5. Το Σύστημα Περιφερειακής Διακυβέρνησης

33. Ο άμεσα αιρετός Περιφερειάρχης ασκεί τις καταστατικές και τις εκτελεστικές αρμοδιότητές του, συνεργαζόμενος με την Περιφερειακή Επιτροπή στην οποία μετέχουν και οι Αντιπεριφερειάρχες. Ως Πρόεδρος της Περιφερειακής αλλά και της Εκτελεστικής Επιτροπής έχει βασικό ηγετικό ρόλο για τον συντονισμό των δράσεων της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Με την ανάληψη των καθηκόντων παρουσιάζει τις προγραμματικές του δηλώσεις, οι οποίες εγκρίνονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

34. Οι Αντιπεριφερειάρχες επιλέγονται μεταξύ των περιφερειακών συμβούλων από τον Περιφερειάρχη. Διακρίνονται σε θεματικούς και τοπικούς, ενώ οι σχετικοί ρόλοι μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Οι πρώτοι αναλαμβάνουν την ευθύνη των βασικών τομέων αρμοδιότητας της περιφέρειας.

35. Οι τοπικοί Αντιπεριφερειάρχες είναι αρμόδιοι για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, που ταυτίζονται με τις τέως Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα, τα οποία, όπου υπάρχει ανάγκη (π.χ. Αττική) ανασχεδιάζονται. Οι Αντιπεριφερειάρχες επιλέγονται μεταξύ των περιφερειακών συμβούλων που εκλέγονται στην αντίστοιχη περιοχή.

36. Η Εκτελεστική Επιτροπή, είναι το συλλογικό επιχειρησιακό – εκτελεστικό όργανο στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις. Αποτελείται από τον Περιφερειάρχη και τους Αντιπεριφερειάρχες. Στις συνεδριάσεις συμμετέχει ο Γενικός Γραμματέας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. χωρίς δικαίωμα ψήφου, ενώ μπορεί να καλούνται και οι Διευθυντές.

37. Ως συλλογικό όργανο με επιτελικό ρόλο, η Εκτελεστική Επιτροπή αναλαμβάνει και αρμοδιότητες που αφορούν τον περιφερειακό προγραμματισμό και ενδεικτικά:
• Την ευθύνη για την κατάρτιση και την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το οποίο εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
• Την κατάρτιση και εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας και την ευθύνη της υλοποίησής του.
• Την εναρμόνιση των προτάσεων των υπηρεσιών της περιφέρειας ως προς τον προϋπολογισμό και την υποβολή σχετικής γνώμης προς τη Περιφερειακή Επιτροπή, πριν την κατάρτιση του προϋπολογισμού.
• Την υποβολή, προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων.
• Την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.

 • Το σχέδιο Καλλικράτης διατηρεί τη λογική της απευθείας εκλογής των επικεφαλής κάθε δήμου και περιφέρειας, διευρύνοντας μάλιστα το γεωγραφικό χώρο της εξουσίας τους. Οι εκτεταμένες αρμοδιότητες δημάρχων και περιφερειαρχών, αλλά και η επικέντρωση της ψήφου των πολιτών στην προσωπική νομιμοποίηση του τοπικού άρχοντα αντί για την επιδίωξη προγραμματικών συναινέσεων, διαιωνίζουν τις σημερινές παθογένειες των δήμων και των νομαρχιών. Σε αρκετές περιπτώσεις οικοδομείται μια κουλτούρα αυθαιρεσίας και αδιαφάνειας που θεωρεί ότι ένας τοπικός άρχοντας κρίνεται αποκλειστικά από την ικανότητά του να επανεκλεγεί και δε λογοδοτεί πουθενά αλλού.
  Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούμε η αυτοδιοίκηση χρειάζεται στο θέμα αυτό μια ριζική τομή : Κύρια εκλεγμένα όργανα να είναι τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, να εκλέγονται με απλή αναλογική σε ένα μόνο γύρο και στη συνέχεια να αναδεικνύουν στη βάση προγραμματικών συμφωνιών το δήμαρχο και τους θεματικούς αντιδημάρχους ή, αντίστοιχα, τον περιφερειάρχη και τους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες. Απαραίτητες είναι εδώ δικλείδες που θα διασφαλίζουν ότι ο δήμος ή η περιφέρεια δε θα μένουν ακέφαλοι σε περίπτωση διαφωνίας.
  Τοπικοί αντιδήμαρχοι και τοπικοί αντιπεριφερειάρχες να εκλέγονται από τους αντίστοιχους δημοτικούς ή περιφερειακούς συμβούλους. Ιδιότητες τοπικού και θεματικού αντιπεριφερειάρχη να μη συνδυάζονται στο ίδιο πρόσωπο.
  Ακόμη και με το προτεινόμενο σύστημα εκλογής, θεωρούμε πάντως απολύτως απαραίτητο να εκλέγονται τουλάχιστον οι αντιδήμαρχοι και αντιπεριφερειάρχες από το δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, με δυνατότητα να ανήκουν και στην αντιπολίτευση, εφόσον συμφωνεί ο συνδυασμός τους.

