2. Η Επαναθεμελίωση των Δήμων

51. Στο πλαίσιο της Νέας Αρχιτεκτονικής επαναθεμελιώνεται η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση με λιγότερους και ισχυρότερους Δήμους, ανεξαιρέτως σε όλη τη χώρα, οι οποίοι χωροθετούνται με βάση αντικειμενικά (γεωγραφικά, δημογραφικά, αναπτυξιακά κ.ά.) κριτήρια, ικανοί να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις, να αξιοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία και μεθόδους διοίκησης και έτοιμοι να υποδεχθούν διευρυμένες αρμοδιότητες ιδίως από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις στους τομείς λ.χ. της παιδείας, της υγείας, της απασχόλησης, του περιβάλλοντος, των μεταφορών. Δήμοι ανοιχτοί στην κοινωνία, με δημόσια διαβούλευση για μείζονες αποφάσεις τους, με ενδοδημοτική αποκέντρωση και τοπικά έσοδα. Παράλληλα, υιοθετούνται σύγχρονα συστήματα λογιστικής διαχείρισης, δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας και διοίκησης ανθρώπινων πόρων. Οι νέοι δήμοι μπορούν να αναλάβουν σημαντικές πρόσθετες αρμοδιότητες με τους αναγκαίους πόρους για την άσκησή τους, καθώς και δημοσιονομικές ευθύνες.

52. Ο αριθμός των Δήμων σε όλη τη χώρα, με την εφαρμογή των κριτηρίων συνενώσεων περιορίζεται δραστικά και δεν θα υπερβαίνει τους 370. Συνεπώς η συγκρότησή τους σε πληθυσμιακά και χωρικά μεγαλύτερες γεωγραφικές μονάδες, διευκολύνει την ανάπτυξη ενός ισχυρότερου διοικητικού συστήματος, που ικανοποιεί δύο κυρίως στόχους: Οι Δήμοι αποτελέσουν έτσι ισχυρές μονάδες τοπικής ανάπτυξης και ταυτόχρονα εξελίσσονται σε αποτελεσματικούς διαχειριστές υπηρεσιών, ιδίως στην καθημερινή ζωή των πολιτών και στην ποιότητά της. Σε αυτή τη λογική η μείωση του αριθμού των Δήμων συμπεριλαμβάνει για πρώτη φορά και το σύνολο της Αττικής (σήμερα 102 δήμοι και 20 κοινότητες) και της Θεσσαλονίκης (45 δήμοι).

 • Νησιωτικότητα – Ορεινότητα
 • Δίνουμε Υπόσταση στο Χωριό και στη Γειτονιά
 • Περιορίζονται Δραστικά τα ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ των ΟΤΑ
  • 25 Ιανουαρίου 2010, 23:44 | Ελισάβετ Κυριαζή – ΄Αλλισον

   Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

   Από τη στιγμή που το εγχείρημα «Καλλικράτης» συνδέεται και με την πράσινη ανάπτυξη θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ΠΩΣ οι κεντρικές πολιτικές για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, υιοθετούνται, περνούν, διηθούνται, διαθλώνται στο μικροχωρικό επίπεδο (μικρότερο της Περιφέρειας) και την κοινωνία του.
   Έχουν γίνει μελέτες/ έρευνες προς την κατεύθυνση αυτή;

   Ο «Καλλικράτης» στη σημερινή του δομή φαίνεται ότι επιφυλάσσει στο ΔΗΜΟ περισσότερο το ρόλο του «αποτελεσματικού διαχειριστή υπηρεσιών» παρά της «ισχυρής μονάδας τοπικής ανάπτυξης» (σελ.23 του κειμένου της Διαβούλευσης).
   Από την ερευνητική μου εμπειρία πάνω σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης (LEADER)μπορώ να πω ότι το ζήτημα της τοπικής ανάπτυξης είναι εξαιρετικά πολυσύνθετο, πολυεπίπεδο και πολυπρόσωπο για να μπορέσει να εξασφαλισθεί με τη διοικητική και μόνο, έστω και δημοκρατική, αποκέντρωση.

   Με τιμή
   Ελισάβετ Κυριαζή – ΄Αλλισον

  • 25 Ιανουαρίου 2010, 22:11 | Έλενα Πολυκάρπου

   Μία πρόταση έχοντας μιλήσει με αρκετούς δημάρχους:
   «Οι υπάρχοντες δήμαρχοι – για να υπάρξει ομαλή μετάβαση στον καλλικράτη – θα πρέπει να αναλαμβάνουν το ρόλο των χωρικών ή γεωγραφικών αντιδημάρχων»

   Με Εκτίμηση

  • 25 Ιανουαρίου 2010, 22:22 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΛΛΗΣ

   Αγαπητοί,

   Το γεωγραφικό και πληθυσμιακό μέγεθος των δήμων δεν σημαίνει και απαραίτητα ισχυρούς δήμους. Ισχυροί δήμοι σημαίνει να δίνουμε αρμοδιότητα και πόρους (όχι μόνο χρηματικούς). Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία κ.α) οι μικροί δήμοι είναι και ισχυροί!
   Στο σχέδιο Καλλικράτις παίζει σημαντικό ρόλο η νησιωτικότητα και η ορεινότητα των δήμων, γεγονός που σημαίνει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και στις νησιωτικές περιοχές της Αττικής οι οποίες έχουν σημαντικό βαθμό νησιωτικότητας, ορεινότητας με πολλούς μικρούς οικισμούς (π.χ. Μέθανα, Τροιζήνα).
   Οι περιοχές αυτές με έντονη την περιφερειακή ανισότητα έχουν ενταχθεί σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα εξαιτίας της ιδιαιτερότητας τους αυτής.
   Τέλος, θα πρέπει να λάβουν ιδιαίτερης προσοχής οι λουτροπόλεις εθνικής σημασίας μίας και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στον εναλλακτικό τουρισμό όσο και στην τοπική ανάπτυξη των περιοχών αυτών.

