4. Ηλεκτρονική Δημοτική Διακυβέρνηση

63. Κεντρικός στόχος της νέας Αρχιτεκτονικής είναι η θεμελίωση του ψηφιακού δήμου με τη σταδιακή αλλαγή της σημερινής μορφής της παροχής υπηρεσιών: αντί να πηγαίνει ο πολίτης στις δημοτικές δομές, να παρέχονται όλο και περισσότερες υπηρεσίες σε αντίστοιχο σημείο στο χωριό του ή και στο σπίτι του. Έτσι, μειώνεται η σημασία της απόστασης ενός οικισμού από την έδρα ενός Δήμου και του προσδιορισμού της έδρας του.

 • Δημοτικό e – ΚΕΠ
 • Κάρτα Δημότη
 • Αυτόματη Εξυπηρέτηση
 • Διοικητική Βοήθεια στο Σπίτι
 • Διαφάνεια: Υποχρεωτική Ανάρτηση στο Διαδίκτυο όλων των Πράξεων και Αποφάσεων
  • 25 Ιανουαρίου 2010, 20:51 | ΛΠ

   1.Θεμελίωση του ψηφιακού Δήμου – Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση.

   2. Δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης/Δημόσιο κέντρο πλήροφόρησης.

   3.Ευρωζωνικότητα σε όλες τις περιοχές του Δήμου (χωριά-γειτονιές0

   4.Παροχή στους πολίτες υπηρεσιών ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

   5.Μηχανογράφηση όλων των υπηρεσιών .

   6. Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα.

   7.Συνεχής κατάρτηση εργαζομένων του Δήμου.

   8. Πρόσληψη νέου επιστημονικού προσωπικού στο Δήμο.

  • 25 Ιανουαρίου 2010, 08:47 | Sokratis Kefalogiannis

   απαραίτητος οδικός χάρτης εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Περιφερειακής διακυβέρνησης μιας και όλη γνωρίζουμε το ελλιπές και αναξιόπιστο πληροφοριακό υλικό που διαθέτουμε. Ιδιώς στην περιφέρεια θα επικρατήσει το απόλυτο χάος

  • 21 Ιανουαρίου 2010, 22:22 | Αντωνιάδης Ιωάννης

   Είμαι υπάλληλος σε ένα Δήμο αρκετά οργανωμμένο.
   Στο Καποδίστρια οι Δήμοι που δημιουργήθηκαν, στελεχώθηκαν με επιστημονικό προσωπικό ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε Δήμου, άμεσως με την δημιουργία τους. Στελέχη τα οποία ήδη είχαν εξικιωθεί με τα του Δήμου αποκτώντας εμπειρία μέσω ειδικού προγράμματος .
   Στη παρούσα φάση στο σχέδιο Καλλικράτης προφανώς δεν θα υπάρξει κάτι παρόμοιο.
   Απο ότι κατάλαβα το όλο εγχειρημα του Καλλικράτη θα βασιστεί στην μηχανοργάνωση των Δήμων.
   Ποιός θα αναλάβει την μηχανοργάνωση των Δήμων; Αν υπάρχουν ήδη υπάλληλοι πληροφορικής έχει καλώς. Στην περιπτωση που δεν υπάρχουν υπάλληλοι με τις κατάλληλες γνώσεις τι θα γίνει? Ποίος θα αναλάβει όλο το project? Οι κλητήρες?

  • 20 Ιανουαρίου 2010, 13:30 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΟΒΑΣ

   1. Οι λογαρισμοί να στέλνονται ηλεκτρονικά για όσους πολίτες το επιθυμούν και να πληρώνονται μέσω πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικού λογαριασμού.

   2. Να υπάρχει η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης μεταξύ πολίτη και υπαλλήλου.

   3. Οι συνεδριάσεις των συμβουλίων να είναι στο ίντερνετ ζωντανά και τα πρακτικά τους επίσης.

