• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Δ.' | 15 Ιανουαρίου 2010, 00:20

    Καταρχάς, επιτέλους ένα μακρόπνοο σχέδιο στην ελληνική πολιτική ζωή, ένα σχέδιο που θέτει τα θεμέλια για την ανάπτυξη της ελληνικής Περιφέρειας. Για να καρποφορήσει ωστόσο, και να μην είναι άλλη μια τραγική παρωδία, όπως το σημερινό μοντέλο των αυτοδιοικητικών Νομαρχικών και των κρατικών αποκεντρωμένων Περιφερειών, θεωρώ οτι απαραίτητα είναι τα παρακάτω. - Να υπάρχουν μόνο αυτοδιοικούμενες Περιφέρεις και να καταργηθούν πλήρως οι κρατικές Περιφέρεις, με αλλαγή του Συντάγματος αν είναι απαραίτητο. - Να μεταφερθούν στις Περιφέρειες πολλές αρμοδιότητες, αυτό βέβαια προϋποθέτει οτι τα πρόσωπα που θα εκλέγονται Περιφερειάρχες θα είναι όσο το δυνατόν γίνεται υπερκομματικά και καταρτισμένα (αυτό για να αποφευχθούν τα παραδείγματα Δημάρχων-Νομαρχών απαίδευτων και ρουσφετολόγων). Ενδεικτικά οι αρμοδιότητες αυτές θα μπορούσαν να είναι: > η Αγροτική Πολιτική κάθε Περιφέρειας σε συνεργασία με το Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης. > Υποδομές-Μεταφορές: εθνικές οδοί (συντήρηση, εκμετάλλευση διοδίων), σχολεία (σχολικές υποδομές, συντήρηση, αναβάθμιση), ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, λιμάνια (όχι τα κεντρικά), αεροδρόμια (όχι τα κεντρικά), Διευθύνσεις Συγκοινωνιών. > Πολιτική Προστασία: τα τμήματα Τροχαίας να περάσουν στην αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη, τα Τμήματα Μεταναστών, οι Πυροσβεστικές Υποδομές. > Μεταναστευτική Πολιτική: να παραμείνει αυστηρά στην κρατική διοίκηση, γιατί απαιτείται κρατικός συντονισμός. > Παιδεία-Πολιτισμός: μικρά Μουσεία, Ινστιτούτα, περιφερειακά μορφωτικά ιδρύματα. > Τουρισμός-Έλεγχος Εμπορίου > Περιβάλλον: απόβλητα, εθνικά πάρκα κ.ά.