   Με Εκτίμηση,

   Χρήστος Λ. Πάλλης
   Δήμαρχος Μεθάνων

  • 25 Ιανουαρίου 2010, 20:58 | ΛΠ

   1.Στους νέους Δήμους πρέπει να είναι δυνατή η προσπελασημότητα μεταξύ των σημερινών Δήμων και της έδρας του νέου Δήμου καθώς και των σημερινών Δήμων που συνενώνονται.

   2.Οι νέοι Δήμοι να περιέχουν και Αστικό και Αγροτικό και Ορεινό όγκο και να αποτελούν την συνένωση τεσσάρων με πέντε σημερινών Δήμων.

  • 25 Ιανουαρίου 2010, 19:24 | Πρωτοβουλία Πολιτών Αυτοδιοικητικής Συνένωσης Δήμων Ανατολικού Ψηλορείτη

   Πρωτοβουλία Πολιτών Αυτοδιοικητικής Συνένωσης
   Δήμων Ανατολικού Ψηλορείτη

   Κύριε Υπουργέ,

   Κυρίες και Κύριοι,

   Αναγνώστες & Συντελεστές της διενεργούμενης Δημόσιας Διαβούλευσης,

   Συμπολίτες & Συντοπίτες,

   Στην ανάπτυξη της Νέας Αρχιτεκτονικής για μια σύγχρονη οργάνωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η συνειδητοποιημένη συνένωση και συνύπαρξη των Δήμων καλείται να συμβάλλει στο διττό στόχο που έχει τεθεί, αφενός την παρουσία των Δήμων ως Διοικητικών Μονάδων ικανών να συνεισφέρουν στην Τοπική Ανάπτυξη και αφετέρου της εξασφάλισης μιας αποτελεσματικής εξυπηρέτησης των Δημοτών και Κατοίκων τους. Οι όροι για την επιτυχή πραγματοποίηση αυτών των στόχων, ιδιαίτερα στο ορεινό συγκρότημα του Ψηλορείτη εξαρτάται από το σχεδιασμό και τη συνεργασία της Κεντρικής Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης και την αποδοχή από την Κοινωνία των Πολιτών, ενός ικανοποιητικού πλαισίου συνύπαρξης.

   Οι πέντε Δήμοι του Ανατολικού τμήματος του Ψηλορείτη, εντός του Νομού Ηρακλείου, διαθέτουν τα απαραίτητα στοιχεία για να συνενωθούν σε ενιαίο Δήμο, με βάση την υπό κατάρτιση συγκρότηση νέων Δήμων και την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης.

   Τους Δήμους του Ανατολικού Ψηλορείτη ενώνει η γεωγραφία και χωροταξία της οικονομικής δραστηριότητας και της κοινωνικής ζωής, η κοινή ιστορία, η πολιτιστική παράδοση, τα κοινά ήθη και έθιμα, το ιδιαίτερο περιβάλλον του ορεινού χώρου και ασφαλώς τα κοινά προβλήματα που αναζητούν την επίλυσή τους.

   Οι Δήμοι Γοργολαϊνη, Ζαρού, Κρουσώνα, Ρούβα και Τυλίσου αποτελούν τα συνδετικά και συνεκτικά στοιχεία του ανατολικού τμήματος του ορεινού συγκροτήματος του Ψηλορείτη.

   Εκτός όμως του στοιχείου της Ορεινότητας που έχουν οι Δήμοι αυτοί τους συνδέει ένδοξη Ιστορία από την εποχή της Οθωμανικής παρουσίας έως και την εποποιΐα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και της αντίστασης κατά των Ναζιστών κατακτητών της περιόδου 1941-1945. Οι οικισμοί Δαμάστα, Σάρχος, Βορίζα είναι μαρτυρικά χωριά τα οποία δικαίως αναγνώρισε η Ελληνική Πολιτεία, όπως και ο Κρουσώνας αναγνωρίστηκε ως ιστορικός οικισμός.

   Ως συνέπεια της Νέας Αρχιτεκτονικής η αναπτυξιακή πορεία του Ψηλορείτη θα λάβει μόνιμα χαρακτηριστικά. Είναι σκόπιμο και συνετό να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε αυτά τα μόνιμα χαρακτηριστικά να ωφελήσουν στη συνύπαρξη των νέων ορίων και να συνεισφέρουν στην οικονομική προοπτική και την κοινωνική ζωή που εδράζεται στους πρόποδες και τα όρη του Ψηλορείτη.

   Η δημιουργία ενός Δήμου Ανατολικού Ψηλορείτη που θα εμπεριέχει τους Δήμους Γοργολαϊνη, Ζαρού, Κρουσώνα, Ρούβα και Τυλίσου (σύμφωνα με τα ισχύοντα διοικητικά όρια τους) εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για μια τοπική ανάπτυξη που θα ενσωματώνει πολιτικές ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, οργανωμένης αγροτικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας, ελεγχόμενης πολιτική πράσινης ανάπτυξης, εξασφαλίζοντας τις αναγκαίες συνθήκες και τον απαιτούμενο σεβασμό προς την ορεινότητα του τοπίου και του περιβάλλοντος, διαμορφώνοντας από κοινού τα συνδετικά στοιχεία που θα ενισχύσουν την πορεία του μελλοντικά ενιαίου Δήμου.