  Οι Οικολόγοι Πράσινοι καταθέτουν λεπτομερειακές παρατηρήσεις για τις ρυθμίσεις που αφορούν τους δήμους και τις περιφέρειες. Για να τις δείτε αναλυτικά, επισκεφθείτε το

  http://www.ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=767:kallikratis&catid=8:administration&Itemid=23

 • κ. Υπουργέ,

  Συγχαρτήρια για τη δημόσια διαβούλευση και για τις προσπάθειες που καταβάλετε για την εφαρμογήτ ης «άμεσης δημοκρατίας» στο επίπεδο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

  Είμαι ππέρ της ανασυγρότησης αν θα συμβάλει στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη, στη μείωση της γραφειοκρατίας, στην καταπολέμηση των πελατειακών σχέσεων και γενικά στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας.

  Επειδή οι έννοιες του «νομού» και της «νομαρχίας» συνδέονται με την ιστορία μας, τη συλλογική μας συνείδηση, και την ιδιαίτερη πατρίδα, επειδή οι έννοιες αυτές αποτελούν βάση δευτεροβάθμιας οργάνωσης για ετεροδημότες στα αστικά κέντρα της χώρας και για τους απόδημους στο εξωτερικό και επειδή έγινε αγώνας για να εκλέγεται ο Νομάρχης, ίσως χρειάζεται να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στον τρόπο κατάργησης και στην αντικατάστασή τους. Θεωρώ οτι ο όρος «αντι-περιφερειάρχης» δεν ειναι δόκιμος και δυνητικά είναι υποτιμητικός, ιδίως όταν ο «Αντι-περιφερειάρχης» θα διορίζεται. Αφού οι νομαρχίες θα μετατραπούν σε «διαμερίσματα» της περιφέρειας, ίσως θα ήταν σκόπιμο να υιοθετηθεί ο όρος «Διαμερισματικός Σύμβουλος…» (π.χ. Αχαϊας, Βοιωτίας, Αρκαδίας κ.ο.κ.).** Επίσης, ίσως τη θέση του «Αντι-Περιφερειάρχη» (ή του «Διαμερισματικού Συμβούλου…») θα πρέπει να καταλαμβάνουν αυτοδίκαια οι υποφήψιοι του συνδυασμού με τις περισσότερες ψήφους στο συγκεκριμένο νομαρχιακό διαμέρισμα, όπως έχει επισημανθεί και από άλλους συμπολίτες.

  Μια απορία ως προς τα επίπεδα διοίκησης πριν και μετά τον «Καλλικράτη»: Τόσο πρίν όσο και μετά, έχουμε τρία επίπεδα «τοπικής αυτοδιοίκησης». Ο διορισμένος «Περιφερειάρχης» στο τριτοβάθμιο επίπεδο (ισχύον καθεστώς) θα αντικατασταθεί από τον διορισμένο «Διοικητή Περιφέρειας» (νέο καθεστώς). Άπ’ ότι καταλαβαίνω, οι 7 διοικητικές περιφέρειες είναι συνταγματική επιταγή. Μήπως, όμως, με αυτό τον τρόπο δημιουργούμε ένα πιο πυραμιδικό/συγκεντρωτικό σύστημα? Αναρωτιέμαι μήπως οι διοικητικές περιφέρειες θα πρέπει να μετοναμαστούν (π.χ. αποκεντρωμένες κρατικές υπηρεσίες??). Πάντως, θα πρέπει να αποσαφηνιστούν οι αρμοδιότητες των «Περιφερειαρχών» και των «Περιφερειακών Διοικητών??), ώστε να μην προκύψουν επικαλύψεις, συγκρούσεις και/ή αδράνεια και να γίνει μπουμεράνγκ η καινοτομία.

  Με εκτίμηση,

  Νίκος Πετρόπουλος
  ΚΟινωνιολόγος

  _________________________________
  **Δεν δίνονται επαρκείς πληροφορίες για τη σύνθεση των «Περιφερειακών Συμβουλίων», ούτε για τον τρόπο ανάδειξης του «Αντι-Περιφερειάρχη». Αναμένουμε σαφέστερη διατύπωση σε μορφή Σχεδίου Νομου κατά το επόμενο στάδιο της διαβούλευσης.

