να μη συνεχίζεται η κατάσταση π.χ. με τα τέλη παρεπιδημούντων τα οποία έχουν αποτελέσει αντικείμενο πολιτικής συναλλαγής, με τη μη είσπραξή τους.