   Αυτή η πρωτοβουλία που έχει ως στήριγμα της τη βούληση των απλών πολιτών αποτελεί τη βάση ενός εγχειρήματος μεγάλης Ιστορικής σημασίας. Η επιτυχία της εφαρμογής του Προγράμματος Καλλικράτης θα είναι η επιδίωξη της ευρύτερης δυνατής συναίνεσης στη χωροθέτηση και διαμόρφωση των νέων Δήμων και η παρούσα Πρωτοβουλία για την Αυτοδιοικητική Συνένωση των Δήμων του Ανατολικού Ψηλορείτη εκφράζει αυτή την κοινή βούληση συνύπαρξης, σήμερα και στο μέλλον.

   Με εκτίμηση,

   Τα μέλη και οι υποστηρικτές της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αυτοδιοικητικής Συνένωσης Δήμων Ανατολικού Ψηλορείτη

  • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΟΥΡΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

   Με το πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» επιχειρείται ο συνολικός επανασχεδιασμός των επιπέδων διακυβέρνησης της χώρας.
   Η νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με το κείμενο δημόσιας διαβούλευσης είναι κατ’ αρχήν αποδεκτή στο ιδεατό της κομμάτι καθόσον προσβλέπει σε ένα κράτος δικαιότερο και αποτελεσματικότερο. Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο ως άνω κείμενο, αυτά συνάδουν σε μεγάλο βαθμό με τις προτάσεις των οργάνων μας, την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθώς και την απόφαση του συνεδρίου της Κυλλήνης, οι γενικές κατευθύνσεις του οποίου επιβεβαιώθηκαν με την απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου στην Αθήνα στις 18-20/01/2010. Τολμώ να συμπληρώσω ότι το κείμενο διαβούλευσης πραγματεύεται με ριζοσπαστικό και καινοτόμο τρόπο θέματα που αφορούν στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, τον Συνήγορο του Πολίτη και της επιχείρησης, την εξυπηρέτηση του Πολίτη (Δημοτικό e K.E.Π., κάρτα δημότη), την διαφάνεια καθώς και τα κριτήρια των συνενώσεων.
   Στο πλαίσιο της γενικότερης κινητοποίησης των αυτοδιοικητικών και κρατικών παραγόντων, επιτρέψτε μου να παραθέσω τους προβληματισμούς μου, καθώς και να διατυπώσω κάποιες προτάσεις-θέσεις που θεωρώ απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία και των δύο βαθμίδων αυτοδιοίκησης:
   ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

   ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
   Η πρόταση του Υπουργείου για τον αριθμό των νέων περιφερειών, που θα αποτελούν τον β΄ βαθμό αυτοδιοίκησης, κάνει λόγο για δεκατρείς (13), θέση που μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Βασικό κριτήριο της νέας μεταρρύθμισης αποτελεί η δημιουργία ισχυρών διοικητικών ενοτήτων με χρηστή διοίκηση και σημαντική αναπτυξιακή προοπτική. Η δημιουργία Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων αντίστοιχων σε αριθμό και γεωγραφική έκταση με τις σημερινές 13 διοικητικές περιφέρειες σε τίποτε δεν εξυπηρετεί την δημιουργία ενός σύγχρονου συστήματος διακυβέρνησης καθώς αρκετές από αυτές δεν έχουν πληρούν κανένα κριτήριο για να παραμείνουν, απεναντίας δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην ανάπτυξη των περιφερειών.
   Ειδικότερα στην περιοχή αρμοδιότητάς μας, θεωρούμε ότι είναι αδιανόητο και υποκρύπτει σκοπιμότητες, τοπικές & κομματικές, η δημιουργία δύο περιφερειών στην Πελοπόννησο. Το «μόρφωμα» αυτό που προτείνεται προς ικανοποίηση των αξιώσεων των επί σειρά ετών πολιτικών της Τρίπολης, σε καμία περίπτωση δεν θα λειτουργήσει ως πυλώνας ανάπτυξης. Το «νησί του Πέλοπα» πρέπει να γίνει μια ενιαία και αδιαίρετη περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Επίσης προτείνω, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων να καταργηθεί και νησιά με αυτοδιάθεση να ενταχθούν στις Περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδας, ήτοι η Ζάκυνθος στην Πελοπόννησο, η Κεφαλονιά & η Ιθάκη στη Στερεά Ελλάδα, η Λευκάδα και η Κέρκυρα στην Ήπειρο.
   Κύριοι, όλοι γνωρίζουμε καλή γεωγραφία, απαραίτητη προϋπόθεση για τον ορθό εδαφικό προσδιορισμό των νέων περιφερειακών αυτοδιοικήσεων. Οι Περιφέρειες πρέπει να είναι οι παρακάτω:
   Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία, Θράκη και Κρήτη, δηλαδή 7, όσες και οι κρατικές αποκεντρωμένες περιφέρειες, εκτός των περιφερειών Λεκανοπεδίου Αττικής & Θεσσαλονίκης.
   Ήρθε η ώρα η Κυβέρνηση και ο αρμόδιος Υπουργός με την νέα αρχιτεκτονική να κάνει το κράτος «κάλος ωραίο» όπως ο Καλλικράτης τα έργα του, αποκαθιστώντας τα παράλογα μορφώματα των υπαρχόντων Περιφερειών.

   ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

   Όσον αφορά στο σύστημα της περιφερειακής διακυβέρνησης, διαφωνώ με τον όρο «Αντιπεριφερειάρχης», ο οποίος επιλέγεται από τον Περιφερειάρχη, καθώς και με την διάκριση θεματικού και τοπικού και προτείνω την άμεση εκλογή του Αντιπεριφερειάρχη από τον λαό. Ειδικότερα, ο πρώτος σύμβουλος σε σταυρούς του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού που προέρχεται από την καταργούμενη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση να καταλαμβάνει την θέση του τοπικού Αντιπεριφερειάρχη και να ονομάζεται Νομάρχης του τέως Νομού. Αναφορικά με τους θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες να τους ορίζει ο Περιφερειάρχης και να ονομάζονται Αντιπεριφερειάρχες, οι δε περιφερειακοί σύμβουλοι να ονομάζονται περιφερειακοί βουλευτές.
   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

   ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
   ~ Κατάργηση του τοπικού Αντιδημάρχου και ορισμός από τον Δήμαρχο μόνον των θεματικών Αντιδημάρχων,
   ~ Οι τοπικοί Αντιδήμαρχοι να ονομάζονται «Δήμαρχοι» με γεωγραφικό προσδιορισμό την ονομασία του συνενωμένου δήμου, και να έχουν τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο κείμενο διαβούλευσης.
   ~ Ο Δήμαρχος του νέου δήμου να ασκεί τις καταστατικές και εκτελεστικές αρμοδιότητες που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η ονομασία του όμως να είναι «Πρόεδρος Δημοτικής Περιφέρειας» και όχι Δήμαρχος.
   ~ Προτείνουμε και στην περίπτωση ακόμη των τοπικών διαμερισμάτων με πληθυσμό κάτω από 500 άτομα να συγκροτούνται τριμελή συμβούλια και όχι να εκλέγεται ένας μόνο τοπικός αντιπρόσωπος. Επίσης, οι πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων να συμμετέχουν σε συνεδριάσεις στην έδρα του τέως Δήμου υπό την Προεδρεία του Δημάρχου του τέως Δήμου (τοπικός Αντιδήμαρχος σύμφωνα με το κείμενο δημόσιας διαβούλευσης) προβαίνοντας στη λήψη αποφάσεων για θέματα των τοπικών διαμερισμάτων και να εισηγούνται σχετικά. Προκειμένου να επιτευχθεί ο εκ του σύνεγγυς συντονισμός, τις αποφάσεις του οργάνου αυτού να τις μεταφέρει ο Δήμαρχος στο δημοτικό συμβούλιο.

   ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
   Τις αρμοδιότητες για την αντιμετώπιση τοπικής εμβέλειας προβλημάτων προτείνουμε να τις έχει ο Δήμαρχος του τέως Δήμου (τοπικός Αντιδήμαρχος σύμφωνα με το κείμενο δημόσιας διαβούλευσης) και όχι ο Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου, για λόγους καλύτερου συντονισμού, προγραμματισμού και αποτελεσματικότερης διοίκησης.

   ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
   Διαφωνούμε με την κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου με βάση τον πληθυσμό των προς συνένωση δήμων και προτείνουμε το παρακάτω σύστημα:

   ~ Ενιαίο ψηφοδέλτιο (κατά συνδυασμό) για όλους τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους προκειμένου να εκλέγονται από το σύνολο του εκλογικού σώματος του νέου δήμου.
   ~ Υποχρεωτική κατανομή τουλάχιστον τριών εδρών ανά συνενωμένο δήμο. Τις έδρες θα καταλαμβάνουν αναλογικά οι πλειοψηφούντες υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι των ψηφοδελτίων.
   ~ Ο πρώτος σε ψήφους δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφούσας σε όλο το δήμο παράταξης του τέως δήμου θα καταλαμβάνει τη θέση του Δημάρχου του τέως δήμου. Για την διασφάλιση της αντιπροσώπευσης όλων των συνενωμένων δήμων στο δημοτικό συμβούλιο και την δημοκρατική κατοχύρωση του δημάρχου του τέως δήμου.
   ~ Το ως άνω εκλογικό σύστημα να ισχύει και στα τοπικά συμβούλια.

   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΝΩΣΕΩΝ
   Εκτιμούμε ότι η αναφορά του Υπουργού για την δημιουργία 370 νέων πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. ήταν ατυχής και ακυρώνει τη διαβούλευση και αυτοδιάθεση των τοπικών κοινωνιών & των οργάνων της.
   Συμφωνούμε με τα κριτήρια των συνενώσεων, βάσει των οποίων θα προκύψει με επιστημονική μέθοδο το άριστο μέγεθος των Ο.Τ.Α. και ο συνολικός αριθμός αυτών. Όσον αφορά στο νομό Μεσσηνίας, η βούληση των τοπικών κοινωνιών αναδεικνύει ότι ένα σχήμα που θα υποδεικνύει έως και 10 πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. σε σύνολο 31 που υπάρχουν σήμερα, θα είναι αποδεκτό από τις κοινωνίες και δίκαιο για τη σωστή εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης».

