• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Τίγκιλης' | 23 Ιανουαρίου 2010, 18:33

    O διοικητικός τομέας της Αλιείας και οι Επιλογές του… ενώπιον του «Καλλικράτη» K.κ Πρωθυπουργέ και συναρμόδιοι Υπουργοί Μονόδρομος η ανάπτυξη του τομέα Αλιείας (με την ευρεία έννοια) και των θαλάσσιων επιχειρηματικών δράσεων με κύριο μέλημα την προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων προκειμένου αυτά να … φέρουν αενάως (αειφόρος ανάπτυξη) … Αλλιώς το μοντέλο της «πράσινης ανάπτυξης» θα είναι κενό γράμμα για τις θάλασσές μας. Το στοίχημα πολύ δύσκολο για την δημόσια διοίκηση στην πιο θαλασσινή χώρα και με εθνικό ζωτικό χώρο το Αιγαίο… και τις υπόλοιπες θάλασσες και με τα μέχρι τώρα συναρμόδια υπουργεία (ΥΕΝ, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΑΑΤ, Τουρισμού νυν ΥπΟικονομίας & Ναυτιλίας,ΥΠΕΚΑ ,ΥπΑΑΤ ,ΥπΠΟλιτ & Τουρισμού & Υπ.Προστασίας Πολίτη) να χαράσσουν μέχρι τώρα εκ του παραλλήλου θαλάσσιες πολιτικές, ενώ η ΕΝΑΕ και οι επιμέρους Νομ.Αυτ/σεις στην πλειονότητά τους να αδιαφορούν παρότι κληρονόμησαν τον τομέα και κυρίως το ανθρώπινο δυναμικό του, αφού από το 1974-μέχρι το 1997 δεν υπήρχαν διανομαρχιακές ή περιφερειακές υπηρεσίες Αλιείας. Γι αυτό κι ο τομέας με δεδομένες τις σοβαρές ελλείψεις και κενά που υπάρχουν στις σημερινές περιφέρειες και νησιωτικές νομαρχίες και τις περιορισμένες προσλήψεις που προτίθεται να κάνει η σημερινή κυβέρνηση , σε συνδυασμό με την σοβαρή καθυστέρηση στην έναρξη και υλοποίηση του νέου Επιχειρησιακού Προγρ/τος Αλιείας (ΕΠΑΛ) θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα με την επαναφορά όλων των περιφερειακών υπηρεσιών στα πλαίσια του ΥπΑΑΤ με καθετοποιημένες υπηρεσίες στο κέντρο και τις περιφέρειες υπό την καθοδήγηση μιας Ειδικής Γραμματείας Αλιείας (μοντέλο δοκιμασμένο και πετυχημένο) αλλά με παράλληλη ουσιαστική αποκέντρωση σε θέματα που μπορούν να επιλύονται τοπικά με την σύσταση εθνικών Περιφερειακών Συμβούλιων Αλιείας (ΠΣΑ) στις 13 αιρετές Περιφ Αυτ/σεις με την συμμετοχή διοίκησης, επιστημόνων, αλιέων, υδατ/γητών και βιοτεχνών . (το πλέον χαρακτηριστικό επιχείρημα για το ενιαίο του Τομέα είναι ότι οι άδειες αλιείας είναι ενιαίες στη θάλασσα κι όχι τοπικές και υπόκεινται σε Κοινοτικό έλεγχο για την συνολική δυναμικότητα του ελληνικού στόλου) και συνεπώς δεν μπορούν να χορηγούνται από τοπικά όργανα. -Μετατροπή της Γεν.Δ/νσης Αλιείας του ΥπΑΑΤ σε επιτελείο μαζί με το ανασυγκροτημένο Συμβούλιο Αλιείας όπου θα επικυρώνονται όλες οι αποφάσεις των Περ. Συμβ. Αλιείας (ΠΣΑ) στα πλαίσια ενός σύγχρονου νομικού πλαισίου για την ανάπτυξη των θαλάσσιων πολυδραστηριοτήτων (στα πλάισια της Γαλάζιας Ευρωπαϊκής Πολιτικής (κατ΄αναλογία με την εφαρμογή των αγροτοπεριβαλλοντικών μέτρων στην Γεωργία & Κτηνοτροφία-Πράσινη Βίβλος) • Παράλληλα την καθοδήγηση και υποβοήθηση διοικητικά του έργου των Π.Σ.Α θα αναλάβει η νομαρχιακή υπηρεσία (ΝΥ) στην έδρα της οποίας θα συγκαλούνται αυτά κάθε φορά . • Η λύση αυτή ταυτίζεται με τις μέχρι τώρα απόψεις των γεωτεχνικών και ιδιαίτερα του κλάδου των Ιχθυολόγων (Παν.Σύλ. Ιχθυολόγων Δημοσίου)και ανταποκρίνεται στη λογική της διαχείρισης Δημόσιας περιουσίας από το Κράτος (σύμφωνα με το σύνταγμα όπως και τα Δάση, που ενώ ορθώς εξαιρέθηκαν με τους Νόμους 2214/94 και 2240/94 , η αλιεία περιέργως όχι), αλλά μας επαναφέρει στις παλιές αμαρτίες του ασφυκτικού κρατικού ελέγχου και ακυρώνει κάθε περιφερειακή πρωτοβουλία, εφόσον δεν θεσμοθετηθούν Περιφερειακά Συμβούλια Αλιείας. 2ο σενάριο Αν όμως το σχέδιο του ¨ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» παραμείνει ως έχει και οι δραστηριότητες του τομέα παραμείνουν στην Αυτοδιοίκηση , τότε υποχρεωτικά όλες οι «αποσυγκεντρωμένες» αρμοδιότητες του τομέα Αλιείας που έχουν κομματιαστεί μεταξύ της σημερινής κρατικής περιφέρειας (αρμοδιότητες υδατοκαλλιέργειών) και των αυτοδιοικούμενων νομαρχιών (αρμοδιότητες αλιείας και αλ/κων εφαρμογών) θα πρέπει να επανέλθουν στην ενιαία περιφ.αυτοδιοίκηση (ΠΑ) με την νέα μορφή της αλλά υποχρεωτικά με την σύσταση Δ/νσεων Αλιείας στις έδρες των Αιρετών Περιφερειών και την διατήρηση των Νομαρχιακών Υπηρεσιών επιπέδου Δ/νσης ή Τμήματος με την επωνυμία Εποπτείες Αλιείας στις έδρες όπου υφίστανται κατά το πρότυπο των Δασικών Υπηρεσιών, αλλά με αναγκαία προυπόθεση την σύσταση των παραπάνω εθνικών Περιφερειακών Συμβουλίων. Γιώργος Τίγκιλης Δρ.Περιβαλλοντικής Βιολογίας-Ιχθυολόγος Πρόεδρος Παν.Συλ. Ιχθυολόγων Δημοσίου και Οργανωτικός Γραμματέας ΔΕ ΓΕΩΤΕΕ /Παρ. Κρήτης