• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΙΩΡΓΟΣ 18110' | 18 Ιανουαρίου 2010, 14:38

    Βάσει λογικής: 1.Οσο πιο μικρές είναι οι διοικητικές δομές μιας χώρας τόσο περισσότερο λειτουργεί η άμεση δημοκρατία αφού η γνώμη του κάθε πολίτη επήρεάζει κατά μεγαλύτερο κλάσμα τις αποφάσεις του αιρετού άρχοντα. 2.Όσο πιο μικρές είναι οι διοικητικές δομές μιας χώρας , τόσο περισσότερες είναι και άρα αφενός αυξάνεται το κόστος λειτουργίας τους και αφετέρου γίνεται δυσκολότερη η συνεργασία μεταξύ τους όπου αυτή χρειάζεται. 3.Η διαφθορά δεν φαίνεται να σχετίζεται ιδιαίτερα με την διοικητική υποδιαίρεση αλλά κυρίως εξαρτάται από άλλους παράγοντες (αρμοδιότητες,γραφειοκρατία, αοριστίες νομικού πλαισίου, έλλειψη παιδείας υπαλλήλων, ατιμωρησία κλπ) Επειδή κατά τη γνώμη μου, η ενίσχυση της άμεσης δημοκρατίας βαραίνει περισσότερο από τα όποια οικονομοτεχνικά οφέλη πιστεύω ότι θα έπρεπε να παραμείνει το υπάρχον μοντέλο διοικητικής διαίρεσης της χώρας με δύο προυποθέσεις : α)να ενισχυθεί τόσο σε επίπεδο αρμοδιοτήτων όσο και σε επίπεδο πόρων και β)να ενταχθούν σε αυτό όλοι οι χρήσιμοι νεωτερισμοι που εισάγει ο Καλλικράτης. Τέλος , χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο των δημάρχων για τυχόν αυθαιρεσίες (ειδικά σε προεκλογικές περιόδους παρατηρείται έξαρση βολέματος ημετέρων)