  • 20 Ιανουαρίου 2010, 12:28 | Ιωάννης Βογιατζής

   Δεν υπάρχει στο προς διαβούλευση κείμενο πρόβλεψη γιά δημοψήφισμα.
   Θα μπορούσε πιθανόν να καθιερωθεί το e – δημοψήφισμα με την προϋπόθαση ότι συμμετέχει ένα ικανό ποσοστό (προς προσδιορισμό) εκ των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους. Το ποσοστό αυτό θα μπορεί να αυξάνεται με υπυργικές αποφάσεις στο μέτρο που μελλοντικά θα αυξάνεται η χρήση της τεχνολογίας στη χώρα. Το ΄σύστημα αυτό έχει το πλεονέκτημα της πολύ χαμηλής δαπάνης.

  • 15 Ιανουαρίου 2010, 13:26 | Νίκος Ζολοταριώφ

   Είμαι διοικητικός υπάλληλσε σε μικρή Κοινότητα της Αττικής. Ο σχεδιασμός & η εφαρμογή του ψηφιακού δήμου και της αποτελεσματικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης του πολίτη – δημότη πρέπει να ξεπεράσει σοβαρά ζητήματα / προϋποθέσεις χωρίς τις οποίες είναι αδύνατη η αποτελεσματικότητα του μέτρου, η απλούστευση διαδικασιών, η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και η μείωση πραγματικού και λειτουργικού κόστους, στόχοι οι οποίοι εντάσσονται στο Ν/Σ ΄»Καλλικράτης» & τη Διοικητική Μεταρρύθμιση.
   Απαιτείται, μεταξύ άλλων, κατά την ταπεινή μου γνώμη :
   1. Κοινό ηλεκτρονικό περιβάλλον εργασίας (αν όχι ένα κοινό μηχανογραφικό σύστημα) που είναι το ιδανικό ή αν μη τι άλλο μηχανογραφικά συστήματα συμβατά μεταξύ τους. Σήμερα πολλοί ΟΤΑ Α βαθμού έχουν διαφορετικά μηχανογραφικά συστήματα τα οποία δεν είναι απαραιτήτως συμβατά μεταξύ τους, είναι παρωχημένης τεχνολογίας και αιμορραγούν οικονομικά για να τα υποστηρίξουν ενώ μια συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος θα είχε άμεσα λειτουργικά και οικονομικά οφέλη.
   2. Εκπαίδευση προσωπικού στη χρήση αλλά και τη χρησιμότητα Η/Υ & μηχανογράφησης.
   3. Δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε νομοθετικό περιεχόμενο, εγκυκλίους κλπ. Το εθνικό τυπογραφείο – ενάντια σε κάθε αρχή δημοσιότητας του νόμου – χρεώνει τα ΦΕΚ και ακόμα και τα ΝΠΔΔ και οι ΟΤΑ, πόσο μάλλον οι πολίτες, πρέπει να πληρώνουν!
   4. Άμεση κωδικοποίηση & αναθεώρηση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας προς απλούστευση και εξορθολογισμό και ενημέρωση των υπαλλήλων σχετικά με τοπικά σεμινάρια (ανά ΟΤΑ).
   5. Χρήσιμο θα ήταν η δημιουργία helpdesk για την υποστήριξη των αλλαγών και κυρίως την υποστήριξη των υπαλλήλων των ΟΤΑ, ανά υπηρεσία / υπουργείο. Η παράθεση ονοματεπώνυμων και τηλεφώνων για πληροφορίες στα διάφορα έγγραφα, όταν τα τηλέφωνα δεν απαντώνται ποτέ από τις αρμόδιες Υπηρεσίες με τις οποίες υπάρχει η αναγκαία συνεργασία δεν εξυπηρετεί, αλλά δυσχεραίνει το έργο.
   6. Εξορθολογισμός & απλούστευση διοικητικών διαδικασιών όπου σπαταλώνται πόροι (χρόνος, ενέργεια, χρήματα) λόγω της κακής ή ελλιπούς πληροφόρησης.
   7. Εκσυγχρονισμός & κωδικοποίηση νομοθετικού πλαισίου που αφορά τους ΟΤΑ και όχι μόνον του ΚΔΚ (3463/2006), όπως π.χ. νομοθεσία σχετικά με τηρούμενα βιβλία, οικονομικά κλπ. Ψήφιση και εφαρμογή διατάξεων για την κατά το δυνατόν τήρηση στοιχείων ηλεκτρονικά σε Βάσεις Δεδομένων (δεν απαιτούνται ιδιαίτεροι πόροι, ούτε ιδιαίτερες γνώσεις για την πλειονότητα αυτών) και τα ηλεκτρονικά στοιχεία μπορούν να δώσουν περαιτέρω πληροφορίες, στατιστικά κλπ. τα οποία σήμερα, ως επί το πλείστον τηρούνται και συγκεντρώνονται χειρόγραφα αυξάνοντας τα περιθώρια λάθους και τις καθυστερήσεις.
   8. Κεντρικός έλεγχος π.χ. ανά Περιφέρεια αν όχι απ’ ευθείας από το ΥΠΕΣ για: 8.1 εφαρμογές λογισμικού – συστήματα μηχανογράφησης, 8.2 τεχνικά έργα, 8.3 κινητή και ακίνηση περιουσία ΟΤΑ, 8.4 οικονομικά στοιχεία, 8.5. στοιχεία προσωπικού, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης – ει δυνατόν – on line ενημέρωσης για σχετικά θέματα και διακίνηση πληροφοριών ηλεκτρονικά, ώστε να καθίσταται δυνατός ο κεντρικός σχεδιασμός και ο άμεσος έλεγχος αποτελεσματικότητας.
   Η έμφαση στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τις προϋποθέσεις αποτελεσματικής υλοποίησής της είναι αναγκαία συνθήκη για τη διοικητική μεταρρύθμιση και την επιτυχή εφαρμογή του Ν/Σ «Καλλικράτης». Οι απαιτήσεις σε πόρους, ειδικά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση επιμέρους θεμάτων (π.χ. μηχανογραφημένη τήρηση στοιχείων) δεν είναι τόσο υψηλή αφού μπορεί να καλυφθεί και εσωτερικά από υπαλλήλους και υπηρεσίες που έχουν επαρκείς γνώσεις.
   Στη διάθεσή σας.