 • 22 Ιανουαρίου 2010, 14:31 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ, ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΘΕΣΠΙΣΤΕΙ Ο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΕ ΨΗΦΟΥΣ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΥΤΗ.
  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ, Η ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ, Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΕΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΕΙΡΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΕΡΕΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΟΜΟΥ.
  ΕΤΣΙ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΟΡΘΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΝΟΜΑΡΧΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΤΙΠΕΡΕΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  ΝΟΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΧΑΙΑΣ
  ΠΟΛΙΤΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ

 • 21 Ιανουαρίου 2010, 18:20 | Παναγιώτης Βαρλάγκας

  Το δίλημμα «ΑΙΡΕΤΟΣ ΝΟΜΑΡΧΗΣ Η΄ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ» που θέτει ο κ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ είναι *ψευδοδίλημμα*! Και αυτό διότι ο περιφερειάρχης θα είναι πλέον *αιρετός*. Η Περιφέρεια δεν θα είναι πια μονάδα διοικητικής αποκέντρωσης όπως τώρα, αλλά θα πάρει *την θέση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης* ως 2ου βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στη θέση δε, της Περιφέρειας ως αποκεντρωτικής μονάδας θα υπεισέλθουν οι 7 Γενικές Διοίκησης.

  Είναι τόσο απλό:

  ΤΩΡΑ:

  1ος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης: Δήμος ή (σπανίως) Κοινότητα (*αιρετός* Δήμαρχος ή Πρόεδρος Κοινότητας)

  2ος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
  (*αιρετός* Νομάρχης)

  Μονάδα διοικητικής αποκέντρωσης του Κράτους: Περιφέρεια
  (*διορισμένος* Περιφερειάρχης)

  ΜΕΤΑ (με τον «Καλλικράτη»):

  1ος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης: (διευρυμένος) Δήμος
  (*αιρετός* Δήμαρχος)

  2ος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης: *Περιφέρεια*
  (*αιρετός* Περιφερειάρχης)

  Μονάδα διοικητικής αποκέντρωσης του Κράτους: *Γενική Διοίκηση*
  (*διορισμένος* Γενικός Διοικητής)

  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: (Για να γίνει ακόμα πιο κατανοητό – τα Καλλικράτεια παραδείγματα είναι _υποθετικά_)

  ==Παράδειγμα 1ο==

  –ΤΩΡΑ–

  *ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ*

  1α) Δήμαρχος Ραφήνας (Αττική) –> αιρετός
  1β) Πρόεδρος Κοινότητας Πικερμίου (Αττική) –> αιρετός

  2) Νομάρχης Ανατολικής Αττικής –> αιρετός

  *ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ*

  Περιφερειάρχης Αττικής –> *διορισμένος*

  –ΜΕ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ–

  *ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ*

  1) Δήμαρχος Αρτέμιδος-Ραφήνας-Πικερμίου –> αιρετός

  2) Περιφερειάρχης Αττικής –> *ΑΙΡΕΤΟΣ*

  *ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ*

  Γενικός Διοικητής Αττικής κ’ Νήσων –> διορισμένος

  ==Παράδειγμα 2ο==

  –ΤΩΡΑ–

  *ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ*

  1α) Δήμαρχος Ζαγοράς (Μαγνησία) –> αιρετός
  1β) Πρόεδρος Κοινότητας Μακρινίτσης (Μαγνησία)–> αιρετός

  2) Νομάρχης Μαγνησίας –> αιρετός

  *ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ*

  Περιφερειάρχης Θεσσαλίας –> *διορισμένος*

  –ΜΕ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ–

  *ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ*
  1) Δήμαρχος Ζαγοράς-Πορταριάς-Μακρινίτσης –> αιρετός

  2) Περιφερειάρχης Θεσσαλίας –> *ΑΙΡΕΤΟΣ*

  Γενικός Διοικητής Κεντρικής Ελλάδας –> διορισμένος

 • 21 Ιανουαρίου 2010, 11:06 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ

  ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ (ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΚΗΣ)ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ ΑΣ ΓΙΝΕΙ ΕΝΑ ΓΚΑΛΟΠ ΜΕ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ:ΑΙΡΕΤΟΣ ΝΟΜΑΡΧΗΣ Η΄ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ.
  Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΛΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑ.

