• Σχόλιο του χρήστη 'Δημητριος Παπαδόπουλος' | 20 Ιανουαρίου 2010, 14:38

    Σχετικα με τις αρμοδιότητες της περιφερειακής αυτοδιοίκησης α- Να ειναι ρητές σαφείς και διακριτές, παραπάνω αναφέρονται με μεγάλη ασάφεια που θα προκαλέσει χάος β- Οι αρμοδιότης της Νομ Αυτοδιοίκησης ακόμη και σήμερα σε πολλά σημεία και ειδικώτερα στην αρμοδιότητα εκτέλεσης έργων ειναι αμφισβητούμενες απο τις ίδιες τους ελεγκτικούς φορείς κλπ και εφορμόζονται με διαφορετικό τρόποο απο νομο σε νομό. Οδικά δίκτυα αγροτικοί δρόμοι σχολεία επισκευές ανακατασκευές εγγειοβελτιωτικά έργα κλπ δεν είναι ρητό και σαφές ποιος τα υλοποιεί η το ίδιο αντικείμενο το υλοποιούν και δήμοι και οι νομαρχίακες αυτοδιοικήσεις γ- Η αρχή της επικουρικότητας να γίνει συγκεκριμένη ποιους τομείς αφορά και με ποιό τρόπο υλοποιείταi Με ποια διαδικασία το ένα επίπεδο διοικησης υλοποιεί αρμοδιότητες του άλλου δ- Η εκφραση αρμοδιότητες της Νομ Αυτοδιοίκησης μεταφέρονται στην Περιφ αυτοδιοίκηση ειναι επικύνδυνη καθως θα γίνει μεταφορά και πολαπλασιασμός της ήδη υπάρχουσας ασάφειας καθώς έτσι μεταφέρθηκαν το 1994 στις Νομ Αυτοδιοικήσεις ε- Οι αρμοδιότητες της σημερινής περιφέρειας που μεταφέρονται στην αντίστοιχη αιρετή να είναι ολοκληρωμένες για λόγους ορθής εφαρμογής αναπτυξιακής πολιτικής και όχι ενοχλητικά υπόλοιπα απο διατηρούμενες στην κρατική διοίκηση. Άλλως είναι αδύνατον να υλοποιηθούν στρατηγικές ανάπτυξης. Εφόσον το κράτος επιθυμεί να διατηρεί ενοιαία πολιτική σε κάποιους τομεις αυτό είναι δυνατόν με την θεσμοθέτηση νόμων η πλαισίων και τον έλεγχο .