  • 14 Ιανουαρίου 2010, 17:48 | ΒΟΥΡΔΑΣ ΘΑΝΟΣ

   ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

   • Η πρωτοβουλία αποτελεί εκπλήρωση των δεσμεύσεων του ΠΑΣΟΚ αλλά και υλοποίηση ενός ώριμου, από χρόνια, αιτήματος της κοινωνίας και του κόσμου της Αυτοδιοίκησης.
   • Ικανοποιεί την αναγκαιότητα δημιουργίας νέων δομών λειτουργίας του κράτους και την αποκέντρωση των εξουσιών.
   • Στόχος είναι η δημιουργία νέων ενιαίων αναπτυξιακών οργανισμών 1ου και 2ου βαθμού αυτοδιοίκησης.
   • Είναι απαραίτητο να υπάρξει δέσμευση ότι οι αριθμοί των φορέων 1ου και 2ου βαθμού που περιγράφονται θα παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα (13 Περιφέρειες και περίπου 370 Δήμοι) και να μην υπάρξουν φαινόμενα «ξεχειλώματος» για την εξυπηρέτηση μικροπολιτικών ή προσωπικών σκοπιμοτήτων.
   • Είναι απαραίτητος ο περιορισμός των Γενικών Διοικήσεων στις αποκλειστικές αρμοδιότητες που προβλέπει το Σύνταγμα της χώρας ότι πρέπει να ασκούνται από την Κυβέρνηση. Πρέπει να αποφευχθεί η σύγχυση και οι συναρμοδιότητες χωρίς αυτό να σημαίνει και άρνηση αναγκαίας συνεργασίας.
   • Μέχρι τις εκλογές για τις Αυτοδιοικητικές αρχές το Νοέμβριο, είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστεί το μέγεθος της αποκέντρωσης που αφορά την κατάργηση δομών και φορέων του Κεντρικού Κράτους που δεν θα έχουν πλέον λόγο ύπαρξης και οι αρμοδιότητες, οι πόροι και το προσωπικό τους θα μεταφερθεί στην Αυτοδιοίκηση.
   • Η αναγκαία ύπαρξη του Συνηγόρου του Πολίτη σε επίπεδο Περιφέρειας και Δήμου δεν θα πρέπει να συνοδευθεί από νέες δομές και επιπλέον φορείς του δημοσίου, έστω και με τη μορφή ανεξάρτητων αρχών, αλλά θα πρέπει ο υπάρχον θεσμός να ενδυναμωθεί και να αποκτήσει Περιφερειακή διάρθρωση.
   • Ο στόχος της δημιουργίας νέων ενιαίων και ισχυρών αναπτυξιακών μονάδων (Περιφέρειες και Δήμοι) είναι απαραίτητο να μη μετατραπεί σε συνεταιρισμούς των υπαρχόντων οργανισμών. Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός με βάση την υφιστάμενη δομή δήμων και νομαρχιών στο εκλογικό σύστημα ανάδειξης των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων. Πρέπει από την έναρξη λειτουργίας του θεσμού να γίνει συνείδηση στους πολίτες ότι βιώνουμε ένα νέο τοπίο και να «σπάσουν» τοπικιστικές λογικές και πρακτικές που απέχουν από την αναγκαιότητα για ενίσχυση του νέου μοντέλου ανάπτυξης που προωθεί η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και έχει ανάγκη ο τόπος. Ταυτόχρονα η ύπαρξη τοπικών συμβουλίων στους υφιστάμενους δήμους των οποίων ο Πρόεδρος είναι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθιστά περιττή την ύπαρξη τοπικών αντιδημάρχων.