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
   Για την οικονομική αυτοτέλεια των νέων Ο.Τ.Α. προκειμένου να ασκήσουν αποτελεσματικά τις νέες αρμοδιότητες, είναι αναγκαίο η κυβέρνηση να προχωρήσει σε φορολογική μεταρρύθμιση σύμφωνα με το Σύνταγμα. Χρειάζεται ριζική αναδιάρθρωση του ν. 1828/89 και συνεπώς των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που διατίθενται. Ναι μεν η σύνδεση των πόρων της αυτοδιοίκησης με τον Φ.Π.Α. και τον Φ.Α.Π. αποτελεί θετικό βήμα για τον εξορθολογισμό των εσόδων, πλην όμως είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει διαχωρισμός των αστικών δήμων του λεκανοπεδίου Αττικής και της Θεσσαλονίκης, δηλαδή των δήμων μεγάλων αστικών κέντρων, με τους δήμους που χαρακτηρίζονται ορεινοί, μειονεκτικοί, νησιωτικοί, Ανοιχτές Πόλεις κλπ.
   Συμπερασματικά λοιπόν, δεν είναι δυνατόν οι ανωτέρω κατηγορίες δήμων να αντλούν από το ίδιο καλάθι των πόρων τα ίδια ποσοστά. Χρειαζόμαστε την κατανομή των πόρων με αντικειμενικά κριτήρια, που θα εξασφαλίζουν το ελάχιστο κόστος λειτουργίας του κάθε δήμου και θα προτάσσουν την ισονομία σύμφωνα με τις ανάγκες. Για παράδειγμα είναι αδιανόητο με ίδια κριτήρια να γίνεται η κατανομή των πόρων στο δήμο Γλυφάδας αλλά και στον αγροτικό δήμο Θουρίας.

   Πέρα από κάθε αμφισβήτηση το πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» αποτελεί ένα υψίστης σημασίας μακρόπνοο εγχείρημα για τον εκσυγχρονισμό της σημερινής δημόσιας διοίκησης (κεντρικής και αυτοδιοίκησης).

   Ο Δήμαρχος Θουρίας Ν. Μεσσηνίας,
   Γεώργιος Σκαλαίος

  • 25 Ιανουαρίου 2010, 11:18 | Ενεργός Πολίτης

   Σαν Έλληνα πολίτη με θλίβει βαθύτατα όταν διαβάζω σχόλια που προσπαθούν να διαχωρήσουν τις τοπικές κοινωνίες σε καλές και κακές.
   Αναρωτιέμαι τι έχουν να χωρήσουν δύο γειτονικοί δήμοι; Τι έχουν να χωρήσουν πάνω σε ένα νησί δύο κοινότητες; Αντί να κοιτάξουν αυτά που μπορούν να τους ενώσουν και να προχωρήσουν σαν τοπική κοινωνία μαζί, προσπαθούν να υποβαθμίζουν τους ίδιους τους συμπατριώτες τους -έστω και άθελα τους- αλλά στο τέλος αυτό επιτυγχάνουν.
   Αυτός ο ατομικισμός δυστηχως μας έχει φτάσει σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε σαν χώρα σήμερα. Ο φόβος του να συνηπάρξουμε με τον δίπλα μας δείχνει φόβο και έλληψη επιχειρημάτων.

   Η ανάπτυξη θα έρθει συλλογικά και όχι μεμωνομένα. Ας ελπίσουμε ότι το σχέδιο καλλικράτης θα βάλει τις βάσεις ώστε τέτοια φαινόμενα τις ελληνικής κοινωνίας (ειδικά στην επαρχία και στα νησιά) να εκλείψουν.
   Τέτοιες νοοτροπίες δεν χωρούν στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία γιατί γεννούν φαινόμενα απομόνωσης – ξενοφοβίας και πολλές φορές και ρατσισμού. Αυτοί που θέλουν να ζουν στις κατά τα άλλα «ανοικτές» κοινωνίες πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν ζούμε στην εποχή του μεσαίωνα, ούτε χρειάζονται «τείχοι» για να προστατευθούν από τις επιδρομές των βαρβάρων.

   Ευχαριστώ για την φιλοξενία
   Μ. Καραγίάννης
   Κοινωνιολόγος

  • 25 Ιανουαρίου 2010, 09:45 | Sokratis Kefalogiannis

   «…Η αυτοδιοίκηση συνιστά και συνίσταται από Κοινωνική Λειτουργία. Είναι οι ανθρώπινες σχέσεις, είναι η διαδρομή στην ιστορία (ανθρώπων, τόπων), είναι η δημιουργία πολιτισμού, είναι η δημιουργία αξιών κοινωνικής συμβίωσης. Και όλα αυτά είναι Κοινότητες Ανθρώπων.
   Επομένως, αυτό που θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν πάντα , σε ότι γίνεται γύρω από την αυτοδιοίκηση είναι αυτό το πολιτικό στοιχείο, δηλαδή πώς οι άνθρωποι που ζούν στον ίδιο τόπο,στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν κοινά προβλήματα, θα μπορούν να έχουν αυτήν την δυνατότητα. Δηλαδή τη διατήρηση της αυτοδιαχείρισης του τόπου τους, των προβλημάτων τους, των σχέσεών τους, τη διαμόρφωση των συμπεριφορών τους, δηλαδή τη διαμόρφωση της δικής τους μικρής κοινωνίας. Επομένως , όλα τα υπόλοιπα ,δηλαδή ποιοί άνθρωποι , ποιοί τόποι , πόσα χρήματα, ποιά μέσα- υπηρεσίες) αυτό το στόχο θα εξυπηρετούν, είναι δηλαδή δευτερεύοντα ζητήματα (ο τρόπος καθορίζει το αποτέλεσμα), έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται…» απο το κείμενο ενός ανθρώπου που έχει ζήσει τα πράγματα απο κοντά.

