• Σχόλιο του χρήστη 'Μάνια Μανιώτη' | 13 Ιανουαρίου 2010, 11:03
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

    Συμφωνώ με την κεντρική ιδέα και τους στόχους του νομοσχεδίου. Ο νέος διοικητικός χάρτης της Χώρας είναι απολύτως απαιτητός και αναγκαίος. Θέλω όμως να επισημάνω τα εξής: Οργανωτική δομή – αρμοδιότητες - έλεγχος • Η αναδιοργάνωση των περιφερειών πρέπει να γίνει με βάση σύγχρονες επιχειρησιακές οργανωτικές δομές, με απολύτως διαχωρισμένες αρμοδιότητες ανά τομέα, έτσι ώστε να γνωρίζουμε όλοι (κεντρική διοίκηση και πολίτες) ποιός κάνει τι και πότε και για ποιά αντικείμενα θα είναι υπεύθυνος και υπόλογος. • Υπάρχουν αρκετοί τοπικοί άρχοντες που κάνουν σωστά τη δουλειά τους αλλά υπάρχουν ακόμη περισσότεροι που δεν σέβονται τα χρήματα του πολίτη και μετατρέπονται, λόγω των αυξημένων αρμοδιοτήτων τους, σε ηγεμονίσκους των περιοχών που διοικούν. Πρέπει από σήμερα να οριστούν σαφώς οι επιπτώσεις που θα έχουν οι τελευταίοι προκειμένου να μην παίρνουν άφεση αμαρτιών με τη λήξη της θητείας τους. • Η προσωπική εμπειρία μου στην πρώτη και δεύτερη φάση μεταφοράς αρμοδιοτήτων από το κέντρο στην περιφέρεια πριν από 10-12 χρόνια ήταν απογοητευτική. Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες για 3-4 χρόνια σχεδόν δεν λειτουργούσαν αλλά ακόμη και σήμερα, όπως γνωρίζετε, ο βαθμός ικανοποίησης του πολίτη – πελάτη, που είναι απολύτως μετρήσιμος, δεν έχει φτάσει σε καλό επίπεδο. Προτείνω να τεθούν ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι και να δημοσιεύεται ετήσια ο βαθμός υλοποίησής τους. • Διαχειριστικές αρχές παντού και υποχρεωτικός ετήσιος οικονομικός έλεγχος (ή/ και έκτακτος) από ορκωτούς λογιστές, τα αποτελέσματα των οποίων θα δημοσιεύονται.