   • Η πρόταση, πολύ σωστά, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξυπηρέτηση των πολιτών και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Υπάρχει όμως η αναγκαιότητα να γίνει ενοποίηση όλων των λειτουργιών του κράτους μέσα από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και να μην υπάρχουν πολλά παράλληλα συστήματα και η απόληξη αυτής της ενοποίησης να είναι τα ΚΕΠ και τα e-ΚΕΠ. Να μην υπάρχουν πολλές παράλληλες υπηρεσίες εξυπηρέτησης και ταυτόχρονα η Κάρτα του Πολίτη να γίνει το «διαβατήριό» του για όλα τα θέματα (Υγεία, Παιδεία, Δημόσια Διοίκηση, Εθνικό Δημοτολόγιο, έγγραφα ταυτοποίησης, συμμετοχή στις αποφάσεις, φορολογικές υποθέσεις, κ.α) σχέσεων με το κράτος και τους θεσμούς του.
   • Προς την κατεύθυνση αυτής της λειτουργίας των ΚΕΠ προτείνεται η δημιουργία ειδικού ταμείου εξυπηρέτησης του Πολίτη στο οποίο θα τοποθετούνται όλοι οι πόροι που αφορούν υπηρεσίες που μεταβιβάζονται σε αυτά και την ευθύνη της λειτουργίας του Ταμείου θα έχουν τα θεσμικά όργανα της αυτοδιοίκησης με τη συμμετοχή των υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών.
   • Η καθιέρωση της χρηματοδότησης της Αυτοδιοίκησης μέσω του ΦΠΑ και του ΦΑΠ ανοίγει το δρόμο για αναδιάρθρωση του φορολογικού συστήματος και στην κατεύθυνση της αποκέντρωσης της λειτουργίας του και για το λόγο αυτό προτείνεται η κατάργηση των ΔΟΥ και η μεταφορά και μετατροπή τους σε οικονομικές υπηρεσίες των ΚΕΠ. Με την τομή αυτή προσωπικό θα μεταφερθεί στην αυτοδιοίκηση, θα σταματήσει η «συναλλαγή» με τις ΔΟΥ καθώς θα υπάρχει απλά και μόνο μία ταμειακή υπηρεσία εντός του ΚΕΠ και το Υπουργείο Οικονομικών θα μπορέσει να δημιουργήσει 15-20 υπηρεσίες back office σε όλη τη χώρα προκειμένου να κάνει τόσο τις απαραίτητες καταχωρήσεις και διασταυρώσεις ηλεκτρονικά όσο και να στελεχώσει και να λειτουργήσει ισχυρά σώματα ελέγχου που θα λειτουργούν βάση κανόνων και προ-τιμολογημένων υπηρεσιών και προστίμων τα οποία θα αποπληρώνονται στα ΚΕΠ.
   • Η δραστική μείωση των φορέων της Αυτοδιοίκησης δημιουργεί τις προϋποθέσεις πιο αποτελεσματικών ελέγχων στα οικονομικά και κατάργηση των δειγματοληπτικών ελέγχων και ταυτόχρονα είναι απαραίτητο να υπάρξει δεσμευτική χρονική περίοδος (2ετία) μέσα στην οποία όλοι οι Δήμοι θα ενταχθούν στο διπλογραφικό σύστημα.
   • Είναι απαραίτητο και στον 1ο και στο 2ο βαθμό της Αυτοδιοίκησης να υπάρξει ουσιαστική αποκέντρωση των εξουσιών προς τα δημοτικά και τα περιφερειακά συμβούλια καθώς με την υφιστάμενη πρόταση ο επικεφαλής παραμένει απόλυτος κυρίαρχος.