 • Ισχυρός Δήμος-Ισχυρή Περιφέρεια

  Στο βαθμό που ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης έχει αναφορά στον ισχυρό Δήμο και ο δεύτερος στην Περιφέρεια δεν θα ήταν σωστότερο οι τοπικοί Αντιπεριφερειάρχες να εκφράζουν Δήμο, ή Δήμους και όχι τις τέως Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή Νομαρχιακά Διαμερίσματα;

  Και το σημαντικότερο. Ποια επιχειρηματολογία αιτιολογεί την προτεινόμενη θέση για την εκλογή των Περιφερειακών Συμβούλων σε εκλογικές περιφέρειες που αντιστοιχούν στα τέως Νομαρχιακά Διαμερίσματα; Δεν είναι λογικότερο οι εκλογικές περιφέρειες των Περιφερειακών Συμβούλων να ταυτίζονται με τους Δήμους προέλευσής τους και σε αριθμό ανάλογο με τον πληθυσμό τους;

 • 20 Ιανουαρίου 2010, 19:38 | Παναγιώτης Βαρλάγκας

  Δεν αντιλαμβάνομαι πως ο αντιπεριφερειάρχης που εκλέγεται με το συνδυασμό του περιφερειάρχη μπορεί να θεωρείται διορισμένος! Με την ίδια λογική θα πρέπει να θεωρήσουμε και όλους τους αντιδημάρχους διορισμένους!

  Είναι όμως φανερό πως και ο περιφερειάρχης και το περιφερειακό συμβούλιο είναι *αιρετοί*, αφού εκλέγονται (και μάλιστα άμεσα) από το λαό, όπως ακριβώς είναι *αιρετοί*, στον 1ο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης ο δήμαρχος και το δημοτικό συμβούλιο.

  Είναι κρίμα να αναλωνόμαστε στα αυτονόητα και να δημιουργούμε και εντυπώσεις στους συμπολίτες που απλά ρίχνουν μια κλεφτή ματιά στη διαβούλευση. Ας εμπεδώσουμε αυτά τα 2-3 θεμελιώδη πράγματα και ας συζητήσουμε κάτι πιο ουσιαστικό και εποικοδομητικό.

 • 19 Ιανουαρίου 2010, 13:50 | ΚΑΡΑΟΗΛΗΣ

  Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΩΓΥΡΙΣΜΑ. Ο ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ.ΚΥΡΙΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ.ΝΑΙ ΣΤΟΝ ΑΙΡΕΤΟ ΝΟΜΑΡΧΗ.

 • 18 Ιανουαρίου 2010, 13:27 | ΝΙΚΟΣ

  Σαν πολλοί δεν μαζεύτηκαν; Το Τόκυο και η Νέα Υόρκη έχουν περισσότερο πληθυσμό από την Ελλάδα και διοικούνται από έναν Δήμαρχο. Εμείς τι τη θέλουμε τέτοια γιγάντια διαίρεση;
  ΠΡΟΤΕΙΝΩ:
  Α) 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: ΒΟΡΕΙΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ, ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  Β) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΡΕΙΣ ΔΗΜΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΘΗΝΑΣ
  Γ) ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΝΑ ΕΚΛΕΓΕΙ ΕΝΑΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΔΗΜΟΥΣ.
  Δ)ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΑ ΠΕΡΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΕΤΑΙ.

  ΑΣ ΞΕΦΥΓΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ (ΑΝ ΦΩΝΑΞΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΕ 2 ΣΤΟΥς 3 ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΓΥΡΊΣΟΥΝ ΝΑ ΣΕ ΚΟΙΤΑΞΟΥΝ ΝΟΜΙΖΟΝΤΑς ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΦΩΝΑΖΕΙΣ)

 • . 33 Αν υπάρχει ελάχιστη διάθεση τού να ουσιαστικοποιηθεί η εκλογή τού Περιφεριάρχη , πέρα απο την κομματική του υπόδειξη, πρέπει να θεσμοθετηθεί η υποχρεωτική δημοσιοποίηση ενός σαφούς προγράμματος, πριν τις εκλογές, με συγκεκριμένες δεσμεύσεις, και οχι με την συνήθη ακατάσχετη δεοντολογία ….
  Οι μετεκλογικές προγραμματικές δηλώσεις και η έγκρισή τους απο το Π.Σ., είναι χωρίς δημοκρατική ουσία. Ο Λαός θα πρέπει να τις ξέρει πριν τον ψηφίσει, και οχι να τις εγκρίνουν οι συνεργάτες του μετεκλογικά…….
  34 – 35 Οπως θα είναι συγκεκριμένα τα όρια δράσεως τών τοπικών αντιπεριφεριαρχών, σκόπιμο είναι να οριστούν οι αρμοδιότητες και τών θεματικών μέσα στο νομοσχέδιο, για να είναι δυνατή η αντιστοιχία επικοινωνίας μεταξύ τών Περιφερειών, να συντονίζεται η δραστηριότητα όλων και να αυξάνεται ή εθνική αποτελεσματικότητα.

