• Σχόλιο του χρήστη 'Ανδρέας Α. Οικονόμου' | 15 Ιανουαρίου 2010, 12:40

    Θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν οι προϋποθέσεις και τα προσόντα, ώστε κάποιος να έχει την δυνατότητα να αναλάβει την θέση και τα καθήκοντα του Συνηγόρου του Πολίτη. Σαφώς λοιπόν θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ευρείας αποδοχής, με άριστη επιστημονική κατάρτηση και εμπειρία. Όλες οι απόψεις του και οι αναφορές του να δημοσιοποιούνται και να αιτιολογούνται. Να αμοίβεται ικανοποιητικά (μισθός αντιπεριφερειάρχη) ώστε να υπάρχει ουσιαστικό κίνητρο.