• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΟΛΙΤΙΖΩ Κίνηση Πολιτών' | 18 Ιανουαρίου 2010, 12:06

    28 Είναι λάθος η αναφορά στην παράγραφο 1, τού άρθρου 102 τού Συντάγματος, διότι γράφει, μεν, οτι είναι επιτρεπόμενη η ανάθεση τής άσκησης κρατικών αρμοδιοτήτων, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά δεν γράφει πουθενά οτι επιτρέπει και την πλήρη κατάργηση τών ορίων τών μονάδων της και την ανασύνθεσή τους, βάσει τής όποιας κομματικής σκοπιμότητας, με πλήρη αγνόηση τής βούλησης τών κατοίκων τους....... Οσα προτείνονται για την Π.Α. καλύπτονται απο το άρθρο 101 και δεν χρειάζεται η επίκληση άλλων επιταγών, που ήδη έχουν παραβιασθεί βάναυσα στο παρελθόν..... Οσον αφορά στην επίτευξη τής πράσινης ανάπτυξης και στην συμμετοχή τού πολίτη, που εξαγγέλεται μεν, αλλά δεν διαφαίνεται απο πουθενά στο κείμενο, είναι σαφές οτι πρέπει να περιγραφούν αναλυτικά στην τελική μορφή τού Νομοσχεδίου, για να γίνουν αποδεκτά. 29 - 30 Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση μπορεί, πράγματι, να αποτελέσει τον βασικό πυλώνα τού αναπτυξιακού προγραμματισμού, και να καταστεί κομβικός ο ρόλος της, ως προς τα έργα και τις υποδομές, όπως επίσης και να μεταφερθούν αρμοδιότητες που ασκούνται σήμερα από κρατικές υπηρεσίες σε αυτήν. Αρκεί η πραγματική διάθεση και η επιδίωξη τής Κυβέρνησης να είναι το βάθεμα τής Δημοκρατίας, και οχι η κραταίωση τών εκάστοτε κυβερνώντων, με εξαφάνιση τού τοπικού αντιπροσώπου και τής επίλυσης επι τόπου των τοπικών θεμάτων, που επι αιώνες συγκροτούσαν την έννοια τής Τοπικής Αυτοδιοίκησης