• Σχόλιο του χρήστη 'Κορυφίδης Χριστόφορος' | 20 Ιανουαρίου 2010, 23:46

    Ισχυρός Δήμος-Ισχυρή Περιφέρεια Στο βαθμό που ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης έχει αναφορά στον ισχυρό Δήμο και ο δεύτερος στην Περιφέρεια δεν θα ήταν σωστότερο οι τοπικοί Αντιπεριφερειάρχες να εκφράζουν Δήμο, ή Δήμους και όχι τις τέως Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή Νομαρχιακά Διαμερίσματα; Και το σημαντικότερο. Ποια επιχειρηματολογία αιτιολογεί την προτεινόμενη θέση για την εκλογή των Περιφερειακών Συμβούλων σε εκλογικές περιφέρειες που αντιστοιχούν στα τέως Νομαρχιακά Διαμερίσματα; Δεν είναι λογικότερο οι εκλογικές περιφέρειες των Περιφερειακών Συμβούλων να ταυτίζονται με τους Δήμους προέλευσής τους και σε αριθμό ανάλογο με τον πληθυσμό τους;