  • 13 Ιανουαρίου 2010, 23:56 | Βικάτος Μιχάλης

   Ίσως το δυνατότερο χαρτί στο πρόγραμμα «Καλλικράτης». Η πιο πειστική ενότητά του. Ε-ΚΕΠ, Κάρτα του Δημότη, Αυτόματη Εξυπηρέτηση και Διοικητική Βοήθεια στο Σπίτι αναμένεται να αλλάξουν το τοπίο άρδην σε όλους τους Δήμους της χώρας, εάν τελικώς ψηφισθεί και εφαρμοσθεί το πρόγραμμα. Διευκόλυνση μέσω ηλεκτρονικών μέσων και βοήθειας που φθάνει μέχρι το πιο άμεσο-ιδιαίτερο περιβάλλον του πολίτη, έρχεται δηλαδή στο σπίτι των πολιτών…κάνει το πρόγραμμα να φαντάζει ιδανικό. Ωστόσο, το ζήτημα είναι αν θα υπάρξουν οι πόροι κι αν πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις ώστε να καθίστανται πραγματοποιήσιμα όλα αυτά…σε μία οικονομία που μαστίζεται από το δημόσιο χρέος και με μία οικονομική κρίση που κυριαρχεί στις παγκόσμιες αγορές.

  • 13 Ιανουαρίου 2010, 20:45 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ Πα.

   Μην ξεκινήσετε να κάνετε οτιδήποτε για ηλεκτρονική Δημοτική Διακυβέρνηση εάν πρώτα από όλα δεν δημιουργηθεί ένα ενιαίο ηλεκτρονικό περιβάλλον για τους νέους Δήμους το οποίο θα χρησιμοποιείται από όλους τους Δήμους και θα καλύπτει τις ανάγκες του (Δημοτολόγια, Ληξιαρχείο, ΚΟΚ, Δημοτικός φόρος, Δημοτικά τέλη, αποφάσεις Δ.Σ., άδειες καταστημάτων, Κοιμητήρια, Λογιστική, Χρηματικά εντάλματα, Μισθοδοσίες κλπ).

   Με αυτό τον τρόπο απελευθερώνεται τους Δήμους από την μέγκενη των εταιρειών πληροφορικής που τους εκμεταλλεύονται στυγνά και ανεβάζουν το κόστος λειτουργίας ενός δήμου στα ύψη.

   Παράλληλα κερδίζει το Κράτος και κάτι άλλο: μπορεί να εφαρμόζει πιο εύκολα και άμεσα οποιοδήποτε έργο θέλει σε τομέα πληροφορικής ενισχύστε λοιπόν το ενιαίο διαδικτυακό περιβάλλον (http://lgaf.kedke.gr/). Αυτή τη στιγμή θα συναντήσουμε τεράστιες δυσκολίες στην συγχώνευση των δήμων αφού όταν θα πρέπει 6 δήμοι να γινουν ένας τότε αυτοί οι 6 είναι σίγουρο ότι θα έχουνε τουλάχιστον οι μισές προγράμματα από διαφορετικές εταιρείες και αυτό απαιτεί κόστος για την μετάπτωση των δεδομένων.
   ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

  • 13 Ιανουαρίου 2010, 11:36 | Π.Δ.ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

   θα ειναι η λυση στο προβλημα.
   μπροστα με γρηγορα βηματα κ ολα θα γινουν .