   «…Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε την προσπάθεια για αποκέντρωση ως τον αέναο αγώνα με τρεις στόχους:
   Πρώτο: Να επιστραφεί η πολιτική εξουσία σ’ αυτούς που τη συνθέτουν, δηλαδή τους πολίτες.
   Δεύτερο: Να κατανεμηθεί η οικονομική εξουσία που την νεμόταν η ολιγαργία, σ’ αυτούς που τη δημιουργούν με το μόχθο τους (εργαζόμενοι, παραγωγοί) και
   Τρίτο: Να μεταβληθεί ο άνθρωπος από αντικείμενο εκμετάλλευσης σε υποκείμενο των κοινωνικών εξελίξεων …» (από το πρόλογο του Γ. Γεννηματά στο βιβλίο «Τοπική αυτοδιοίκηση και κοινωνία»).

  • 24 Ιανουαρίου 2010, 23:03 | Κωσταντίνα Σιόντα

   Μια εκτίμηση για το πρόγραμμα “Καλλικράτης”, συνολικά.
   Η αναξιοπιστία των πολιτικών υποσχέσεων και η έλλειψη όποιασδήποτε συμμετοχής τού πολίτη στη διαχείριση και τον έλεγχο τής Εξουσίας, έχει οδήγησει τον Ελληνα να αισθάνεται εχθρικά, απέναντι στο ίδιο το δικό του κράτος. Αυτή η στάση του είναι η πηγή τής όλης οικονομικής κρίσης. Ο επιχειρηματίας φοροδιαφεύγει, ο δημόσιος υπάλληλος υποαπασχολείται και η Πολιτεία όλο και δανείζεται, ενώ οι Ελληνες, ως άτομα, όλο και περισσότερο ευημερούν.
   Βασικός στόχος όλων τών νομοσχεδίων αυτής τής Κυβέρνησης, που θέλησε να αναλάβει την ευθύνη τής αντιστροφής αυτής τής σχέσης, να συμβάλουν, δηλαδή, όλοι οι Ελληνες, στο μέτρο που αναλογεί στην πραγματική οικονομική επιφάνεια τού καθενός, για να αποτραπεί ο άμεσος κίνδυνος πλήρους οικονομικής κατάρρευσης τής χώρας μας, πρέπει να είναι η ενίσχυση τής αξιοπιστίας τής ίδιας και της εμπιστοσύνης τού πολίτη στις ενέργειές της.
   Αυτό θα επιτευχθεί μόνο με την καθαρότητα τών στόχων, τήν αλήθεια τών επιχειρημάτων και την ειλικρίνια τού διαλόγου. Το νομοσχέδιο Καλλικράτης, όμως, το τόσο βασικό για την ορθοπόδηση τής Πολιτείας, είναι γεμάτο ανειλικρίνεια όσον αφορά στον δήθεν σκοπό του, περί ενίσχυσης τής Αυτοδιοίκησης, και υποκρισία στον διάλογο. Με την χρησιμοποίηση μιάς νέας «ευήκοης και εύπεπτης», αλλά εντελώς παραπλανητικής, ορολογίας οι σχεδιαστές της νέας αρχιτεκτονικής κατασκεύασαν ένα «καλλιμάρμαρο» τάφο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο όλος τρόπος παρουσίασής του είναι πανομοιότυπος με εκείνον τού «Οι Βάσεις φεύγουν», όταν η τότε κυβέρνηση οριστικοποιούσε την παραμονή τών αμερικανικών Βάσεων στην Ελλάδα. Τώρα, προβάλλεται το σύνθημα τής «επαναθεμελίωσης τής Αυτοδιοίκησης», όταν με το περιεχόμενο αυτού τού προγράμματος, καταργείται τυπικά και ουσιαστικά κάθε ίχνος που ;έχει απομείνει απο τήν έννοια τής Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως θεσμού παράλληλου με την Κυβέρνηση, εποπτευομένου μόνον απο αυτήν όπως ορίζει το Σύνταγμα και όχι υποταγμένου στο θέλημα της όπως προτείνει ο «Καλλικράτης».
   Θα είναι πολύ ωφελιμότερο εθνικά, εαν ειπωθεί ευθέως και ειλικρινά αυτό που φαίνεται να πιστεύεται απο τούς συντάκτες τού ν/σ Καλλικράτης, οτι δηλαδη οι συνθήκες διακυβέρνησης τής Χώρας άλλαξαν και η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ένας ξεπερασμένος θεσμός. Ας καταργηθούν, λοιπόν, οι αιρετοί, ας στήσουν μια οργανωμένη πυραμίδα τεχνοκρατών, χωρίς χαμένες ώρες δήθεν δημοκρατικών διαλόγων σε ατέλειωτα συμβούλια, αφού πιστεύουν οτι έτσι θα αποκτηθεί μια αποτελεσματική Διοίκηση, η οποία θα επιτύχει την ανάπτυξη τής Ελλάδας.
   Εαν αισθάνονται την ανάγκη δημοκρατικής νομιμοποίησης, αντί επαναλάμβάνομενες εκλογές για την ανάδειξη συμβουλίων και παρασυμβουλίων, με προδιατεταγμένες κομματικές αποφάσεις, ας οργανώσουν ένα δημοψήφισμα, τού οποίου το αποτέλεσμα θα είναι ασφαλώς θετικό, αφού και η Ν.Δ. συμφωνεί οτι η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι το τρίτο επίπεδο τής Δημόσιας Διοίκησης.
   Εξ άλλου, το πολιτικό σύστημα τών 170 χρόνων ελεύθερης ζωής μας ως κράτος, δεν φρόντισε να διαπαιδαγωγήσει τούς Ελληνες να εξελιχθούν απο υπήκοοι, που τα περιμένουν όλα απο το «Κράτος», σε πολίτες που έχουν ανάγκη να συμμετέχουν στην διαχείριση και στον έλεγχο τής εξουσίας. Το βόλευε να παραμείνουν υποτακτικοί. Στη μεγάλη πλειοψηφία τους, λοιπόν, παραμένουν υπήκοοι, τής ίδιας τής Πολιτείας, χωρίς ενεργητικά πολιτικά δικαιώματα, έτοιμοι να δεχθούν ο,τι τα κόμματα τούς υποδείξουν. Δεν πρόκειται, επομένως, να υπάρξουν ουσιαστικές κοινωνικές αντιδράσεις. Ας σκεφθούν, όμως, λίγο περισσότερο οι αντιπρόσωποι τού Λαού στην Βουλή, την βαρειά ιστορική ευθύνη που αναλαμβάνουν με την ψήφιση ενός τέτοιου Νόμου. Οι Δυτικοευρωπαίοι, που κρατούν και διαχειρίζονται, ως δημότες τής Τοπικής Αυτοδιοίκησης,, χωρίς κυβερνητικούς πατρώνες, το 20% τού εθνικού τους προυπολογισμού, δεν φαίνεται να έχουν τα δικά μας διοικητικά και οικονομικά χάλια…

