• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΒΑΣΟΓΛΟΥ' | 21 Ιανουαρίου 2010, 12:25

    Η Κυβέρνηση τολμά και λαμβάνει αποφάσεις που επιφέρουν σημαντικές τομές. Δεν υπολογίζει το πολιτικό κόστος και αυτό είναι το σπουδαιότερο, η απόφαση για τα stage ήταν πολύ θαραλέα. Σημασία έχει το γενικότερο καλό έστω και αν είναι υποχρεωμένη να τα βάλει και με οργανωμένα συμφέροντα. Αυτό είναι δημοκρατία, δεν μπορούν οι ολίγοι να περιορίζουν την ελευθερία των πολλών και κατά προέκταση η κυβέρνηση πρέπει να προστατεύσει τα συμφέροντα των πολιτών της εν πνεύματι δικαίου. Μέσα στο πνεύμα της ενίσχυσης του Κράτους Δικαίου εντάσσεται και το πρόγραμμα Καποδίστριας (Ο εντιμώτερος, αξιότερος και δικαιότερος Ελληνας πολιτικός) Η συνέχεια αυτού Καλλικράτης ο αρχιτέκτονας του Παρθενώνα. Αυτή λοιπόν η αρχιτεκτονική πρέπει να υπάρξει στο πρόγραμμα Καλλικράτης. Είθε λοιπόν να αποτελέσει τον Παρθενώνα της Δημοκρατίας. Μερικά στοιχεία όμως που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη: 1.Προκειμένου περί συνενώσεως ομόρων Δήμων να λαμβάνεται υπόψη η ομοιότης στοιχείων όπως κοινωνικό, οικονομικό επίπεδο, φυσικό περιβάλλον να μη συνενώνονται δήμοι με διαφορετικό φυσικό περιβάλλον αλλά κατά το δυνατόν συγγενές ώστε να μην υπάρξει υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.Οικιστική ανάπτυξη πχ να μη συνενώνονται Δήμοι που ο ένας έχει αποκλειστική κατοικία και άλλος άμιγή. Εν ουδεμία περιπτώσει να υποβαθμίζεται Δήμος από συνένωση. Στην συνένωση επίσης να λαμβάνεται υπόψη και το μέγεθος του πληθυσμού να προσεγγίζεται κατά το δυνατόν αριθμητικά ώστε να μη εξαφανίζεται ο μικρότερος Δήμος. 2.Περιοχές φυσικού κάλους που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρότυπα θα μπορούσαν να αποτελέσουν αυτοτελείς Δήμους ως πρότυπα περιβαλλοντικής ανάπτυξης στα πλαίσια της Πράσινης Ανάπτυξης που αποτελεί κεντρική κυβερνητική επιλογή. 3.Ελεγχος των οικονομικών των Δήμων από Ορκωτούς Λογιστάς σε ετήσια βάση και δημοσίευση στο διαδίκτυο. 4.Δημοσίευση στο διαδίκτυο οποιασδήποτε απόφασης του Δήμου. 5.Σύστημα άμεσης εκπροσώπησης μέσω συμβουλίων. Να δημιουργηθούν συμβούλια στα οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των πολιτών που θα λαμβάνουν την θέση ύστερα από κλήρωση ή να εφαρμοσθεί μια σειρά αλφαβητική ώστε όλοι να διατελέσουν κατά σειρά. Οι αποφάσεις των συμβουλίων να προωθούνται στο δημοτικό συμβούλιο και να είναι δεσμευτικές 6.Ιντερνετική Δημοκρατία ο Δήμαρχος να προωθεί σχέδια αποφάσεων προς του Δημότες και να ψηφίζονται μέσω ιντερνετ. Ο Δήμος να καταβάλει προσπάθεια να εκπαιδεύσει τους πολίτες στην χρήση Η/Υ και να τους προμηθεύσει Η/Υ σε χαμηλές τιμές ίσως και με κρατική επιχορήγηση.θα μπορούσε αυτό να γίνει ανά ομάδες πολιτών να αποφασίζουν και να δίνουν τα αποτελέσματα στον χειριστή. 7.Δημιουργία εθελοντικών ομάδων στις οποίες θα συμμετέχουν και γεροντότεροι όπου θα γίνονται συζητήσεις για θέματα του Δήμου και οι αποφάσεις θα διαβιβάζονται στον Δήμο ένα είδος Γερουσίας.