  • 13 Ιανουαρίου 2010, 10:34 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ

   1. Τα ΚΕΠ να γίνουν το ΜΟΝΑΔΙΚΟ σημείο φυσικής διεπαφής των πολιτών με το Δημόσιο (Διαφάνεια – Απλούστευση Διαδικασιών – ουσιαστική αποκέντρωση)
   2. Τα ΚΕΠ των Νομαρχιών να μεταφερθούν στους Δήμους και όχι στις Περιφέρειες γιά λόγους ομοιογένειας και δικαιωμάτων-υποχρεώσεων των εργαζομένων σ’ αυτά
   3. Να δημιουργηθούν διευθύνσεις ΚΕΠ στις Περιφέρειες με αρμοδιότητα την εποπτεία της λειτουργίας των ΚΕΠ (ανατροφοδότηση από την εμπειρία των εργαζομένων σε θέματα του Θεσμού, διαρκής εκπαίδευση προσωπικού)
   4. Η αναβάθμιση του ρόλου των ΚΕΠ να συνδυαστεί με την αναβάθμιση του ρόλου των υπαλλήλων που ανήκουν στον Κλάδο Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών. Οι Προϊστάμενοι των ΚΕΠ να ανήκουν στον Κλάδο διότι οι σημερινοί «τύποις» Προϊστάμενοι δεν έχουν φυσική παρουσία στα ΚΕΠ ούτε γνώση του αντικειμένου και των απαραίτητων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Απαιτείται σχετική ρύθμιση στον Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων)
   5. Να «αναδειχθεί» ο ρόλος του τηλ αριθμού «παραγγελιών» 1500 του ΚΕΠ ώστε το τελικό έγγραφο να φτάνει στον πολίτη με μία κίνηση (να το παραλαμβάνει, να του αποστέλλεται ή να του παραδίδεται σε συνδυασμό με την «Διοικητική Βοήθεια στο Σπίτι»)

  • 13 Ιανουαρίου 2010, 07:18 | Ελένη Φράγκου

   Επιτέλους να γίνει αυτό! Υπάρχουν πόροι;;;

  • 12 Ιανουαρίου 2010, 22:25 | Δημητρόπουλος Νικόλαος

   Αρκετοι Δημοι 10000-20000 κατοικων ειδικα στην περιοχη Αττικης
   καθως και στην Περιφερεια ειναι σε θεση ακομα και σημερα και με την
   υπαρχουσα επανδρωση και δυνατοτητες να παρεχουν υπηρεσιες στους πολιτες
   τους με νεες τεχνολογιες και εφαρμογες,Δεν βλεπω πως οι συνενωσεις Δημων θα βελτιωσουν τις παρεχομενες υπηρεσιες την στιγμη που σημερα
   αυτοι που τους διοικουν δεν εχουν κατορθωσει να λειτουργησουν στοιχειωδεις εφαρμογες ψηφιακης τεχνολογιας .Το υφισταμενο ανθρωπινο δυναμικο δεν προκειται ως δια μαγιας να μπορεσει να σηκωσει το βαρος
   εφαρμογων νεας τεχνολογιας.Απλουστατα διοτι τις περισσοτερες φορες δεν
   επιλεγει να διαμενει στα χωρια του αλλα επιλεγει τις μεγαλες πολεις.
   Δεν το εχουμε δει αυτο με γιατρους,δεν εχουμε την εμπειρια αδυναμιας
   επανδρωσης επαρχιακων νοσοκομειων? Θεωρουμε οτι θα ειναι ευκολο να
   επανδρωσουμε Δημους με οικονομολογους ‘η κομπιουτερανθρωπους?