  • 24 Ιανουαρίου 2010, 22:34 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

   Κυριε Υπουργε
   Κυριοι που ασχολειστε με την νεα αυτοδιοικητικη αναδιαρθωση συμφωνα με το σχεδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ,παραγοντες και παραγοντισκοι,πολιτικοι και πολιτικαντιδες,ολοι εσεις οι δηθεν και οι κυριλε αφηστε την πλακα και τα παιχνιδακια.Ο κοσμος δεν ειναι αγελη να τον μεταφερεται οπου εσεις θελετε γιατι ετσι σας εξυπηρετει.Τα σχεδια που επεξεργαζεστε αφηστετα στα συρταρια πριν ειναι αργα για εσας και πριν ειναι αργα για τον κοσμο .

   Μιλαω φισικα για τα σχεδια ενσωματωσης στο ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ των
   ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
   ΚΑΤΩ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
   ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
   ΓΑΒΡΟΛΙΜΝΗΣ
   ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ
   ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΑΣ

   ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΕΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

   ΤΑ ΕΝΛΟΓΩ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΗΚΑΝ-ΑΝΗΚΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟ

   Καθε αλλη ενεργεια σημαινει πολεμος και στον πολεμο θα υπαρχουν θυματα.Παντως θυματα δεν θα ειμαστε εμεις.

   Απο το 1219 που υπαρχουν γραπτες πληροφοριες ανηκαμε στην ΝΑΥΠΑΚΤΟ

   Τα ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ των παραπνω Δημοτικων Διαμερισματων πηραν ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ να ζητησουν την συνενωση τους με τον νεο Δημο Ναυπακτου
   Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΑΛΚΕΙΑΣ πηρε ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ να ζητησει συνενωση με τον νεο Δημο Ναυπακτου.
   Ολοι οι ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ=ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ-ΦΟΡΕΙΣ ζητουν το αυτονοητο

   ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟ

   ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

   Ανηκουμε εκει που αισθανομαστε

   ΟΧΙ ΑΛΛΟΣ ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ
   ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΚΟΡΟΙΔΙΑ

   Κυριοι μην κρυβεστε ,μην παιζεται με την ιστορια.

   ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ
   ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΚΟΜΑΤΑΡΧΕΣ

   Εμεις ανηκουμε πανω απο 180 χρονια
   ΣΤΗΝ ΔΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
   ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
   ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
   ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
   ΣΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
   ΣΤΗΝ ΤΡΟΧΑΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
   ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΟΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
   ΣΤΟΝ ΣΥΝΕΤΕΡΙΣΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
   ΣΤΗΝ ΕΚΑΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
   ΣΤΟΝ ΟΤΕ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
   ΣΤΗΝ ΔΕΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
   ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
   ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

   ΚΑΙ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΕΣ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

   ΑΝΗΚΟΥΜΕ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ -ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ-ΓΛΩΣΟΛΟΓΙΚΑ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ-ΠΑΤΡΙΔΟΓΝΩΣΤΙΚΑ-ΙΣΤΟΡΙΚΑ-ΑΘΛΗΤΙΚΑ-ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ-ΚΛΠ

   ΣΤΗΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΣΤΗΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΣΤΗΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΣΤΗΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟ

   Καλουμε ολους να συστρατευθουν στην ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ να παμε στην ΝΑΥΠΑΚΤΟ

   ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ

   ΟΜΑΔΙΚΗ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟ.

   ΟΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ- ΟΙ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ-ΟΙ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ-ΤΑ Δ.Σ. ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ -ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

