• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Μεντάκος' | 22 Ιανουαρίου 2010, 11:34

    Ο οικονομικός έλεγχος των ΟΤΑ θα πρέπει να είναι ουσιαστικός και όχι απλά τυπικός, όπως γίνεται σήμερα, μόνο με λογιστικούς ελέγχους. Και όχι από υπηρεσίες με τεράστιο φόρτο εργασίας όπως το ελεγχτικό συνέδριο και ορκωτούς λογιστές που πρακτικά ελέγχουν μόνο αριθμούς και δεν κοιτάνε το παραπέρα (όπως λένε συνήθως ...). Ο έλεγχος θα έπρεπε πρώτα πόλλα να είναι σκοπιμότητας (για παράδειγμα γιατί να αλλάζουν συνεχώς πλάκες ή να γίνεται πανάκριβος στολισμός πόλης κ.α.), ύστερα έλεγχος τιμών υλικών και υπηρεσιών με τις πραγματικές τιμές αγοράς και τέλος έλεγχος υλοποίησης όλων αυτών.