• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Βογιατζής' | 20 Ιανουαρίου 2010, 12:28

    Δεν υπάρχει στο προς διαβούλευση κείμενο πρόβλεψη γιά δημοψήφισμα. Θα μπορούσε πιθανόν να καθιερωθεί το e - δημοψήφισμα με την προϋπόθαση ότι συμμετέχει ένα ικανό ποσοστό (προς προσδιορισμό) εκ των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους. Το ποσοστό αυτό θα μπορεί να αυξάνεται με υπυργικές αποφάσεις στο μέτρο που μελλοντικά θα αυξάνεται η χρήση της τεχνολογίας στη χώρα. Το ΄σύστημα αυτό έχει το πλεονέκτημα της πολύ χαμηλής δαπάνης.