   ΧΑΛΚΕΙΑ 24-01-2010

  • 24 Ιανουαρίου 2010, 12:18 | Ευαγγελια Τζωρζη

   Κυριε υπουργε
   Εχοντας διαβασει τις βασικες αρχες του προγραμματος Καλλικρατης, οπως αυτο παρατιθεται στο πλαισιο της ανοικτης διαβουλευσης, δεν μπορεσα να εντοπισω ενα σημαντικο κατα την γνωμη μου στοιχειο, το εξης: Την ταυτιση του αριθμου των εγγεγραμμενων δημοτων ενος δημου με τον αριθμο των κατοικων του, και αυτο υποχρεωτικα για ολους μεσα απο νομοθετικο πλαισιο. Με εξαιρεση μια ομαδα επαγγελματων, που εχουν μεταθεσεις ανα 3-4 χρονια {στρατιωτικοι, εκπαιδευτικοι, κλπ}, ο καθε πολιτης θαπρεπε να ψηφιζει στον δημο οπου τα τελευταια συνεχη 3-4 χρονια εργαζεται και οχι στον δημο της γεννησης του. Με αυτον τον τροπο θα ειχαμε τα εξης πλεονεκτηματα:
   1}Δικαιοτερη οικονομικη ενισχυση των δημων με βαση τις πραγματικες τους αναγκες {αριθμο κατοικων που οι δημοτικες υπηρεσιες εξυπηρετουν}
   2}Αρση της συχνα αναφερομενης δικαιολογιας απο εκπροσωπους των ΟΤΑ οτι δεν υπαρχουν λεφτα
   3}Περιορισμο της μετακινησης ετεροδημοτων, μετακινηση που τις περισσοτερες φορες χρησιμοποιειται ως ευκαιρια για ταξιδι
   4}Ως εκ τουτου και για τον προυπολογισμο των κομματων εξοικονομηση χρηματων.
   Κατα την γνωμη μου ειναι ενα βημα που επρεπε να εχει συμπεριληφθει ηδη στον Καποδιστρια και ελπιζω να το συμπεριλαβετε στον Καλλικρατη.
   Ευχαριστω.

  • 23 Ιανουαρίου 2010, 18:04 | Ιωάννου Νικόλαος

   ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ
   ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΟΥΡΟΥ
   Α.Μ. 633 Πρωτοδικείου Πρέβεζας
   ΤΗΛ. 6996559677
   ΑΡ.ΠΡΩΤ. 17
   Λούρος 23- 01 – 2010

   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
   Η Κίνηση Πολιτών στα πλαίσια των ενημερωτικών συγκεντρώσεων , πραγματοποίησε διευρυμένη δημοτική ολομέλεια στον Λούρο-Πρέβεζας, την Κυριακή 17 Ιανουαρίου, με θέμα το πρόγραμμα «Καλλικράτης».
   Τα θέματα που επισημάνθηκαν , και οι προβληματισμοί που τέθηκαν ήταν οι ακόλουθοι:
   • Οι αρμοδιότητες του κάθε βαθμού πρέπει να καθοριστούν με σαφήνεια ώστε να μην υπάρχει αλληλοεπικάλυψη αυτών με αποτέλεσμα την σύγχυση. Επίσης πρέπει να στηρίζονται από τα απαραίτητα κονδύλια για την εφαρμογή τους.
   • Η δημιουργία μεγάλων αστικών κέντρων σαν μοχλός ανάπτυξης φαίνεται από το αποτέλεσμα ότι απέτυχε , επομένως το ζητούμενο είναι η συγκράτηση του πληθυσμού στην περιφέρεια. Μέτρα όπως η εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων στην περιφέρεια, η δημιουργία των απαραίτητων υποδομών (πρωτοβάθμια περίθαλψη, δημόσια παιδεία και όχι παραπαιδεία, αθλητικές υποδομές , οδικά δίκτυα), είναι ένα πρώτο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση.
   • Ο χωροταξικός σχεδιασμός των νέων Δήμων θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, στηριζόμενος στις ιδιαιτερότητες κάθε τόπου, αλλά και τα όρια των Νομών να μην περιορίσουν τα όρια των νέων Δήμων.
   • Οι δαπάνες που προκύπτουν από τον νέο σχεδιασμό της αυτοδιοίκησης να μην επιβαρύνουν τον δημότη (αύξηση δημοτικών τελών, έμμεση φορολογία) αλλά να προέλθουν από την αναδιανομή της κεντρικής φορολογίας.
   • Μείωση της γραφειοκρατίας για το άνοιγμα μιας επιχείρησης , να γίνετε από ένα γραφείο όλη η διεκπεραίωση για να μειωθεί και ο χρόνος έγκρισης της.
   • Κίνητρα για συμμετοχή των νέων στους συνδυασμούς, διότι σχεδιάζουμε ένα σύστημα για αυτούς χωρίς αυτούς.
   • Κατάργηση της προκλητικής διπλομισθίας των αιρετών δημοσίων υπαλλήλων
   • Η συνέλευση κατέθεσε και την δική της πρόταση για την δημιουργία ενός Δήμου από την συνένωση των Δήμων Λούρου-Θεσπρωτικού και Κοινότητας Κρανιάς. Πιστεύουμε ότι ο νέος Δήμος πληροί τους όρους που θέτει το σχέδιο «Καλλικράτης». Είναι ομοειδείς Δήμοι, χωροταξικά , πληθυσμιακά , πολιτισμικά, και αναπτυξιακά, σε αντίθεση με την προηγούμενη πρόταση του ΙΤΑ για συνένωση με τον Δήμο Φιλιππιάδας.

  • 23 Ιανουαρίου 2010, 12:13 | Βιδάλης Γεώργιος

   Η εποχή που η Ελλάδα πρωτοπορούσε είναι πλέον παρελθόν, ας το «βάλουμε» καλά στο μυαλό μας ότι, το χάσαμε το τρένο…

   Δεν λέω ότι αυτό σημαίνει να ακολουθήσουμε την πολιτική των «Ευρωπαίων», αλλά να εξυγιάνουμε την υπάρχουσα κατάσταση ως έχει.
   Με την περαιτέρω πολυπλοκότητα της κατάστασης μόνο χειρότερα μπορούμε να πάμε, ειδικά τώρα που θεωρητικά η χώρα βρίσκεται σε «δύσκολη» θέση.

   Δεν μπορούμε να βάλουμε -τρία- κουκιά στην σειρά, θα βάλουμε πέντε;

   Εξυγίανση εδώ και τώρα.