• Σχόλιο του χρήστη 'Ανδρέας Α. Οικονόμου' | 15 Ιανουαρίου 2010, 11:24

    Νομίζω ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει διευκρίνιση σχετικά με την διαχείριση του ΕΣΠΑ 2007-13 και συγκεκριμένα: -Οι 5 χωρικές ενότητες (υπερπεριφέρειες) θα συνχίσουν να υπάρχουν; Ποιός θα είναι ο ρόλος τους, το πλαίσιο λειτουργίας τους, σε σχέση με την νεα δομή των περιφερειών; Αν ναι, υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις με τον τρόπο, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που δημιουργήθηκαν. Παράδειγμα η χωρική ενότητα Ήπειρος - Θεσσαλιά - Στερεά Ελλάδα. 3 περιφέρειες που δεν "κλλάνε" με τίποτα μεταξύ τους. Η επιλογή ένταξης της Ηπείρου στην χωρική ενότητα «Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος» είναι λανθασμένη και επιπόλαιη. Και τούτο γιατί η περιφέρεια της Ηπείρου σε σχέση με τις άλλες δεν παρουσιάζει αναπτυξιακές ομοιότητες και συνεκτικότητα, όπως επίσης έχει διαφορετικά κοινωνικά, λειτουργικά, χωροταξικά και οικονομικά χαρακτηριστικά. -Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) σύμφωνα με απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης θα τα διαχειρίζονται οι 5 χωρικές ενότητες (υπερπεριφέρειες) και όχι οι 13 Περιφέρειες. Ισχύει; Νομίζω ότι ο σχεδιασμός και η διαχείριση των ΠΕΠ θα πρέπει να γίνεται από τις 13 περιφέρειες.