• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης Σ. Κυπριώτης' | 14 Ιανουαρίου 2010, 11:38
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

    Σύμφωνα με το άρθρο 36: "Στις συνεδριάσεις (της Εκτελεστικής Επιτροπής)...μπορεί να καλούνται και οι Διευθυντές". Κατά τη γνώμη μου, οι Διευθυντές θα πρέπει να είναι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, με δικαίωμα ψήφου ή τουλάχιστον αρνησικυρίας βασισμένης στη νομιμότητα ή μη της κάθε απόφασης.