 • 18 Ιανουαρίου 2010, 00:27 | Νικόλας Βασιλάκης

  Οι Αντιπεριφερειάρχες να ονομάζοντε Θεματικός Τομεάρχης και Τοπικός Τομεάρχης και θα αποκαλούντε Τομεάρχες. Δεν είναι καλόηχο το Αντιπεριφερειάρχης

 • 17 Ιανουαρίου 2010, 21:14 | Αθανάσιος Βασιλάκης

  Στο σύστημα διακυβέρνησης της Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να ενσωματωθεί η υποχρεωτική επιμόρφωση των αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού. Θα πρέπει οι εκλεγμένοι Περιφερειάρχες, Αντι-περιφερειάρχες, Δήμαρχοι και Αντιδήμαρχοι να επιμορφώνονται υποχρεωτικά από την ημέρα της εκλογής τους μέχρι 31 Δεκεμβρίου (μία ημέρα δηλαδή πριν αναλάβουν τα νέα τους καθήκοντα). Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης με το κολοσσιαίο έργο των 12 Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης θα μπορούσε να ανταποκριθεί σήμερα σε αυτήν την πρόκληση. Το συγκεκριμένο έργο μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ οπότε δεν θα προκαλέσει μεγάλη δαπάνη. Ο προβληματισμός μας όμως είναι εάν τα αιρετά μας όργανα της αυτοδιοίκησης θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στην υποχρεωτική επιμόρφωση ή θα υπάρξουν αρκετοί που θα εξακολουθούν να πιστεύουν ότι είναι παντογνώστες και τα ξέρουν όλα ??? Οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι πρέπει να επιμορφωθούν υποχρεωτικά σε σύγχρονα θέματα μάνατζμεντ όπως «Διοίκηση μέσω στόχων και μέτρηση αποδοτικότητας» ή αντίστοιχα θέματα από το Συνήγορο του πολίτη, ενώ οι Αντι – περιφερειάρχες και οι Αντιδήμαρχοι μπορούν να επιμορφωθούν υποχρεωτικά σε περισσότερο εξειδικευμένα θέματα της αρμοδιότητας τους π.χ. από καταξιωμένους εκπαιδευτές του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ή από τους βοηθούς του συνηγόρου του πολίτη. Τέλος θα πρέπει να εξεταστεί η υποχρεωτική ή προαιρετική επιμόρφωση μελών του περιφερειακού και δημοτικού συμβουλίου τα Σαββατοκύριακα πριν αναλάβουν πριν ορκιστούν και αναλάβουν τα νέα τους καθήκοντα.

  Ελπίζω ο προβληματισμός μου να μελετηθεί περεταίρω από αξιόλογη ομάδα συναδέλφων – επιστημόνων δημοσίων υπαλλήλων.
  Με εκτίμηση,
  Θανάσης Βασιλάκης, ΤΕ Εφοριακών, Εκπαιδευτής του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

 • 17 Ιανουαρίου 2010, 04:08 | Μιχαλοπούλου Αλεξάνδρα

  Συμφωνώ στο σύνολό του με το σχέδιο Καλλικράτης. Θα πρέπει όμως να διασφαλιστεί ότι το λειτουργικό (διοικητικό) κόστος δεν θα υπερβαίνει το σημερινό, και μάλιστα ότι θα είναι πολύ μικρότερο. Έτσι όπως το βλέπω, δείχνει δύσκολο αυτό. Θα πρότεινα επίσης, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να συμμετέχουν και οι αιρετοί βουλευτές της περιοχής,υπό τον Περιφερειάρχη, με δικαίωμα ψήφου, για να υπηρετούν με αυτό τον τρόπο τα συμφέροντα της περιοχής που τους εξέλεξε, να αφουγκράζονται τα προβλήματά της και να έχουν και ουσιαστικό ρόλο στη διοίκησή της.Αυτό ενδέχεται να φέρει και μεγαλύτερη συμμετοχή του κυβερνώντος κόμματος, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην περίπτωση που οι τοπικές εκλογές αναδείξουν κάποιο άλλο κόμμα.Επίσης, θα δίνεται στους πολίτες η ευκαιρία να ελέγχουν το έργο τους επί της ουσίας.
  Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 • 16 Ιανουαρίου 2010, 09:11 | ΛΙΤΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Η βάση σχεδιασμού των νέων Περιφερειών είναι αναγκαία και απαραίτητη για την ανάπτυξη της χώρας. Η λογική που το σχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ προσπαθεί να περάσει – η Δια-Περιφερειακή Συνείδηση – είναι απαάίτητη για το νέο αυτοδιοικητικό και διοικητικό μοντέλο που έχει ανάγκη η χώρα.
  Υπάρχουν όμως πολλές παρατηρήσεις σχετικά με τους ορισμούς των Αντι-Περιφερειαρχών απο τον Περιφερειάρχη.
  Η κύρια παρατήρηση έχει να κάνει με το οτι στο σχέδιδεν γίνετια λόγος για τον χρονικό ορίζοντα των Αντιπεριφερειαρχών.
  Ο Περιφερειάρχης θα έπρεπε να ορίζει τους Αντιπεριφερειάρχες του – ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥΣ – με προοπτική βάθους χρόνου και όχι σε λογική μονοετούς ανάληψης ευθυνών.
  Θα έπρεπε να ορίζεται οτι η ελάχιστη χρονική περίοδος των οριζόμενων Αντιδημαρχών να είναι τα 2 έτη.
  Με αυτό τον τρόπο, ΚΑΙ οι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ απολογούνται για τις επιλογές τους, ΚΑΙ οι ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ έχουν τον χρόνο να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν δράσεις, ΚΑΙ οι ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ καλούνται να απολογηθούν για το έργο τους με μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα.
  Επίσης, ο 2-ετής τουλάχιστον ορισμός του κάθε Αντι-Περιφερειάρχη αποτρέπει τον ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ απο τη συμμετοχή του σε παιχνίδια περιστροφικής χρησιμοποίησης των Περιφερειακών ΣΥμβούλων του, που έχουν κν α κάνουν κυρίως με ψηφοθηρικά και εσωπαραταξιακά παρασκήνια, που δεν έχουν ΚΑΜΙΑ θέση στην Αυτοδιοίκηση, στη Μοντέρνα ΑΥτοδιοίκηση που έχει ανάγκη ο τόπος.

  ΛΙΤΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Μέλος Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Ρεθύμνου

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 16:24 | Κανάκης Νικόλαος

  Η επιλογή των τοπικών Αντιπεριφερειαρχών από τα μελη του Π.Σ. έχει λογική.
  Η επιλογή ομως των θεματικών αντιπεριφερειαρχών ανάμεσα στους περιφερειακούς συμβούλους κινειται σε λάθος κατεύθυνση, αν θέλουμε να έχουμε αποδοτικούς υεσμούς και όχι ικανοποίηση πολιτικών και προσωπικών φιλοδοξιών. Προτιμότερο να θεσμοθετηθουν οι απολύτως απαραίτητες Θέσεις Γ.Διευθυντών ή ειδικών γραμματέων στις οποίες να επιλέγονται είτε δημόσιοι υπάλληλοι, που να έχουν σχετικά προσόντα είτε μετακλητοί υπάλληλοι με κάποια κριτήρια απόδοσης και όχι ψηφων.

 • Ας κάνουμε μια γενική τοποθέτηση πάνω στο διαπιστωμένο συμπέρασμα ως πραγματικότητα την οποία ολόκληρος ο πολιτικός κόσμος έχει παραδεχτεί, και αυτό αποτελεί το μείζον. Δηλαδή το έλλειμμα Δημοκρατίας που περιβάλει τους θεσμούς και την λειτουργία του Κοινοβουλίου καθώς και το έλλειμμα αντιπροσωπευτικότητας.

  Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, θα μπορούσε να αποτελέσει την θεραπαινίδα του ελλείμματος δημοκρατίας των θεσμών και πιθανώς τα συμπεράσματα αυτής της διαδικασίας κατά την εφαρμογή, αλλά και τώρα κατά την συζήτηση, να βοηθούσαν στην διαμόρφωση ενός νέου επιπέδου έκφρασης αντιπροσωπευτικότητας και δημοκρατικής λειτουργίας θεσμών και κοινοβουλίου.
  Αντ’ αυτού βλέπω να επαναλαμβάνεται ένα χρεοκοπημένο σύστημα αξιακών αρχών αντιπροσωπευτικότητας και εξουσίας, όπου η εξουσία εκλαμβάνεται ως εργαλείο υποταγής της αντιπροσωπευτικότητας στην «δημοκρατία» της εξουσίας. Δηλαδή στην « Δημοκρατία» που παράγει η εξουσία και που την διαχειρίζεται υπονομευτικά και καθεστωτικά επί της αρχής της αντιπροσωπευτικότατας διαμορφώνοντας έναν πυρήνα φυγοκεντρικών δυνάμεων όσων δεν «μετέχουν» της Δημοκρατίας της εξουσίας. Έτσι μπορούμε να «λεζαντάρουμε» Κινήσεις ή Τάσεις πολιτών ως αναρχικούς, υπονομευτές της Δημοκρατίας και των Θεσμών και πάει λέγοντας.
  Εδώ, η Δημοκρατία απογυμνώνεται και αποκτά μόνο λειτουργικά χαρακτηριστικά των μετεχόντων την εξουσία, διαμορφώνοντας τις μεταξύ τους σχέσεις ως προς την άσκηση εξουσίας επί των κοινωνιών, όπου η συγκρότησή τους σε μια ενιαία θεσμική κοινωνία αποκλείεται.
  Το έλλειμμα αντιπροσωπευτικότητας λοιπόν, στο παρών σχέδιο νόμου, εκλαμβάνεται ως λειτουργικό, μηχανιστικό πρόβλημα και όχι όπως θα έπρεπε να ισχύει στην πραγματικότητα, όπου η Δημοκρατία αποτελεί αξιακό, νομοτελειακό στοιχείο συγκρότησης και σύνθεσης των κοινωνιών που κατευθύνει την σύνθεση και την ενοποίηση των επιμέρους κοινωνιών σε μια θεσμική κοινωνία που αυτοδιαχειρίζεται την ύπαρξή της και ως εξουσία.
  Τι θα περίμενα να δω στο παρών σχέδιο νόμου:
  Την ΕΞΑΛΕΙΨΗ της εξουσιαστικής δικαιοδοσίας του Ενός ( Δημάρχου ή Περιφερειάρχη) να διορίζει τους Αντί, να διορίζει την Εκτελεστική Εξουσία, αντικαθιστώντας αυτήν την διαδικασία με την εκλογή από το σύνολο των εκλεγμένων Δημοτικών ή Περιφερειακών συμβούλων τους Αντιδημάρχους ή τους Αντιπεριφερειάρχες, καθιστώντας την αντιπροσωπευτικότατα εργαλείο στην, δια της Δημοκρατίας παραγωγής και άσκησης εξουσίας.
  Αντ’ αυτού βλέπω να αναπαράγεται το χρεοκοπημένο πολιτικό σύστημα της μοναρχίας του Πρώτου, ντυμένο με τα ρούχα μιας κάποιας Δημοκρατίας.
  Μέσα σε όλα αυτά η αποθέωση της Μοναρχίας του Πρώτου, έρχεται να ακυρώσει την εκφρασμένη δια της ψήφου, θέλησης της τοπικής Κοινωνίας, που η πολιτικής της σύνθεση θα επιθυμούσε το Τοπικό Αντιπεριφερειάρχη εκείνον που η Μοναρχία του Πρώτο ακυρώνει και στην θέση του επιλέγει τον σύμβουλο της αρεσκείας του και βεβαίως της ομοϊδεής κομματικής ένταξης.
  Ο Τοπικός Αντιπεριφερειάρχης πρέπει να εκλέγεται χωριστά από την εκλογή του Περιφερειάρχη και του Περιφερειακού Συμβουλίου.
  Άλλως το έλλειμμα δημοκρατίας και αντιπροσωπευτικότητας μεγεθύνεται και εκφυλίζεται κάθε έννοια δημοκρατική αντιπροσωπευτικής συγκρότησης και λειτουργίας των θεσμών αλλά και την σύζευξης θεσμών και τοπικής κοινωνίας, ελέγχου των θεσμών από την τοπική κοινωνία κλπ.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 21:44 | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ
  ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.
  ΜΠΡΑΒΟ ΠΟΥ ΤΟΛΜΗΣΑΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟ ΑΛΜΑ.
  ΜΗΠΩΣ ΟΜΩΣ ΣΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΕ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΟΥΣ;;;;
  ΔΙΟΤΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΤΕ ΠΑΛΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!!!!!!!! ΤΙ ΤΟΥΣ ΘΕΛΕΤΕ ΤΟΣΟΥΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧΕΣ.(ΜΟΝΟ ΤΕΤΟΙΟ ΤΙΤΛΟ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΑΚΟΜΑ)..ΠΕΡΙΦΕΡ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΛΠ.
  ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΠΑΛΙ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ;;;;;;;;;;;
  ΕΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΕΝΑ Ή 2 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟ, ΔΕΝ ΦΘΑΝΕΙ;;;;;;;;;;;;;;;;; ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ;;;
  ΒΛΕΠΕΤΕ ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΤΕ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ;;;
  ΑΝΕΝΕΡΓΟΥΣ.

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΔΕΧΤΗΚΑΜΕ ΜΕ ΧΑΡΑ,ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΥΤΩΣΟΥΜΕ ΕΞΟΔΑ, ΜΑΘΑΜΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΑΤΕ ΘΑ ΜΑΣ ΣΤΟΙΧΙΣΕΙ 2 ΔΙΣ € ΕΠΙΠΛΕΟΝ !!!!!

  ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΝΤΕΧΟΥΜΕ ΠΛΕΟΝ ΚΑΝΕΝΑ, ΜΑ ΚΑΝΕΝΑ, ΝΕΟ ΑΙΡΕΤΟ Ή ΜΗ, ΠΟΥ ΝΑ ΑΣΚΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΕΛΕΟΣ.. ΑΛΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ ΑΠΟ ΣΑΣ. ΒΑΛΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ… ΑΠΟ «ΚΟΥΜΑΝΤΑ» ΠΟΥ ΕΦΕΡΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΥΠΟΛΗΨΙΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ, ΕΧΟΥΜΕ ΧΟΡΤΑΣΕΙ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • Σύμφωνα με το άρθρο 36: «Στις συνεδριάσεις (της Εκτελεστικής Επιτροπής)…μπορεί να καλούνται και οι Διευθυντές». Κατά τη γνώμη μου, οι Διευθυντές θα πρέπει να είναι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, με δικαίωμα ψήφου ή τουλάχιστον αρνησικυρίας βασισμένης στη νομιμότητα ή μη της κάθε απόφασης.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 11:03 | Μάνια Μανιώτη

  Συμφωνώ με την κεντρική ιδέα και τους στόχους του νομοσχεδίου. Ο νέος διοικητικός χάρτης της Χώρας είναι απολύτως απαιτητός και αναγκαίος. Θέλω όμως να επισημάνω τα εξής:
  Οργανωτική δομή – αρμοδιότητες – έλεγχος
  • Η αναδιοργάνωση των περιφερειών πρέπει να γίνει με βάση σύγχρονες επιχειρησιακές οργανωτικές δομές, με απολύτως διαχωρισμένες αρμοδιότητες ανά τομέα, έτσι ώστε να γνωρίζουμε όλοι (κεντρική διοίκηση και πολίτες) ποιός κάνει τι και πότε και για ποιά αντικείμενα θα είναι υπεύθυνος και υπόλογος.
  • Υπάρχουν αρκετοί τοπικοί άρχοντες που κάνουν σωστά τη δουλειά τους αλλά υπάρχουν ακόμη περισσότεροι που δεν σέβονται τα χρήματα του πολίτη και μετατρέπονται, λόγω των αυξημένων αρμοδιοτήτων τους, σε ηγεμονίσκους των περιοχών που διοικούν. Πρέπει από σήμερα να οριστούν σαφώς οι επιπτώσεις που θα έχουν οι τελευταίοι προκειμένου να μην παίρνουν άφεση αμαρτιών με τη λήξη της θητείας τους.
  • Η προσωπική εμπειρία μου στην πρώτη και δεύτερη φάση μεταφοράς αρμοδιοτήτων από το κέντρο στην περιφέρεια πριν από 10-12 χρόνια ήταν απογοητευτική. Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες για 3-4 χρόνια σχεδόν δεν λειτουργούσαν αλλά ακόμη και σήμερα, όπως γνωρίζετε, ο βαθμός ικανοποίησης του πολίτη – πελάτη, που είναι απολύτως μετρήσιμος, δεν έχει φτάσει σε καλό επίπεδο. Προτείνω να τεθούν ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι και να δημοσιεύεται ετήσια ο βαθμός υλοποίησής τους.
  • Διαχειριστικές αρχές παντού και υποχρεωτικός ετήσιος οικονομικός έλεγχος (ή/ και έκτακτος) από ορκωτούς λογιστές, τα αποτελέσματα των οποίων θα δημοσιεύονται.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 00:30 | mesas

  είναι νομίζω το μόνο σημείο όπου αναφέρεστε στην Αττική
  θεωρω ότι η Αττική πρέπει να αποτελέσει μια μόνο οντότητα καθώς τα διάφορα θέματα που απασχολούν το λεκανοπέδιο απαιτούν συνολική αντιμετώπιση, πχ ΧΥΤΑ, σχέδια πόλεων, περιοχές-δρυμοί, μέσα μεταφοράς, πολιτική προστασία
  ειδικά η παλαιά διχοτόμηση (Αθήνα-υπόλοιπο) δεν θα πρέπει να συζητηθεί καθόλου όταν πχ η Αν.Αττική δέχεται τέτοια εισροή πληθυσμού ή η Δυτική εισροή συγκεκριμένων εταιρειών

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 23:28 | mesas

  ΚΑΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΑΜΙΣΘΙ

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 23:12 | mesas

  στο σημείο 37. θέτετε το έργο των Περιφερειαρχών-Αντιπεριφερειαρχών σε θέματα υψηλού επιπέδου, ενώ πχ σήμερα ο κάθε αντινομάρχης συνήθως ασχολείται κυρίως με τα αιτήματα των ψηφοφόρων του (εάν πήραν την άδεια οδήγησης, αν πάρουν άδεια λαϊκής, αν έχουν θέμα με το αυθαίρετο τους, αν τους έγραψε η αστυνομία κλπ κλπ)
  εφόσον επιθυμείτε να μην έχουν ιδιαίτερη ενασχόληση με «κοινά θέματα» θα πρέπει να φροντίσετε κάπως και γι’αυτό