• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης Σ. Κυπριώτης' | 14 Ιανουαρίου 2010, 12:43

    Και στο θέμα της οικονομικής διαχείρισης η αναβάθμιση του ρόλου των στελεχών των δήμων θα μπορούσε να λειτουργήσει ευεργετικά. Θα πρέπει να απαιτείται η ενυπόγραφη σύμφωνη γνώμη του εκάστοτε προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας, για κάθε οικονομική συναλλαγή. Ο ίδιος θα πρέπει να εξαιρείται από τη διαδικασία του "εντέλλεσθαι". Προσθέτω και τη δική μου σύμφωνο γνώμη με το να υπάρχει on line έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης των δήμων από το ΥΠ.ΕΣ. Η τεχνολογία υπάρχει ήδη και με τον τρόπο αυτό μπορεί να υπηρετηθεί και η αρχή της διαφάνειας. Ο ηλεκτρονικός έλεγχος παρέχει τη δυνατότητα της άμεσης διεκπεραίωσης μίας υπόθεσης, οπότε δεν υπάρχει λόγος να διατηρούνται κάποια διχειριστικά προνόμια του δημάρχου ή της δημαρχιακής επιτροπής.